Potraživanje naknade od počinitelja

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstuobeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Naknadu možete zatražiti tijekom kaznenog postupka.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Informacije i savjete o ovom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska (Slachtofferhulp Nederland).

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Da.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Od 2011. žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela protiv spolne slobode i njihovi nadživjeli srodnici u određenim slučajevima mogu dobiti predujam naknade. Takav predujam dostupan je od 1. siječnja 2016. i žrtvama drugih kaznenih djela. Jeste li bili žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode? Ako jeste, možete primiti potpuni iznos naknade kao predujam.

Jeste li bili žrtva druge vrste kaznenog djela? U tom slučaju možete primiti predujam u iznosu od najviše 5000,00 EUR. Više o tome možete saznati na internetskim stranicama https://www.cjib.nl/hr.

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici