Reikalavimas, kad žalą atlygintų nusikaltėlis

InformaInformacija apie tai, kaip reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio

Atitinkamas ES teisės aktas yra 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (Nusikaltimų aukų teisių direktyva).

Nusikaltimų aukų teisių direktyvos 16 straipsnyje reikalaujama, kad baudžiamojo proceso metu visos nusikaltimo aukos turėtų teisę kreiptis, kad būtų priimtas sprendimas dėl kompensacijos iš nusikaltėlio.

Čia rasite informacijos apie tai, kaip teismo proceso (baudžiamojo proceso) metu reikalauti kompensacijos iš nusikaltėlio.

Norėdamas rasti informacijos, susijusios su jūsų byla, peržiūrėkite ES šalies, kurioje vyks baudžiamasis procesas, informaciją.

Norėdamas gauti išsamios su valstybe susijusios informacijos, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma