Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele

Nizozemí

Obsah zajišťuje
Nizozemí

Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky / prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl příslušnou žádost adresovat?

Žádost o odškodnění lze podat během trestního řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Podpora obětí v Nizozemsku ((Slachtofferhulp Nederland).

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úrok)?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Podpora obětí v Nizozemsku.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Podpora obětí v Nizozemsku.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Podpora obětí v Nizozemsku.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Podpora obětí v Nizozemsku.

Mohu si před řízením a/nebo v  jeho průběhu vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Podpora obětí v Nizozemsku.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Informace a poradenství v této záležitosti lze získat od organizace Podpora obětí v Nizozemsku.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků / prostředků nápravy?

Ano.

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Od roku 2011 mohou oběti násilného nebo sexuálního trestného činu a přeživší příbuzní získat v některých případech zálohu na odškodnění. Na tuto zálohu mají od 1. ledna 2016 nárok i oběti jiných trestných činů. Stali jste se obětí násilného nebo sexuálního trestného činu? Pokud ano, můžete získat plnou částku svého odškodnění jako zálohu.

Stali jste se obětí jiného druhu trestného činu? V tomto případě můžete dostat jako zálohu nejvýše 5 000 EUR. Více informací na toto téma se dozvíte na webových stránkách https://www.cjib.nl/cs.

Poslední aktualizace: 18/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.