Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Potraživanje naknade od počinitelja

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstuobeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Naknadu možete zatražiti tijekom kaznenog postupka.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Informacije i savjete o ovom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska (Slachtofferhulp Nederland).

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Potpora žrtvama Nizozemska.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Da.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Od 2011. žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela protiv spolne slobode i njihovi nadživjeli srodnici u određenim slučajevima mogu dobiti predujam naknade. Takav predujam dostupan je od 1. siječnja 2016. i žrtvama drugih kaznenih djela. Jeste li bili žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode? Ako jeste, možete primiti potpuni iznos naknade kao predujam.

Jeste li bili žrtva druge vrste kaznenog djela? U tom slučaju možete primiti predujam u iznosu od najviše 5000,00 EUR. Više o tome možete saznati na internetskim stranicama https://www.cjib.nl/hr.

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici