Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Miten vaadin vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä rikoksentekijältä oikeudenkäynnissä (rikosoikeudellisessa menettelyssä), ja kenelle tällainen vaatimus pitäisi osoittaa?

Vahingonkorvausvaatimuksen voi esittää rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä.

Missä menettelyvaiheessa tällainen vaatimus olisi esitettävä?

Uhrien tukijärjestö (Slachtofferhulp Nederland) tarjoaa lisätietoja ja neuvontaa tässä asiassa.

Millaisia vaatimuksia voin esittää, ja missä muodossa vaatimus olisi esitettävä (vaatimuksen kokonaismäärä vai erittely yksittäisistä vahingoista, ansionmenetyksistä ja koroista, vai molemmat)?

Uhrien tukijärjestö tarjoaa lisätietoja ja neuvontaa tässä asiassa.

Onko tällaisen vaatimuksen esittämistä varten olemassa erityinen lomake?

Uhrien tukijärjestö tarjoaa lisätietoja ja neuvontaa tässä asiassa.

Mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Uhrien tukijärjestö tarjoaa lisätietoja ja neuvontaa tässä asiassa.

Liittyykö vaatimuksen esittämiseen tuomioistuinmaksuja tai muita kuluja?

Uhrien tukijärjestö tarjoaa lisätietoja ja neuvontaa tässä asiassa.

Voinko saada oikeusapua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana? Voinko saada oikeusapua, vaikka en asu maassa, jossa oikeudenkäynti tapahtuu?

Uhrien tukijärjestö tarjoaa lisätietoja ja neuvontaa tässä asiassa.

Missä tapauksissa rikostuomioistuin hylkää vaatimukseni rikoksentekijää vastaan tai kieltäytyy ratkaisemasta vaatimusta?

Uhrien tukijärjestö tarjoaa lisätietoja ja neuvontaa tässä asiassa.

Voinko valittaa tällaisesta ratkaisusta tai hakea muuta hyvitystä?

Kyllä.

Jos tuomioistuin myöntää minulle vahingonkorvausta, kuinka voin varmistaa, että rikoksentekijää vastaan annettu tuomio pannaan täytäntöön, ja mitä apua voin saada tämän varmistamiseksi?

Vuodesta 2011 lähtien väkivalta- ja seksuaalirikosten uhrien ja omaisten on ollut joissain tapauksissa mahdollista saada ennakkomaksu vahingonkorvauksesta. Myös muiden rikosten uhrit ovat voineet saada tällaisen ennakkomaksun 1. tammikuuta 2016 lähtien. Väkivalta- tai seksuaalirikosten uhrit voivat saada koko korvaussumman ennakkomaksuna.

Muiden rikosten uhrit voivat saada ennakkomaksuna korkeintaan 5000,00 €. Lisätietoja on osoitteessa https://www.cjib.nl/fi.

Päivitetty viimeksi: 18/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme