Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
The Hague

Telefon: 070-4142000
Telefaks: 070-4142001

E-naslov: info@schadefonds.nl
Spletno mesto: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Poštni naslov:
Postbus 71
NL-2501 CB
The Hague

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

Da.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahtevo?

– dokazila?

V nizozemščini in angleščini.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

Ne.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Vaša navzočnost v postopku ni potrebna.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Ni relevantno.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

To je odvisno od zadevnih strokovnjakov in ocene razmer, ki jo opravijo naši zdravstveni strokovnjaki.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Ni relevantno.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Največ 26 tednov.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

V nizozemščini ali vašem jeziku.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Z vložitvijo ugovora. Glej zgoraj.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Ne.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

Nizozemska služba za pomoč žrtvam Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp Nederland): https://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Telefon: 0900-0101.

Zadnja posodobitev: 18/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču