Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Erstatningskrav mod gerningsmanden

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en skadevolder i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Du kan kræve erstatning i forbindelse med en straffesag.

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte kravet?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Slachtofferhulp Nederland.

Hvad kan jeg søge om i erstatningskravet, og i hvilken form skal det indgives (skal jeg angive et samlet beløb og/eller udspecificere de enkelte tab, en eventuel tabt fortjeneste og eventuelle tabte renter)?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Slachtofferhulp Nederland.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Slachtofferhulp Nederland.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Slachtofferhulp Nederland.

Er der retsafgifter eller andre omkostninger forbundet med kravet?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Slachtofferhulp Nederland.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Slachtofferhulp Nederland.

I hvilke tilfælde ville kriminalretten afvise eller afslå at træffe afgørelse om mit erstatningskrav over for skadevolderen?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Slachtofferhulp Nederland.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Ja

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg så, at dommen fuldbyrdes i forhold til skadevolderen, og hvilken form for hjælp kan jeg få til dette?

Siden 2011 har ofre og overlevende i forbindelse med en voldshandling eller et seksuelt overgreb undertiden kunnet få et forskud på erstatningen. Siden den 1. januar 2016 har ofre for andre forbrydelser også kunnet gøre krav på et sådant forskud. Er du offer for en voldshandling eller et seksuelt overgreb? Så kan du få et forskud, der svarer til det samlede erstatningsbeløb.

Er du offer for en anden type forbrydelse? Så kan du højst få 5 000,00 EUR i forskud. Få nærmere oplysninger på https://www.cjib.nl/en.

Sidste opdatering: 18/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website