Potraživanje naknade od počinitelja

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Imate pravo uključiti se u kazneni progon počinitelja putem svojeg zahtjeva za naknadu. U takvom slučaju sud u svojoj pravomoćnoj odluci može, uz kaznu, obvezati počinitelja na plaćanje naknade štete. Osim toga, možete potraživati pravo na naknadu štete zasebno, u parničnom postupku.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

U bilo kojem trenutku prije prve sudske rasprave, prije izvođenja dokaza.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Potrebno je detaljno navesti što osoba koja je pretrpjela štetu potražuje te navesti i dokazati pojedinačne ozljede.

Postoji li poseban obrazac za takva potraživanja?

Ne.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Dokaze koji podupiru vaš zahtjev podnosite isključivo prema vlastitom nahođenju. Naravno, potrebni su potpuni i uvjerljivi dokazi kako bi odluka bila donesena u vašu korist.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ne.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Da, o vlastitom trošku.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako niste dokazali iznos štete ili ako potrebno izvođenje dokaza produlji kazneni postupak. U takvom će slučaju sud uputiti vaš zahtjev za naknadu štete na pravna sredstva u okviru građanskog prava.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine?

Imate pravo na žalbu do donošenja presude o naknadi štete.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Ako počinitelj ne postupi kako mu je sud naložio, sudu možete podnijeti zahtjev da izvršenje te odluke provede sudski izvršitelj.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici