If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Belgia

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

(a) Comisia pentru asistența financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) poate ajuta victimele care sunt resortisanți belgieni sau rezidenți în Belgia să obțină despăgubiri într-o altă țară a UE.

Adresă:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

(b) Pentru cazurile victimelor terorismului, trebuie contactată Divizia Terorism din cadrul Comisiei.

Adresa poștală:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adresa de e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăterrorvictims@just.fgov.be

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

 • cererea? În limbile franceză, olandeză, germană și engleză.
 • documentele justificative? În limbile franceză, olandeză, germană și engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Această problemă nu a apărut încă și se află încă în curs de analizare.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Nu.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat de un interpret?

Nu.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Acest lucru este evaluat de Comisie pe baza vătămării și a gravității vătămării suferite de victimă.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus(ă) unui examen medical în această țară?

Nu.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

18 luni, în prezent. Procedura este aceeași atât pentru cazurile transfrontaliere, cât și pentru cazurile naționale.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

În limba franceză, olandeză, germană sau engleză.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Nu există nicio procedură de formulare a unei căi de atac împotriva deciziilor Comisiei. Numai o acțiune în anulare poate fi introdusă în fața Consiliului de Stat al Belgiei (Conseil d'État).

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în temeiul legislației celeilalte țări?

Nu, Comisia nu se implică în acest sens.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Există servicii de sprijinire a victimelor care pot ajuta victimele să solicite asistență financiară din partea Comisiei.

Serviciile de sprijin pentru victime sunt furnizate de comunitățile și regiunile din Belgia.

Pentru mai multe informații (în special cu privire la diverse servicii autorizate să furnizeze asistență), vă rugăm să consultați următoarele site-uri web:

Federația Valonia-Bruxelles: Linkul se deschide într-o fereastră nouăvictimes.be

Flandra: Linkul se deschide într-o fereastră nouăslachtofferzorg.be

Ultima actualizare: 14/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Bulgaria

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII BULGARIA

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor

Adresa: Strada Slavyanska 1, 1040 Sofia, Republica Bulgaria

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.compensation.bg/en

În cazul infracțiunilor săvârșite pe teritoriul Republicii Bulgaria, autoritatea de decizie în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere este Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor.

În cazul infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului Republicii Bulgaria, Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor acționează ca autoritate responsabilă cu asistența și transmite cererea de despăgubire autorității competente din țara în care a fost săvârșită infracțiunea.

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară și în cauzele transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, este posibil.

În ce limbă/limbi acceptă autoritatea competentă/autoritățile competente:

 • cererea? În limba bulgară și în limba engleză.
 • documentele justificative? În limba bulgară și în limba engleză.

În cazul în care autoritatea competentă în materie de despăgubire traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru această traducere?

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor plătește pentru traducere.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu, nu există.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau în momentul în care este soluționată cererea, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Victima nu este prezentă pe parcursul procedurii pentru acordarea de despăgubiri din partea statului.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

A se vedea răspunsul la întrebarea anterioară.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

Da, acestea vor fi acceptate sau recunoscute. Documentele medicale, inclusiv cele care atestă cheltuielile medicale, eliberate de țara în cauză pot fi acceptate și/sau recunoscute, dar Consiliul național decide cu privire la acest aspect de la caz la caz.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Cheltuielile de deplasare aferente unei examinări medicale ar putea fi rambursate, dar Consiliul Național decide cu privire la acest aspect de la caz la caz.

Care este durata aproximativă în care se obține o decizie cu privire la acordarea de despăgubiri din partea autorității/organismului competent?

Cererea de despăgubire este analizată în termen de o lună de la data la care a fost primită. Dacă acest lucru este necesar, termenul menționat poate fi prelungit cu maximum trei luni.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba bulgară și în limba engleză.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Deciziile Consiliului național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor nu pot fi contestate.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

Procedura pentru acordarea de despăgubiri de către stat nu necesită participarea unui avocat.

În această țară există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri într-o cauză transfrontalieră?

Da. Asociația bulgară a organizațiilor de sprijin al victimelor.

Tel. +359 29819300

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Republica Cehă

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Ministerul Justiției din Republica Cehă, Departamentul de despăgubiri

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praga 2

Tel.: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăodsk@msp.justice.cz

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă cererea/documentele justificative?

În limba cehă, slovacă sau engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Autoritatea de decizie nu acceptă documente în alte limbi decât cehă, slovacă sau engleză (aceasta le va ignora și va invita persoana în cauză să depună cererea sau documentele traduse într-una din limbile acceptate); dacă trebuie să asigure traducerea documentelor în limba engleză, aceasta va face acest lucru pe propria cheltuială.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Cheltuielile de călătorie nu sunt rambursate.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi fi asistat de un interpret?

Autoritatea de decizie nu furnizează servicii de interpretare.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință - sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Un certificat medical de la locul dumneavoastră de reședință va fi, cel mai probabil, recunoscut.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Cererea trebuie să fie soluționată în termen de trei luni.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

În limba cehă sau engleză.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Prin introducerea unei acțiuni administrative în instanță.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Da, pe propria dumneavoastră cheltuială.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Cea mai mare organizație neguvernamentală care sprijină victimele infracțiunilor este Bílý kruh obětí (Cercul alb al victimelor).

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Danemarca

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor

Pot trimite cererea direct la autoritatea decizională din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a mai fi nevoie să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Nu este obligatoriu ca cererea să fie trimisă prin intermediul autorității responsabile cu asistența. Cererea poate fi trimisă direct autorității decizionale din această țară (Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor), care o va trimite apoi poliției din circumscripția în care a fost anchetat cazul. Cererea poate fi trimisă și direct poliției.

În ce limbă/limbi acceptă autoritățile de despăgubire: cererea? documentele justificative?

Toate documentele trimise sunt acceptate dacă sunt redactate în daneză sau în engleză. Totuși, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor ar prefera ca toate documentele să fie traduse în limba daneză, pe cât posibil.

Danemarca a încheiat o convenție lingvistică cu țările nordice, și anume cu Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, conform căreia cetățenii acestor țări au dreptul de a utiliza propria lor limbă într-o altă țară nordică. Limbile incluse în această convenție sunt daneza, finlandeza, islandeza, norvegiana și suedeza.

În cazul în care autoritatea de despăgubire traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine plătește pentru acest lucru?

Poliția daneză plătește pentru traducerea documentelor în cazurile de despăgubire.

Există taxe administrative sau alte taxe care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite dintr-o altă țară a UE)? Dacă da, cum le pot plăti?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau când se ia decizia în privința cererii mele, pot beneficia de rambursarea cheltuielilor de călătorie? Cum le pot solicita? Pe cine trebuie să contactez?

Examinarea unui caz se face în cadrul unei proceduri scrise. Prin urmare, ca solicitant, nu trebuie să fiți prezent nici în timpul examinării cazului de către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor, nici atunci când consiliul ia decizia.

Se asigură un interpret în cazul în care trebuie să fiu prezent personal?

Având în vedere că examinarea unui caz se face în scris, întrebările referitoare la prezența personală și asistența legată de interpretariat nu sunt relevante.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale emise de medicii din țara mea de rezidență sau va trebui ca starea mea de sănătate/vătămarea să fie examinată de propriii dvs. experți medicali?

Nu există nicio cerință legată de efectuarea expertizelor și examenelor medicale de către medici din această țară. Ca regulă generală, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor acceptă toate certificatele medicale.

Voi beneficia de rambursarea cheltuielilor de călătorie dacă trebuie să efectuez un examen medical în această țară?

În mod normal, nu este nevoie să efectuați examene medicale în această țară dacă locuiți în altă țară a UE, deoarece examinarea poate avea loc în țara în care locuiți.

Cheltuielile de deplasare aferente tratamentului pot fi acoperite, fiind asimilate cheltuielilor legate de recuperare.

Cât timp durează aproximativ să primesc o decizie cu privire la despăgubirea din partea autorității/organismului?

Termenul de examinare a cazurilor de către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor poate varia considerabil, de la un caz la altul. Aceasta se datorează, printre altele, necesității de a obține informații suplimentare legate de cazul respectiv, în funcție de circumstanțele specifice, de la poliție, medici sau alte autorități; în mod similar, în cazurile în care este vorba despre o vătămare permanentă sau de pierderea capacității de obținere a unor venituri, ar putea fi nevoie să se înainteze cazul Autorității de asigurare a pieței muncii (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), ceea ce poate conduce la prelungirea termenului de examinare.

Peste 50% dintre cazurile noi primite de Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor sunt soluționate în termen de 50 de zile, conform unei proceduri accelerate, utilizate în cazurile simple. Acestea includ cazurile în care s-a luat o decizie finală atât cu privire la vinovăție, cât și cu privire la cuantumul despăgubirii.

În situația în care cazul nu poate fi soluționat prin această procedură accelerată, termenul obișnuit de soluționare a cazurilor de către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor este în prezent de până la 18 luni din momentul în care consiliul primește o nouă cerere de despăgubire.

Puteți grăbi soluționarea cazului dacă trimiteți consiliului dovezi privind cererile dvs. Documentele pot include, de exemplu, chitanțe pentru achiziționarea de medicamente, certificate medicale pentru perioada de boală sau o declarație din partea angajatorului cu privire la pierderea unor venituri ca urmare a vătămării.

În ce limbă voi primi decizia privind cererea mea?

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor elaborează toate deciziile în limba daneză. Aveți ulterior posibilitatea să solicitați traducerea deciziei de către autoritatea responsabilă cu asistența din țara dvs. de origine.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Nu puteți apela la alte autorități pentru a contesta decizia luată de Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor. Dacă doriți să modificați decizia, trebuie mai întâi să contactați Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor și să explicați motivul pentru care nu sunteți de acord cu decizia. Consiliul va evalua apoi dacă există vreun temei pentru a redeschide examinarea cazului. Criteriul determinant pentru redeschiderea cazului este ca solicitantul să fi prezentat informații noi și relevante, importante pentru soluționarea cazului.

În cazul în care Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor își menține decizia, puteți solicita revizuirea deciziei în instanță.

De asemenea, puteți face recurs la Ombudsmanul din cadrul Parlamentului.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în temeiul normelor din altă țară?

Examinarea cazurilor este organizată de așa manieră încât, în general, nu aveți nevoie de asistență juridică, însă există această opțiune, cu aplicarea reglementărilor din această țară. În cazuri speciale, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor poate să decide că solicitantul trebuie să suporte integral sau parțial cheltuielile în legătură cu procedurile în fața consiliului.

În această țară, nu există nicio cerință privind obligația furnizării de asistență juridică sau a accesului la un avocat.

Există în această țară vreo organizație de sprijin pentru victime care mă poate ajuta să solicit despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Ultima actualizare: 01/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Germania

Ce autoritate decide asupra cererilor de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Autoritățile de decizie sunt autoritățile responsabile în materie de asistență din fiecare stat federal. Competența îi revine statului federal în care a fost săvârșită infracțiunea. Pentru a fi scutiți de efortul căutării organismului competent, solicitanții se pot adresa punctului de contact central (Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale), care va transmite cererea de despăgubire către autoritatea competentă.

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la punctul de contact din țara mea de origine)?

Puteți, însă autoritățile responsabile în materie de asistență ar trebui să fie de asemenea informate.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă (responsabile) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

- cererea?

În oricare limbă europeană.

- documentele justificative?

În oricare limbă europeană.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Traducerile sunt gratuite pentru solicitant. Aceste costuri sunt de obicei suportate de autoritățile de decizie.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară a UE)? În caz afirmativ, cine plătește aceste costuri?

Nu există taxe administrative sau de altă natură pentru cererile de despăgubire a victimelor în Germania.

Dacă trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Cheltuielile de călătorie, dacă sunt necesare, sunt plătite de autoritatea de decizie competentă.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi fi asistat de un interpret?

Nu aveți dreptul legal la un interpret. Cu toate acestea, în practică, serviciile interpreților sunt deseori utilizate atunci când sunt necesare.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de origine – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Astfel de certificate sunt de obicei acceptate.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Cheltuielile de călătorie, dacă sunt necesare, sunt plătite de autoritatea de decizie competentă.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Nu există un răspuns definitiv la această întrebare, deoarece durata procedurii de despăgubire este strâns legată de circumstanțele fiecărui caz în parte.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Decizia este tradusă de obicei în limba națională relevantă.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Se poate depune o contestație împotriva deciziei în cadrul procedurii de despăgubire. În cazul în care contestația nu este admisă, se poate depune o plângere la instanța în materie de drept social.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Toți solicitanții pot beneficia de asistență juridică, însă costurile nu pot fi rambursate.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

În Germania există o serie de organizații locale, regionale și naționale de sprijinire a victimelor care pot oferi asistență. Următorul site web oferă o bună imagine de ansamblu și este disponibil atât în limba engleză, cât și în limba spaniolă: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.odabs.org/.

Ultima actualizare: 03/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Estonia

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

Consiliul de asigurări sociale

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Observații:
Autoritatea de decizie este Consiliul de asigurări sociale, împreună cu departamentele sale locale de pensii. În curând, veți putea găsi informații privind departamentele locale de pensii pe această pagină.

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară și în cauzele transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă/limbi acceptă documentele autoritatea competentă în materie de despăgubire?

Limbile europene oficiale, de preferință limba estonă sau limba engleză.

În cazul în care autoritatea competentă în materie de despăgubire traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru această traducere?

Serviciul de traducere este plătit de către autoritatea care solicită traducerea.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau în momentul în care este soluționată cererea, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Prezența dumneavoastră fizică nu este necesară pe parcursul procesului decizional.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

Prezența dumneavoastră personală nu este necesară.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

Sunt acceptate documentele eliberate în alte state membre ale Uniunii Europene, însă medicul specialist va evalua sănătatea și traumatismele victimei pe baza documentelor medicale eliberate în țara de reședință a victimei.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Nu sunteți obligat să vă prezentați pentru un examen medical.

Care este durata aproximativă în care se obține o decizie cu privire la acordarea de despăgubiri din partea autorității/organismului competent?

Decizia se adoptă în termen de 30 de zile de la data primirii ultimului document.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba estonă.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Împotriva deciziei se poate depune contestație în termen de 30 de zile de la primirea acesteia. În mod alternativ, se poate introduce contestație în fața unei instanțe de contencios administrativ, în conformitate cu procedura prevăzută în Codul de procedură administrativă. Vom soluționa contestația în termen de 30 de zile de la primirea sa.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

Da.

În această țară există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri într-o cauză transfrontalieră?

Da: furnizorii de servicii de sprijin al victimelor. Datele lor de contact sunt disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Consiliului de asigurări sociale.

Ultima actualizare: 15/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Grecia

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea elenă pentru acordarea de despăgubiri (Archí Apozimíosis)

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie în această țară chiar și în cazuri transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă în materie de asistență din țara mea de origine)?

În cazul în care domiciliul (katoikía) sau reședința dumneavoastră obișnuită (siníthi diamoní) se află pe teritoriul altui stat membru, cererea trebuie să fie depusă la autoritatea responsabilă în materie de asistență din statul membru în cauză, care o va trimite Autorității elene pentru acordarea de despăgubiri. În acest caz, Autoritatea elenă pentru acordarea de despăgubiri va transmite următoarele informații în cel mai scurt timp posibil autorității responsabile în materie de asistență din statul membru în cauză și solicitantului: (a) numele persoanei de contact sau al departamentului care se ocupă de dosar; (b) o confirmare de primire a cererii; și (c) o indicație privind termenul aproximativ preconizat pentru adoptarea unei decizii privind cererea.

În ce limbă/limbi îmi va/vor accepta cererea autoritatea/autoritățile pentru acordarea de despăgubiri?

Limba oficială pentru depunerea cererii și pentru schimbul de informații, date și documente justificative este limba elenă.

În cazul în care autoritatea pentru acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative, cine plătește pentru traducere?

Aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru traducere și, în consecință, nu va suporta costurile traducerii.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Da, taxa este de 100 EUR. În cazul în care taxa nu a fost plătită până în momentul în care cererea este examinată de către Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri, aceasta va fi respinsă. Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență vă poate furniza informații privind transferul bancar pe care va trebui să îl efectuați.

În cazul în care sunteți într-o țară care face parte din SEPA (zona unică de plăți în euro), puteți plăti taxa electronică prin transfer credit SEPA în euro, banca primitoare fiind Banca Centrală a Greciei. Numărul de cont IBAN și detaliile transferului sunt:

Numele beneficiarului: MINISTERUL FINANȚELOR

Adresa beneficiarului: 10 Kar. Servias St., 10562, Atena

Codul IBAN al beneficiarului: GR1201000230000000481090510

Codul de identificare bancară (BIC) al băncii beneficiarului: BNGRGRAA

Informații privind transferul: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (parola/codul de plată format din 20 de cifre vă va fi pus la dispoziție de către Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență).

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri poate, în cazul în care consideră necesar, să vă invite pe dumneavoastră, pe autorul infracțiunii sau alte părți, cum ar fi martori sau experți, să vă prezentați în persoană pentru a depune mărturie.

În cazul în care locul dumneavoastră de reședință sau reședința dumneavoastră obișnuită se află pe teritoriul unui alt stat membru, Autoritatea elenă pentru acordarea de despăgubiri va solicita autorității relevante responsabile în materie de asistență să audieze persoana respectivă în conformitate cu legea statului în care se află aceasta și să îi transmită un raport cu privire la audiere. Aceasta poate, de asemenea, în colaborare cu autoritatea relevantă responsabilă în materie de asistență, să efectueze ea însăși audierea, în conformitate cu legislația elenă, prin telefon sau videoconferință. În acest caz, Autoritatea elenă pentru acordarea de despăgubiri nu vă poate obliga să vă înfățișați. Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență va asista autoritatea pentru acordarea de despăgubiri din statul membru în cauză în ceea ce privește audierea dumneavoastră sau audierea altor părți, cum ar fi martori sau experți.

În acest scop, Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență, la cererea autorității pentru acordarea de despăgubiri din statul membru în cauză: (a) va acorda asistență autorității pentru acordarea de despăgubiri atunci când audierea este realizată direct de către aceasta din urmă prin telefon sau prin videoconferință, în conformitate cu legislația elenă, caz în care Autoritatea responsabilă în materie de asistență va oferi și va asigura infrastructura logistică necesară; sau (b) va efectua ea însăși audierea, în conformitate cu legislația elenă, și va transmite un raport privind audierea autorității pentru acordarea de despăgubiri din statul membru în cauză. În acest din urmă caz, raportul audierii, care este redactat în limba elenă, va fi tradus în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale celuilalt stat membru sau orice altă limbă din UE pe care statul membru respectiv a precizat că o poate accepta.

Costurile survenite în acest caz pentru Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență sunt suportate de statul elen.

Se pune la dispoziție un interpret, în cazul în care trebuie să fiu prezent personal?

Da, se pune la dispoziție un interpret.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca sănătatea/vătămarea mea să fie examinate de experți medicali din țara dumneavoastră?

Acestea sunt acceptate, însă este posibil să fie dispus, de asemenea, un raport de expertiză.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Da, aceste cheltuieli vă vor fi rambursate.

Cât timp durează, aproximativ, soluționarea unei cereri de despăgubiri de către autoritatea/organismul competent?

Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri trebui să examineze cazul în termen de trei luni de la data depunerii cererii și trebuie să adopte o decizie finală în termen de trei luni de la data evaluării cererii.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba pe care o înțelegeți.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Puteți introduce o acțiune în fața Tribunalului administrativ de primă instanță (Dioikitikoú Protodikeíou).

Pot obține asistență judiciară (asistență din partea unui avocat), în temeiul normelor celeilalte țări?

Victimele infracțiunilor pot beneficia, de asemenea, de asistență judiciară cu privire la orice acțiuni penale și civile. Legislația (articolul 1 din Legea nr. 3226/2004) prevede asistență judiciară pentru cetățenii cu venituri reduse dintr-un stat membru al UE, resortisanți ai țărilor terțe și apatrizi în cazul în care aceștia locuiesc în mod legal sau își au reședința obișnuită în Uniunea Europeană. Cetățenii cu venituri reduse care au dreptul la asistență judiciară sunt cei al căror venit familial anual nu depășește două treimi din venitul personal minim anual stabilit în contractul general colectiv de muncă. În cazul unui litigiu intern, venitul celeilalte părți la litigiu nu este luat în considerare.

Există în această țară organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să cer despăgubiri în cazuri transfrontaliere?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de Cercetare pentru Egalitatea de Gen (KEThI)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul Național pentru Solidaritate Socială (EKKA)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecretariatul General pentru Egalitatea de Gen (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Elen pentru Refugiați (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAmnesty International - Secțiunea elenă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția elenă – Criminalitate informatică

Ultima actualizare: 21/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Spania

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

-

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară și în cauzele transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, sunt competente Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând următorul Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

În cazul infracțiunilor de terorism, Ministerul de Interne este autoritatea responsabilă cu asistența.

Pentru informații cu privire la autoritatea responsabilă cu asistența, puteți consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Ministerului de Interne.

Pot exista cazuri în care autoritățile responsabile cu asistența ale altor state membre stabilesc un contact direct cu autoritatea de decizie, deși noi recomandăm ca cererile să fie transmise prin intermediul autorităților responsabile cu asistența.

În ce limbă/limbi acceptă autoritățile competente cererea în materie de despăgubire și documentele justificative?

Limba admisă pentru cererile de despăgubire și pentru documentele justificative este limba spaniolă.

În cazul în care autoritatea competentă în materie de despăgubire traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru această traducere?

Această informație nu este disponibilă.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau în momentul în care este soluționată cererea, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, după finalizarea tuturor cercetărilor și înainte de redactarea deciziei privind acordarea sau refuzarea ajutorului solicitat, solicitantului i se va acorda posibilitatea să își prezinte argumentele relevante în cadrul unei audieri, în conformitate cu legislația aplicabilă.

În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită în Spania și solicitantul de ajutor își are reședința obișnuită în alt stat membru al Uniunii Europene, atunci când cererea de ajutor se face prin intermediul autorității responsabile cu asistența a statului membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública), în calitate de autoritate de decizie, poate obține cooperarea autorității responsabile cu asistența competente în vederea audierii solicitantului sau a oricărei alte persoane, dacă apreciază că acest lucru este necesar.

Pentru desfășurarea audierii, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice poate solicita autorității responsabile cu asistența din statul membru în care solicitantul își are reședința obișnuită să furnizeze tot ceea ce este necesar pentru ca autoritatea competentă să acorde sau să refuze acordarea ajutorului să poată organiza audierea în mod direct, prin telefon sau prin videoconferință, dacă solicitantul este de acord cu acest lucru. La finalul audierii, autoritatea responsabilă cu asistența îi transmite Direcției Generale pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat un raport al audierii.

În cazul infracțiunilor de terorism, se aplică aceleași reguli ca și în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale atunci când infracțiunea a fost săvârșită în Spania și solicitantul de ajutor își are reședința obișnuită în alt stat membru al Uniunii Europene, dacă cererea de ajutor se face prin intermediul autorității responsabile cu asistența a statului membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, iar responsabilitatea de a desfășura activitatea descrisă mai sus în legătură cu audierea revine Ministerului de Interne, prin intermediul Direcției Generale de Sprijin al Victimelor Terorismului, ca autoritate de decizie.

Astfel cum s-a arătat mai sus, este posibil ca audierea să aibă loc prin telefon sau prin videoconferință, dacă solicitantul este de acord cu acest lucru, evitându-se astfel cheltuielile de călătorie.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

În general în ceea ce privește victimele oricăror infracțiuni, orice victimă care nu vorbește sau nu înțelege limba spaniolă sau limba oficială utilizată în procedură are dreptul să fie asistată în mod gratuit de un interpret care vorbește o limbă pe care aceasta o înțelege atunci când magistratul, procurorul sau funcționarul poliției face o declarație în etapa de cercetare sau atunci când victima este implicată în calitate de martor în proces sau în orice altă procedură orală. Acest drept le este de asemenea acordat persoanelor cu deficiențe de auz sau de vorbire.

Asistența din partea interpretului poate fi acordată prin intermediul videoconferințelor sau al oricărui mijloc de comunicare la distanță, cu excepția cazului în care judecătorul sau instanța, din oficiu sau la cererea uneia dintre părți, decide că este necesar ca interpretul să fie prezent fizic pentru apărarea drepturilor victimei.

În cazul unei acțiuni a poliției, orice decizie de a nu asigura dreptul la interpretare al unei victime poate fi contestată în fața judecătorului de instrucție. Se consideră că această cale de atac a fost introdusă atunci când persoana afectată de decizie își exprimă nemulțumirea în momentul în care i-a fost refuzat acest drept.

Hotărârea judecătorească prin care se decide că victimei nu i se va asigura interpretarea poate fi contestată.

În plus, Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor, care sunt autoritățile responsabile cu asistența în ceea ce privește infracțiunile transfrontaliere, vor furniza victimelor informații cu privire la serviciile de interpretare disponibile.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

Toate documentele anexate la cerere trebuie să fie traduse în limba spaniolă, întrucât aceasta este singura limbă acceptată de autoritatea de despăgubire.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Nu.

Care este durata aproximativă în care se obține o decizie cu privire la acordarea de despăgubiri din partea autorității/organismului competent?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, termenul pentru solicitarea ajutorului este, în general, de un an de la data săvârșirii infracțiunii.

Termenele pentru emiterea unei decizii de acordare sau de refuzare a ajutorului, fie definitive, fie provizorii, sunt după cum urmează:

 • pentru vătămări corporale invalidante, agravarea vătămărilor corporale produse inițial sau deces: 6 luni.
 • pentru incapacitate temporară: 4 luni.
 • pentru costurile tratamentului terapeutic ulterior infracțiunilor sexuale și pentru cheltuieli funerare: 2 luni.

Se poate considera că cererile au fost respinse în cazul în care nu a fost emisă în mod expres nicio decizie până la expirarea termenului de emitere a unei decizii.

În cazul infracțiunilor de terorism, în general, cererile trebuie să fie prezentate în termen de un an de la data producerii prejudiciului sau din momentul în care a existat un diagnostic care demonstrează un raport de cauzalitate între consecință și actul terorist. În cazul ajutorului pentru studii, termenul este de trei luni de la înscrierea la curs.

Termenul pentru adoptarea și comunicarea deciziei relevante este de 12 luni, cu excepția ajutorului pentru studii, care este de 6 luni, considerându-se că cererea a fost admisă în cazul în care termenele au expirat fără emiterea unei decizii în mod expres.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba spaniolă.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, solicitanții pot contesta deciziile adoptate de Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice cu privire la ajutorul stabilit prin lege în termen de o lună de la data notificării. În cazul în care decizia nu este atacată în acest termen, singura opțiune este aceea de a introduce o cale extraordinară de atac în fața ministerului menționat mai sus.

Calea de atac poate fi introdusă în fața Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice sau în fața Comisiei Naționale de Ajutor și Asistență pentru Victimele Infracțiunilor Săvârșite prin Violență (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Comisia Națională este organismul competent să decidă cu privire la căile de atac formulate împotriva deciziilor adoptate de Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice cu privire la ajutoarele acordate în temeiul legislației aplicabile.

În cazul în care, după introducerea căii de atac, trec trei luni fără adoptarea unei decizii de către Comisia Națională, calea de atac poate fi considerată respinsă, în acest caz împotriva acestei respingeri fiind posibil să se formuleze recurs.

În cazul infracțiunilor de terorism, deciziile emise de Ministerul de Interne cu privire la procedurile administrative de solicitare a diferitelor tipuri de ajutor pot fi atacate la nivel intern sau pot fi contestate în mod direct în cadrul sistemului judiciar administrativ.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, victimele pot solicita asistență juridică în conformitate cu condițiile de fond și de formă prevăzute în legislația aplicabilă în Spania.

În special, conform legislației spaniole, victimele violenței de gen au dreptul de a beneficia de consiliere juridică gratuită imediat, înainte de depunerea plângerii, precum și de apărare și de reprezentare gratuită din partea unui avocat și a unui reprezentant judiciar în cadrul tuturor proceselor și al procedurilor administrative care rezultă în mod direct sau indirect din actele de violență suferite.

În aceste situații, ar trebui ca apărarea victimei să fie preluată de către o singură echipă juridică, cu condiția ca aceasta să garanteze în mod corespunzător dreptul la apărare al victimei. Acest drept se aplică, de asemenea, beneficiarilor oricărui ajutor în cazul în care victima a decedat, în măsura în care aceștia nu au fost implicați în faptele de violență.

În cazul infracțiunilor de terorism, victimele terorismului recunoscute de legislația spaniolă au dreptul la asistență juridică în toate procedurile judiciare și procedurile administrative care decurg din actul terorist care a condus la recunoașterea lor ca victime, indiferent de resursele lor financiare, în conformitate cu legislația privind asistența juridică în vigoare în Spania.

În orice caz, asistența juridică imediată este garantată pentru toate victimele terorismului care solicită acest lucru. Dreptul la asistență juridică se va pierde dacă ulterior nu se recunoaște statutul de victimă, dacă se pronunță o hotărâre de achitare împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac sau dacă se respinge cauza, fără obligația de rambursare a cheltuielilor aferente oricăror beneficii acordate cu titlu gratuit până la momentul respectiv.

În această țară există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri într-o cauză transfrontalieră?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a primi asistență în prezentarea și transmiterea cererilor de ajutor, solicitanții pot apela la Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor competente, unde li se vor da informații cu privire la asistența financiară de care se pot beneficia și cu privire la diferitele proceduri de solicitare a acesteia.

Aceste birouri se găsesc în toate comunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe.

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând următorul Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

Biroul de informare și sprijin pentru victimele terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) pune la dispoziție informații generale cu privire la ajutorul financiar care poate fi acordat victimelor terorismului. Acest birou se găsește la următoarea adresă:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numărul de telefon de contact: + 34 91 400 74 02

Ultima actualizare: 02/12/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Franţa

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

În cadrul fiecărei instanțe regionale (tribunal de grande instance) există o comisie de despăgubire a victimelor infracțiunilor (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI) care soluționează cererile depuse de victimele infracțiunilor sau de avânzii cauză ai acestora.

În cazul actelor de terorism Linkul se deschide într-o fereastră nouăFR., Fondul de garantare pentru victimele actelor de terorism și ale altor infracțiuni (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) este cel care decide cu privire la cereri, sub controlul instanței în caz de litigiu.

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, puteți să o trimiteți direct autorității, care va putea decide asupra cererii dumneavoastră.

În ce limbă (limbi) autoritățile responsabile cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

– documentele justificative?

Cererea și documentele sunt acceptate dacă sunt redactate în franceză sau engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Victimele din alte state sunt invitate, în măsura în care este posibil, să furnizeze pe propria cheltuială o traducere în limba franceză a documentelor-cheie.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Nu este obligatoriu să fiți prezent personal. Cu toate acestea, puteți, în anumite condiții, să solicitați rambursarea cheltuielilor de deplasare, o diurnă pentru masă și cazare și o indemnizație de prezență (indemnité de comparution).

Pentru a obține această rambursare, trebuie să contactați instanța care v-a citat.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Da, dacă vă prezentați, vi se va pune la dispoziție un interpret în mod gratuit.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință — sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Vor fi acceptate certificatele medicale obținute în țara în care locuiți. O expertiză medicală poate fi efectuată pe baza documentelor, după caz.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să fiu supus(ă) unui examen medical în această țară?

Examenul medical este, de preferință, organizat de comun acord cu victima în cursul uneia dintre vizitele sale în Franța. În caz contrar, costurile de deplasare suportate de o victimă în vederea prezentării la examenul medical pot fi rambursate de FGTI la prezentarea documentelor justificative.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Solicitarea este transmisă fără întârziere de către registratura CIVI către FGTI.

FGTI trebuie să transmită victimei o ofertă în termen de două luni de la primirea dosarului complet transmis de registratura CIVI.

Dacă victima acceptă oferta, constatarea acordului se transmite președintelui CIVI spre aprobare. Odată aprobat, acordul poate fi executat. Decizia se aduce la cunoștința victimei și a FGTI, care va efectua plata.

În caz de refuz motivat al FGTI sau dacă victima refuză oferta sau nu răspunde ofertei FGTI în termen de două luni, CIVI analizează cauza în conformitate cu o procedură judiciară: în acest caz, un judecător analizează cererea și verifică declarațiile și documentele prezentate.

Procurorul și FGTI își prezintă observațiile cel târziu cu 15 zile înainte de ședința de judecată. Solicitantul și FGTI trebuie convocați cu cel puțin două luni în avans.

În urma unei proceduri în ședință închisă, decizia CIVI de acordare sau de refuz al despăgubirilor este notificată solicitantului și FGTI, care plătește eventualele despăgubiri acordate în termen de o lună de la data notificării în cauză.

În ceea ce privește actele de terorism (Linkul se deschide într-o fereastră nouăFR.), o sumă este plătită cu titlu de avans de către FGTI în termen de o lună de la primirea dosarului complet, dacă acesta este eligibil. FGTI prezintă o ofertă de despăgubire victimei (atunci când starea acesteia s-a stabilizat) sau membrilor apropiați ai familiei unei victime decedate în termen de trei luni.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Veți primi decizia în limba franceză. Puteți solicita o traducere a acesteia în mod gratuit.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de decizia CIVI, puteți solicita o reexaminare a acesteia de către curtea de apel (cour d'appel) în a cărei jurisdicție se află CIVI.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Puteți beneficia de asistență juridică în conformitate cu normele aplicabile în Franța.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-o situație transfrontalieră?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociațiile de sprijinire a victimelor care pot fi contactate la Linkul se deschide într-o fereastră nouăbirourile de sprijinire a victimelor din cadrul instanțelor și/sau la propriul sediu vă pot ajuta în mod gratuit să redactați cererea de despăgubire.

Ultima actualizare: 25/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Croaţia

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Ministerul Justiției (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefon: +385 1 371 40 00
Fax: +385 1 371 45 07

Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, prin depunerea cererii la Ministerul Justiției din Republica Croația, direct sau prin scrisoare recomandată.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

cererea și documentele justificative trebuie să fie redactate în limba croată. În cazul în care cererea și documentele justificative sunt redactate într-o limbă străină, acestea trebuie prezentate împreună cu o traducere autorizată eliberată de un traducător autorizat.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative provenite dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Autoritatea de decizie nu asigură traducerea cererii sau a documentelor justificative și nu suportă costurile de traducere.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară a UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu se plătesc taxe administrative sau de altă natură în cadrul procedurilor referitoare la această cerere.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

În cazul în care Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) decide să citeze solicitantul la o audiere sau să îl invite să participe personal la procedură, cheltuielile de călătorie ale solicitantului vor fi rambursate.

De regulă, pe tot parcursul procedurii și la pronunțarea unei decizii nu este necesară prezența solicitantului, iar dacă este necesară audierea solicitantului, a martorilor, a experților numiți de instanță sau a altor persoane, Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, în calitate de autoritate de decizie, poate să solicite autorității competente din celălalt stat membru al UE în care a fost prezentată cererea de despăgubire să întreprindă aceste acțiuni.

În plus, audierea impusă de o astfel de procedură poate fi efectuată prin intermediul unor mijloace auxiliare tehnice, cum ar fi tehnologia informatică, rețelele de comunicații electronice și alte mijloace de transmitere a imaginilor și a sunetelor. În acest caz, audierea este condusă de Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, adică autoritatea de decizie.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Da

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Documentele medicale din străinătate sunt acceptate, însă Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, în calitate de autoritate de decizie, verifică și evaluează documentele medicale și, dacă este necesar, poate dispune obținerea unui raport de expertiză medicală.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus(ă) unui examen medical în această țară?

Nu

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Autoritatea competentă va lua o decizie cu privire la cerere în termen de aproximativ 60 de zile dacă cererea este completă și corectă (dacă au fost obținute și depuse toate documentele necesare, toate informațiile și probele necesare pentru a lua o decizie). Cu toate acestea, dacă cererea este incompletă, timpul necesar pentru luarea unei decizii poate fi mai lung.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Decizia referitoare la cerere va fi în limba croată.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Nu se poate formula o cale de atac împotriva deciziei, cu toate acestea, partea poate depune o contestație administrativă prin depunerea unei plângeri administrative la instanța administrativă competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Nu

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Da

Ultima actualizare: 09/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Italia

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Comitetul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor de tip mafiot, și a infracțiunilor premeditate săvârșite cu violență (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), care se află în subordinea Ministerului de Interne (Via Cavour n. 6; e-mail certificat ('PEC') adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Comitetul este alcătuit din comisar (Commissario), în calitate de președinte, completul fiind întrunit dintr-un reprezentant al Ministerului de Interne, doi reprezentanți ai Ministerului Justiției, un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Economice, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Economice și Finanțelor, un reprezentant al Ministerului Muncii, Sănătății și Politicilor Sociale și un reprezentant fără drept de vot al Societății de Asigurări Publice CONSAP, care este responsabilă de gestiunea financiară a fondului respectiv.

Cererile de accesare a fondului trebuie depuse, spre analiză, la Prefectura/Biroul Teritorial al Guvernului (Prefettura Ufficio territoriale del Governo) având competență într-una dintre următoarele locații: locul în care se află instanța care a pronunțat condamnarea pentru una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 11 din Legea nr. 122/2017; sau locul de reședință al părții interesate sau al celorlalte persoane care au dreptul să primească despăgubiri, în cazul în care victima infracțiunii a decedat; sau locul de reședință al mandatarului (procuratore speciale) care reprezintă victima sau al altor persoane care au dreptul să primească despăgubiri dacă sunt cetățeni italieni sau cetățeni ai UE care nu au reședința în Italia. (Aceste informații anticipează conținutul unui decret interministerial care urmează a fi publicat în curând în Monitorul Oficial).

Decizia actuală privind cererea revine comitetului.

Condițiile prealabile pentru accesarea fondului și formularul de cerere sunt disponibile la următoarea adresă de pe pagina de internet a Ministerului de Interne:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, deși apelarea la autoritatea responsabilă cu asistența poate fi utilă în vederea traducerii cererii și a altor documente.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

 • cererea?
 • documentele justificative?

În limba italiană.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Solicitantul nu suportă niciun cost în acest sens.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Nu este necesară prezența, deoarece nu există audieri contradictorii; dacă doriți să prezentați alte observații sau documente, le puteți trimite prin e-mail certificat sau prin intermediul autorității responsabile cu asistența.

Decretul nr. 222/2008, articolul 6: „Audierea solicitantului solicitată de autoritatea de decizie din Italia

„1. În cazul în care autoritatea de decizie din Italia stabilește să audieze solicitantul sau oricare altă persoană în temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolului 2 alineatul (3) din Decretul legislativ, aceasta transmite cererea autorității responsabile cu asistența din celălalt stat membru, urmând procedurile indicate la Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament. Cererea trebuie să conțină informații privind formalitățile procedurale prevăzute de legislația italiană și să solicite autorității responsabile cu asistența din celălalt stat membru care a primit cererea să informeze persoana care urmează a fi audiată cu privire la aceste formalități.

„2. În cazul în care autoritatea de decizie din Italia solicită autorității responsabile cu asistența din celălalt stat membru să audieze solicitantul sau oricare altă persoană în temeiul legislației aplicabile în statul membru respectiv, potrivit ultimei părți a Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolului 2 alineatul (3) din Decretul legislativ, aceasta va transmite cererea urmând procedurile indicate la Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament.”

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

A se vedea răspunsul la întrebarea anterioară.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Acestea vor fi recunoscute, cu condiția să fie primite în limba italiană sau în limba engleză. Nu este necesară efectuarea niciunei evaluări specifice de către medici locali.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu este necesară efectuarea niciunui examen medical; în schimb, trebuie să prezentați documentația medicală relevantă și facturile aferente costurilor medicale pe care le-ați suportat.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Termenul actual este de 60 de zile de la primirea cererii. Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că procedura va fi suspendată dacă autoritatea de decizie solicită documente sau informații suplimentare (articolul 10-bis din Legea nr. 241/90).

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

În limba italiană.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Introducând o acțiune în instanță (tribunale) în termen de 60 de zile de la data notificării deciziei.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Nu.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Biroul care furnizează aceste informații nu are cunoștință în acest sens.

Ultima actualizare: 24/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Cipru

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Nu sunt disponibile informații.

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Puteți trimite cererea direct autorității de decizie din acea țară chiar și în cazurile transfrontaliere.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

În limba greacă și în limba engleză.

– documentele justificative?

În limba greacă și în limba engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Nu se aplică.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Nu este obligatorie prezența dumneavoastră.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Nu se aplică.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara dumneavoastră de reședință vor fi acceptate.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu se aplică.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității competente/organismului competent?

Termenul de pronunțare a unei decizii este de 6 luni de la data la care toate informațiile sunt disponibile.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

În limba greacă și în limba engleză.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia depunând o cerere la Tribunalul Administrativ în termen de 75 de zile de la pronunțarea acesteia.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Puteți solicita asistență juridică în legătură cu procedurile judiciare corespunzătoare cauzei dumneavoastră.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Puteți obține informații privind solicitarea despăgubirilor contactând direct Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciile de Asigurări Sociale.

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Letonia

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Administrația pentru asistență juridică (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Linie telefonică gratuită: +371 80001801
Fax: +371 67514209

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăjpa@jpa.gov.lv
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Puteți trimite cererea pentru despăgubiri din partea statului direct la Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdministrația pentru asistență juridică fără a vă mai adresa autorității competente din statul membru al Uniunii Europene care este țara dumneavoastră de reședință.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă cererea?

Administrația pentru asistență juridică acceptă cererile pentru despăgubiri din partea statului și documentele atașate acestora în limba letonă sau în limba engleză. Documentele care trebuie depuse la Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdministrația pentru asistență juridică nu necesită legalizare, iar formalitățile echivalente nu se aplică în cazul acestor documente.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

În cazul în care este necesară traducerea cererii pentru despăgubiri din partea statului și a documentelor atașate acesteia, costurile de traducere vor fi acoperite din fondurile de la bugetul de stat, acordate Administrației pentru asistență juridică.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu vi se vor percepe taxe pentru revizuirea cererii pentru despăgubiri acordate de către stat, primită de la un alt stat membru al Uniunii Europene.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Prezența dumneavoastră nu este necesară în cadrul procesului de revizuire a cererii pentru despăgubiri acordate de către stat, al procesului de decizie cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau de refuz al plății acestora.

În cazul în care Administrația pentru asistență juridică consideră necesară furnizarea de informații suplimentare în vederea adoptării unei decizii, veți fi înștiințat în acest sens în termen de șapte zile de la primirea cererii pentru despăgubiri din partea statului.

Decizia va fi trimisă la adresa specificată în cererea pentru despăgubiri din partea statului.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Prezența dumneavoastră nu este necesară în cadrul procesului de revizuire a cererii pentru despăgubiri acordate de către stat, al procesului de decizie cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau de refuz al plății acestora.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul sau instanța) decide cu privire la efectuarea expertizei. Administrația pentru asistență juridică va solicita persoanei responsabile de desfășurarea procedurii informații cu privire la rezultatele expertizei.

Avizul experților se bazează pe rapoarte medicale sau pe alte date obiective.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

În cazul în care persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) decide să solicite efectuarea unei expertize, cheltuielile dumneavoastră de călătorie vor fi acoperite (din bugetul național) în conformitate cu procedura și cuantumul stabilite în baza legilor și regulamentelor aplicabile în Republica Letonia.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Administrația pentru asistență juridică hotărăște cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat în termen de o lună de la data primirii cererii de despăgubire, iar decizia este trimisă la adresa indicată în cererea pentru despăgubiri acordate de către stat.

În cazul în care Administrația pentru asistență juridică solicită informații suplimentare de la dumneavoastră sau de la persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța), termenul aferent procesului decizional este suspendat până la primirea tuturor informațiilor solicitate.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Decizia privind plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat vă va fi transmisă în limba letonă, însoțită de traducerea într-o limbă considerată acceptată de statul membru al Uniunii Europene în care aveți reședința.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia Administrației pentru asistență juridică cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat în termen de o lună de la data intrării sale în vigoare, prin depunerea unei cereri în acest sens la Administrația pentru asistență juridică, ce urmează a fi înaintată Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Nu aveți nevoie de asistență juridică pentru a solicita despăgubiri din partea statului. Administrația pentru asistență juridică furnizează asistența necesară în cadrul procesului de solicitare a despăgubirilor din partea statului.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Asociația „Skalbes” pune la dispoziție o linie de asistență gratuită 116006 „Linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor” (în fiecare zi în intervalul 07:00 - 22.00), oferind sprijin emoțional și psihologic victimelor infracțiunilor, informații cu privire la drepturile procedurale ale victimelor (de exemplu, drepturi în cadrul procedurilor penale, dreptul la despăgubiri pentru daune, despăgubiri acordate de către stat etc.), serviciile disponibile și serviciile de asistență existente pentru victime.

Ultima actualizare: 20/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Lituania

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Ministerul Justiției din Republica Lituania (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, o persoană poate trimite cererea direct Ministerului Justiției din Republica Lituania.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

– documentele justificative?

Cererea și documentele suplimentare trebuie depuse în limba lituaniană sau în limba engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Cheltuielile de traducere a cererii și/sau a documentelor atașate acesteia în limba lituaniană sau în limba engleză cad în sarcina solicitantului sau a autorității din țara de origine.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

O victimă a infracțiunii nu trebuie să fie prezentă atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea sa. Prin urmare, aceste costuri nu sunt eligibile pentru rambursare.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

O victimă a infracțiunii nu trebuie să fie prezentă atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea sa.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Documentele emise de instituțiile/persoanele autorizate din țara de reședință a victimei vor fi recunoscute.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

O decizie este adoptată în termen de o lună de la data depunerii cererii și a tuturor documentelor necesare la Ministerul Justiției din Republica Lituania.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

De regulă, în limba lituaniană.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Deciziile adoptate la nivelul Ministerului Justiției din Republica Lituania pot fi contestate în fața Comisiei de administrare a litigiilor din Lituania Lietuvos administracinių ginčų komisija) sau a Tribunalului administrativ regional Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas) în termen de o lună de la data comunicării deciziei.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Da. O persoană poate solicita asistență juridică din partea Serviciului de asistență juridică garantată de stat (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), care va decide cu privire la asigurarea asistenței juridice.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Nu.

Ultima actualizare: 22/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Luxemburg

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Ministerul Justiției

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@mj.public.lu
Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mj.public.lu/

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, cererea de despăgubire trebuie trimisă direct ministrului justiției din Luxemburg printr-o scrisoare, cu condiția ca solicitantul să nu aibă dreptul la despăgubiri din partea unui alt stat membru și să poată dovedi că își are reședința legală și obișnuită în Luxemburg.

Solicitantul poate fi scutit de obligația de a-și avea reședința legală și obișnuită în Luxemburg dacă este victima unei infracțiuni prevăzute la articolul 382‑1 din Codul penal (traficul de ființe umane).

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă cererea și documentele justificative?

Cererea de despăgubire și documentele justificative sunt acceptate în următoarele limbi:

 • luxemburgheză,
 • franceză,
 • germană.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Ministerul Justiției suportă costurile de traducere.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Prezența victimei este opțională. Aceasta poate fi reprezentată de un avocat. Prin urmare, nu este necesară deplasarea.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Da.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Certificatele medicale acordate de medicii din țara dumneavoastră de reședință vor fi acceptate sau recunoscute ca documente justificative pentru faptele și vătămările pe care le-ați suferit.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu se aplică. Certificatele medicale străine sunt acceptate ca documente justificative.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Ministrul justiției va lua o decizie în termen de șase luni de la depunerea cererii de despăgubire.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Având în vedere că cererea trebuie să fie redactată în limba franceză, germană sau luxemburgheză, decizia respectivă va fi, de asemenea, redactată în una din cele trei limbi acceptate.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

În cazul în care decizia ministrului justiției este contestată în ceea ce privește principiul sau suma acordată, se poate iniția o acțiune în justiție împotriva statului, reprezentat de ministrul justiției. Acțiunea trebuie să fie introdusă în fața instanței teritoriale (tribunal d'arrondissement) din Luxemburg sau Diekirch, la alegerea solicitantului.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Orice persoană care poate dovedi că nu dispune de venituri suficiente poate beneficia de asistență juridică gratuită, în condițiile prevăzute de lege. Un avocat poate fi numit pentru a vă oferi consultanță juridică sau pentru a vă reprezenta în instanță, costurile fiind acoperite de stat. Oricine poate consulta organismele care oferă informații juridice și consultanță. Puteți accesa Serviciul juridic de primire și informare (Service d’Accueil et d’Information juridique) pentru a obține gratuit orice informații de natură juridică.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Serviciul central de asistență socială) — Service d’aide aux victimes (SAV) (Serviciul de sprijin pentru victime)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Ultima actualizare: 19/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Ungaria

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

În calitate de autoritate de decizie, Biroul Guvernamental de la Budapesta (Budapest Főváros Kormányhivatala) este autorizat să decidă asupra cererilor de despăgubire primite de la alte state membre:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă (limbi) autoritățile responsabile cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

În orice limbă.

– documentele justificative?

În orice limbă.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Statul maghiar

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu, nu trebuie plătite astfel de taxe.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Nu vi se pot restitui astfel de cheltuieli, deoarece procedura nu prevede să fiți prezent(ă) personal.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Da.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Le acceptăm.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

În timpul procedurii, o decizie trebuie să fie adoptată în termen de maximum 60 de zile.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Limba maghiară.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

O decizie pronunțată în primă instanță poate fi contestată iar apelul este judecat de Ministerul Justiției ca a doua instanță. Se poate iniția o procedură administrativă în fața instanțelor împotriva deciziei adoptate de Ministerul Justiției în a doua instanță.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Puteți beneficia de asistență juridică în baza Legii maghiare LXXX din 2003 privind asistența juridică.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Serviciile care vă ajută să vă susțineți interesele sunt disponibile la oricare dintre birourile serviciului de sprijinire a victimelor, în care consultanții în materie de sprijinire a victimelor vor oferi asistență practică (de exemplu: asistență în completarea cererilor, furnizarea de informații) părților interesate. Victimele se pot adresa și organizațiilor societății civile (de exemplu: Cercul alb (Fehérgyűrű), Organizația de ajutorare a bisericii baptiste maghiare (Baptista Szeretetszolgálat) etc.

Ultima actualizare: 11/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Malta

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire

The Palace, St George’s Square
Valletta

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Nu puteți trimite direct cererea dumneavoastră de despăgubire.

În ce limbă (limbi) autoritățile responsabile cu acordarea de despăgubiri acceptă:

 • cererea? În limba malteză sau engleză
 • documentele justificative? În limba malteză sau engleză

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce documentele dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

Autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri suportă aceste costuri.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară a UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu există taxe.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

Nu este cazul

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Nu este cazul

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire este cel care decide dacă acceptă aceste certificate sau face apel la experți medicali locali.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Da, costurile vă vor fi rambursate.

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

Decizia autorității va fi luată în termen de una-două luni.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

Puteți primi decizia în limba engleză.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Acest lucru nu este posibil.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Da, puteți.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://vso.org.mt/

sau Avocatul principal pentru asistență juridică: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Ţările de Jos

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Schadefonds Geweldmisdrijven

Adresă:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@schadefonds.nl

Adresa poștală:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă (limbi) autoritățile responsabile cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

În orice limbă pe care o alegeți, dar este de preferat în limba neerlandeză sau în limba engleză.

– documentele justificative?

În orice limbă pe care o alegeți, dar este de preferat în limba neerlandeză sau în limba engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Schadefonds Geweldmisdrijven.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru soluționarea cererii.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

Nu trebuie să fiți prezent pe parcursul procedurii. Decizia va fi întotdeauna emisă în scris și vă va fi trimisă prin poștă.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

Nu se aplică.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Informațiile medicale furnizate de medicul dumneavoastră vor fi acceptate de obicei de Schadefonds Geweldmisdrijven și, dacă este necesar, vor fi trimise propriilor săi consilieri medicali, care le vor analiza și vor emite un aviz cu privire la acestea. Consilierii medicali nu efectuează examene medicale.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie, dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu se aplică.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Maximum 26 de săptămâni, de obicei însă soluționarea durează mai puțin.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba în care ați depus cererea.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Prin formularea unei contestații, pe care trebuie să o depuneți la serviciul de resort din cadrul Schadefonds Geweldmisdrijven. Decizia cu privire la cererea dumneavoastră va conține informații referitoare la procedura de contestare a acesteia.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Nu.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Vă poate ajuta Linkul se deschide într-o fereastră nouăSlachtofferhulp Nederland, organizație pe care o puteți contacta la numărul de telefon 0900-0101.

Ultima actualizare: 28/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Austria

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Oficiul Federal pentru Afaceri Sociale și Persoane cu Handicap, Ministerul Afacerilor Sociale (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Viena

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăpost.wien@sozialministeriumservice.at

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă (limbi) autoritățile responsabile cu acordarea de despăgubiri acceptă cererea și documentele justificative?

În general, în limba germană și în limba engleză, în cazul în care sunt prezentate de o autoritate responsabilă cu asistența sau de victimă.

(Dacă victima nu este în măsură să depună la autoritate documentele în limba germană sau în limba engleză, cererile prezentate în alte limbi vor fi, de asemenea, acceptate și apoi vor fi traduse).

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Autoritatea.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu există astfel de costuri.

Dacă trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

În general, nu trebuie să fiți prezent.

În cazul în care sunteți citat, cheltuielile vor fi plătite de autoritate, cu condiția să depuneți o cerere în care să solicitați acest lucru. Oficiul Federal pentru Afaceri Sociale și Persoane cu Handicap este responsabil cu rambursarea cheltuielilor de deplasare.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

Da, în cazul în care acest lucru este necesar.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

În majoritatea cazurilor, la evaluare va participa un expert austriac numit de autoritate. Pentru finalizarea evaluării, acesta va analiza certificatele medicale eliberate în țara dumneavoastră de reședință.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Da.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Durata procedurii depinde de tipul de asistență solicitat. În majoritatea cazurilor, procesul decizional durează cel mult șase luni.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba germană.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Puteți introduce o acțiune împotriva deciziei Ministerului Afacerilor Sociale la Tribunalul Administrativ Federal (Bundesverwaltungsgericht) [acțiunile pot fi introduse atât la Curtea Constituțională (Verfassungsgerichtshof), cât și la Curtea Administrativă Supremă (Verwaltungsgerichtshof)].

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Da. Cu toate acestea, cheltuielile de judecată nu sunt rambursate de Ministerul Afacerilor Sociale sau de Tribunalul Administrativ Federal.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Trebuie să luați legătura cu organizațiile de sprijinire a victimelor (de exemplu, Weisser Ring) pentru a verifica dacă este disponibil un astfel de serviciu.

Ultima actualizare: 20/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Polonia

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Această informație nu este momentan disponibilă.

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

În general, cererea pentru acordarea de despăgubiri trebuie trimisă autorității de decizie de către autoritatea responsabilă cu asistența. Cu toate acestea, persoana care are dreptul la despăgubiri poate să trimită cererea și direct autorității de decizie din Polonia.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea?

– documentele justificative?

Autoritatea de decizie acceptă corespondența în limba polonă și în limba engleză.

Autoritatea de decizie acceptă procesele-verbale ale audierilor efectuate de autoritatea responsabilă cu asistența din altă țară în limba oficială a țării respective.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Costurile aferente traducerii documentelor sunt suportate de Trezoreria Statului.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Persoanele care solicită despăgubiri sunt scutite integral de obligația de a plăti taxe judiciare.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

Cheltuielile de deplasare nu vi se rambursează. Cu toate acestea, puteți fi audiat de la distanță, cu alte cuvinte fără a fi necesară deplasarea dumneavoastră la sediul autorității de decizie. Puteți solicita autorității de decizie să se adreseze autorității responsabile cu asistența din țara dumneavoastră pentru a organiza audierea dumneavoastră la distanță. Trebuie să vă dați acordul pentru a putea fi audiat în acest mod.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

Dacă este necesar, autoritatea de decizie va numi un interpret autorizat. Costurile aferente interpretării nu cad în sarcina dumneavoastră.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Autoritatea de decizie va evalua credibilitatea examinării efectuate de medicii de la locul dumneavoastră de reședință. Dacă autoritatea de decizie consideră că este necesară o nouă examinare, aveți obligația de a o efectua. În acest caz, trebuie să plăți doar cheltuielile de deplasare.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Cheltuielile de deplasare nu vi se rambursează, chiar dacă a trebuit să veniți în această țară pentru a fi supus unui examen medical.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Legislația nu prevede un termen de soluționare a cererilor pentru acordarea de despăgubiri. Durata soluționării depinde nu numai de complexitatea cazului și de probele pe care autoritatea de decizie trebuie să le obțină, ci și de numărul de dosare examinate la momentul respectiv de autoritatea de decizie.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Decizia va fi întocmită în limba polonă.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți mulțumit de decizia cu privire la despăgubire, puteți introduce o cale de atac la instanța de al doilea grad de jurisdicție (sąd II instancji). Introducerea căii de atac este gratuită.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Legislația din Polonia prevede acordarea de asistență juridică. Persoanele care fac dovada faptului că nu își pot permite un avocat beneficiază de asistență juridică. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care solicitați despăgubiri, puteți beneficia de asistență din partea procurorului care efectuează procedurile în legătură cu infracțiunea pentru care solicitați despăgubiri.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

În Polonia a fost instituit Fondul de sprijinire a victimelor și de asistență post-penitenciară (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), care colectează fonduri alocate, printre altele, pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor și a rudelor acestora. Fondul este administrat de ministrul justiției. Administratorul fondului selectează, în cadrul unei proceduri de licitație deschisă, organizațiile ale căror oferte sunt considerate cele mai bune și le acordă subvenții pentru măsurile destinate victimelor infracțiunilor.

Fondurile sunt utilizate pentru finanțarea asistenței juridice, psihologice și materiale. Asistența juridică poate include și asistența pentru solicitarea de despăgubiri, inclusiv în cazurile transfrontaliere.

Dacă doriți să beneficiați de asistență, trebuie să contactați o organizație neguvernamentală care a primit o subvenție din partea ministrului justiției în acest scop și să faceți dovada faptului că sunteți victima unei infracțiuni. Lista acestor organizații și datele lor de contact sunt publicate pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției, în cadrul secțiunii referitoare la activități/sprijin pentru victimele infracțiunilor/sprijin pentru victimele infracțiunilor și rudele apropiate ale acestora – lista entităților și a organizațiilor (faceți clic pe: działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Ultima actualizare: 03/04/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Portugalia

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

În Portugalia, autoritatea competentă este Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC).

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

Nu. Victimele infracțiunilor violente sau ale violenței domestice care au reședința obișnuită în alt stat membru al UE trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă din statul membru al UE în care își au reședința în care să solicite statului portughez despăgubiri sau un avans.

Autoritatea respectivă va trimite cererea la CPVC în Portugalia, care o va primi și care va parcurge etapele necesare pentru a investiga faptele și a adopta o decizie.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

a) cererea?

CPVC acceptă cereri și documente în portugheză sau în engleză.

b) documentele justificative?

Dacă CPVC solicită autorității competente din statul membru în care solicitantul are reședința obișnuită să organizeze audierea solicitantului sau a oricărei alte persoane (de exemplu, un martor sau un expert), CPVC nu poate respinge înregistrarea scrisă a audierii, cu condiția ca înregistrarea să fie redactată într-una dintre limbile oficiale ale UE.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

CPVC. Serviciile solicitate și furnizate de CPVC pentru cazuri de infracțiuni violente sau de violență domestică nu pot face obiectul unei cereri de rambursare a costurilor.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

CPVC primește toate documentele de care are nevoie pentru a investiga și a lua o decizie în cadrul procedurii pentru plata despăgubirilor de către statul portughez pentru o infracțiune comisă în Portugalia împotriva unei victime a cărei reședință obișnuită este în alt stat membru. De asemenea, CPVC poate solicita autorității din statul membru în care victima are reședința să o audieze. Nu există nicio cerință care să îi impună solicitantului să se deplaseze în Portugalia pentru a fi audiat de către comisie.

Dacă instanța din Portugalia consideră că audierea în persoană a solicitantului este esențială, fără a utiliza niciun alt mijloc, costurile deplasării și alte costuri asociate vor fi plătite de statul portughez.

Administrația de securitate socială este autoritatea națională care primește și soluționează cereri de asistență juridică.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

Da.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de către propriii dumneavoastră experți medicali?

Toate documentele trimise de autoritatea competentă din statul membru în care solicitantul își are reședința obișnuită sunt acceptate fără nicio formalitate specifică și sunt scutite de formalități care decurg din legislație sau de formalități echivalente.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie, dacă trebuie să fiu supus(ă) unui examen medical în această țară?

Documentele medicale pe care solicitantul le-a depus la autoritatea din statul membru în care se află reședința sa obișnuită și care sunt obligatorii pentru soluționarea cazului sau alte documente care pot fi solicitate vor fi trimise CPVC fără necesitatea unor examinări medicale suplimentare în Portugalia.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

În termen de 10 zile, atât autoritatea competentă din statul membru în care se află reședința solicitantului, cât și solicitantul însuși vor primi o notificare de primire a cererii de către CPVC, împreună cu o mențiune a termenului probabil până la care cererea va fi soluționată.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Decizia cu privire la cererea pentru acordarea de despăgubiri poate fi trimisă solicitantului și autorității din statul membru în care se află reședința acestuia în portugheză sau în engleză. CPVC poate decide, de asemenea, să utilizeze o limbă oficială a statului membru al UE în care se află reședința obișnuită a solicitantului sau o altă limbă a statului membru respectiv, cu condiția ca aceasta să fie una dintre limbile instituțiilor Comunității.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, o pot contesta?

Da. Dacă solicitantul consideră că decizia CPVC este greșită, acesta are la dispoziție 15 zile în care poate depune o plângere la comisie. Prin intermediul unei cereri, solicitantul trebuie să prezinte temeiul cererii sale, împreună cu orice dovadă pe care o consideră adecvată. Apoi, CPVC are la dispoziție o perioadă de 30 de zile pentru a examina plângerea și a lua o decizie în privința acesteia și poate confirma, respinge, anula, modifica sau înlocui actul contestat.

Dacă solicitantul nu este mulțumit de decizia cu privire la plângerea sa, acesta o poate contesta în fața instanțelor administrative.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

CPVC nu oferă niciun fel de mijloc de intervenție în ceea ce privește acest aspect specific.

Există în această țară organizații de sprijinire a victimelor, care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) (CPVC):

 • în persoană – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabona, de luni până vineri între orele 9:30 și 12:30 și între orele 14:00 și 16:30;
 • prin poștă, utilizând formularul disponibil pe site-ul web al comisiei;
 • prin e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcorreio.cpvc@sg.mj.pt;
 • online, prin completarea formularului pentru victimele infracțiunilor violente sau a formularului pentru victimele violenței domestice (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://cpvc.mj.pt/);
 • prin telefon la numărul (+351) 213 222 490; apelurile sunt taxate la tarife de telefonie fixă între orele 9:30 și 12:30 și între orele 14:00 și 16:30;

APAV:

 • linia telefonică de asistență a victimelor: (+351) 116 006 (în zilele lucrătoare între orele 9:00 și 21:00);
 • online pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al APAV (disponibil în portugheză, în engleză, în rusă și în chineză); sau la Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://infovitimas.pt/pt/app/
 • Serviciul de interpretare video în limbajul prin semne/SERV IIN – prin apel video (+351 12 472), în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 18:00.

Comisia pentru cetățenie și egalitate între femei și bărbați (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género - GIG):

 • Serviciul de informare pentru victimele violenței domestice (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (furnizează informații cu privire la drepturile victimelor și la măsurile de reparare disponibile pe întreg teritoriul național, precum și la locurile în care se pot obține sprijin psihologic și social și informații juridice) – telefon: (+351) 800 202 148 (serviciu gratuit, anonim și confidențial, disponibil 24/7).
Ultima actualizare: 13/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - România

Prezența fizică nu este necesară.

Asistența judiciară acoperă și cheltuielile de deplasare atunci când prezența fizică este impusă de legislație sau de instanță și atunci când instanța hotărăște că nu există nicio altă posibilitate ca respectivele persoanele să fie ascultate în mod corespunzător.

Instanța decide dacă aceste cheltuieli vor fi sau nu suportate și informează partea cu privire la modalitatea de recuperare.

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Autoritatea română de decizie desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (2 ) este:

Tribunalul București
Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

Tel.: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouătribunalul.bucuresti@just.ro

Webpage: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.tmb.ro/

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazuri transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă/limbi acceptă autoritatea competentă/autoritățile competente:

 • cererea? în limba română
 • documentele justificative? în limba română

În cazul în care autoritatea competentă traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru traducere?

Nu, nu este cazul.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în țara respectivă pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Prezența fizică nu este necesară.

Asistența judiciară acoperă și cheltuielile de deplasare atunci când prezența fizică este impusă de legislație sau de instanță și atunci când instanța hotărăște că nu există nicio altă posibilitate ca respectivele persoanele să fie ascultate în mod corespunzător.

Instanța decide dacă aceste cheltuieli vor fi sau nu suportate și informează partea cu privire la modalitatea de recuperare.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

Prezența fizică nu este necesară.

Asistența judiciară acoperă și cheltuielile de deplasare atunci când prezența fizică este impusă de legislație sau de instanță și atunci când instanța hotărăște că nu există nicio altă posibilitate ca respectivele persoanele să fie ascultate în mod corespunzător.

Instanța decide dacă aceste cheltuieli vor fi sau nu suportate și informează partea cu privire la modalitatea de recuperare.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință sau este nevoie de un examen medical efectuat de experți medicali din țara dumneavoastră?

Acest lucru este evaluat de autoritatea română de decizie desemnată, și anume Tribunalul București, Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Instanța decide dacă aceste cheltuieli vor fi sau nu suportate și informează partea cu privire la modalitatea de recuperare.

Cât timp durează - aproximativ - soluționarea a unei cereri de despăgubiri de către autoritatea/organismul competent?

1-2 ani.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba română.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Soluționând cererea de compensație financiară sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta, Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor în complet format din doi judecători poate pronunța, prin hotărâre, una dintre următoarele soluții:

 1. admite cererea și stabilește cuantumul compensației financiare sau, după caz, al avansului din aceasta;
 2. respinge cererea dacă nu sunt întrunite condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea compensației financiare sau, după caz, a avansului din aceasta.

Hotărârea prin care s-a soluționat cererea de compensație financiară sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta se comunică victimei.

Hotărârea poate fi atacată cu contestație la curtea de apel, în termen de 15 zile de la comunicare.

Legislația celeilalte țări prevede posibilitatea de a obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat)?

Puteți beneficia de ajutor public judiciar în conformitate cu legislația internă română (art. 14 și urm. din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor).

asistența juridică gratuită se acordă, la cerere, următoarelor categorii de victime:

 1. persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor, omor calificat, o infracțiune de vătămare corporală, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor;
 2. soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor de omor, omor calificat, precum și a infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare moartea persoanei.

Asistența juridică gratuită se acordă victimelor sus-menționate dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României sau, în cazul în care infracțiunea a fost săvârșită în afara teritoriului României, dacă victima este cetățean român sau străin care locuiește legal în România și procesul penal se desfășoară în România.

Asistența juridică gratuită se acordă, la cerere, victimelor altor infracțiuni, dacă venitul lunar pe membru de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de bază minim brut pe țară stabilit pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită.

Asistența juridică gratuită se acordă numai dacă victima a sesizat organele de urmărire penală sau instanța de judecată în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii sau de la data la care victima a luat cunoștință de săvârșirea infracțiunii. Dacă victima s-a aflat în imposibilitatea, fizică sau psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

Victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani și cele puse sub interdicție nu au obligația de a sesiza organele de urmărire penală sau instanța de judecată cu privire la săvârșirea infracțiunii. Reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdicție poate sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor unor infracțiuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii. La cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se soluționează prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea victimei.

În cazul în care victima nu și-a ales un apărător, încheierea prin care s-a admis cererea de asistență juridică gratuită trebuie să cuprindă și desemnarea unui apărător din oficiu potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat.

Încheierea prin care s-a soluționat cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se comunică victimei. Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunalul în cadrul căruia funcționează Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se soluționează în complet format din doi judecători.

Asistența juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită. Fondurile necesare pentru acordarea asistenței juridice gratuite se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.

Dispozițiile sus-menționate se aplică în mod corespunzător și pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite și cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii pot fi formulate de reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdicție. Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite și cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii sunt scutite de taxa de timbru.

Există în această țară organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să cer despăgubiri în cazuri transfrontaliere?

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite și cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii pot fi formulate și de organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul protecției victimelor, dacă sunt semnate de victimă, cuprind toate datele și sunt anexate documentele justificative necesare.

Ultima actualizare: 28/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Slovenia

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăgp.mp@gov.si
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mp.gov.si

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea? În limba slovenă.

– documentele justificative? Traducere autorizată în limba slovenă.

În cazul în care cererea și documentele justificative nu sunt prezentate în limba slovenă, Ministerul Justiției le înapoiază solicitantului sau autorității statului membru din care a fost primită cererea, explicând faptul că cererea și documentele justificative trebuie să fie în limba slovenă.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Dacă cererea și documentele justificative nu sunt în limba slovenă, Ministerul Justiției le înapoiază solicitantului sau autorității din partea căreia a fost primită cererea, explicând faptul că cererea și documentele justificative trebuie să fie în limba slovenă. Cu alte cuvinte, autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri nu traduce cererea sau documentele justificative din alte state membre ale UE. Costurile de traducere sunt suportate de Republica Slovenia.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu. Legislația prevede că nu se percep taxe pentru formularea de cereri, introducerea de acțiuni și emiterea de decizii în cadrul procedurilor de despăgubire.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

Nu, cheltuielile de deplasare nu se rambursează.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

În general, nu trebuie să fiți prezent personal în timpul procedurii.

Comisia de luare a deciziilor în materie de despăgubire a victimelor infracțiunilor poate decide să organizeze o audiere sau să audieze o parte ori un expert. În conformitate cu normele privind procedura administrativă generală, părțile care nu cunosc limba sau nu o pot folosi din cauza unui handicap au dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret pentru a urmări desfășurarea procedurii. Autoritatea are obligația de a-i informa pe solicitanți cu privire la acest drept.

Totuși, conform legii, comisia poate solicita autorității competente din celălalt stat membru al UE în care solicitantul a depus o cerere de despăgubire să îndeplinească aceste proceduri. Într-un astfel de caz, solicitantul nu trebuie să fie prezent personal.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Certificatele medicale anexate vor fi acceptate sau recunoscute dacă se prezintă traducerea autorizată în limba slovenă a acestora.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie, dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu, deoarece în conformitate cu normele privind procedura administrativă generală, această procedură este inițiată la cererea solicitantului.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Termenul legal pentru emiterea unei decizii este de 3 luni de la data primirii unei cereri complete. În general, procedura durează mai puțin de o jumătate de an, în funcție de caracteristicile fiecărui caz în parte.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Decizia va fi întocmită în limba slovenă.

Dacă procedura trebuie să fie desfășurată prin intermediul autorității competente a unui alt stat membru al UE, decizia va fi transmisă împreună cu formularul standard stabilit de Comisia Europeană și care trebuie să fie prezentat în limba statului membru competent căruia îi este trimis. Formularul standard conține, de asemenea, un rezumat al deciziei, explicații sau instrucțiuni cu privire la căile legale de atac și explicații ale altor acțiuni care cad în sarcina solicitantului.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia prin introducerea unei căi de atac în cadrul unei proceduri administrative în fața Tribunalului Administrativ din Republica Slovenia.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

În cadrul procedurilor administrative nu se acordă asistență juridică gratuită pentru formularea unei cereri de despăgubire.

Cu toate acestea, în conformitate cu normele privind procedura administrativă generală, persoana aflată într-o funcție publică trebuie să respecte principiul protejării drepturilor solicitantului, ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să îi permită solicitantului să își exercite drepturile, să îl înștiințeze în această privință, să îl invite să completeze cererea și să îi furnizeze explicații, asigurându-se în același timp că necunoașterea sau lipsa de informare a solicitantului nu îi afectează drepturile.

Solicitantul poate decide să introducă o cale de atac împotriva unei decizii a comisiei. În cadrul unui litigiu administrativ care constituie și o procedură judiciară, străinii (persoanele care nu au reședința în Republica Slovenia) au dreptul de a beneficia de asistență juridică gratuită sub rezerva reciprocității sau în condițiile și în cazurile stabilite prin tratate internaționale care au caracter obligatoriu pentru Republica Slovenia.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Nu avem informații cu privire la acest aspect.

Ultima actualizare: 12/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Slovacia

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă — Departamentul de reabilitare și despăgubire

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăvictims@justice.sk
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justice.gov.sk/

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară și în cauzele transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Cu Ministerul Justiției din Republica Slovacă nu se poate comunica în mod direct. În cazul cererilor transfrontaliere, trebuie să se recurgă la autoritatea responsabilă cu asistența din țara de origine.

În ce limbă/limbi acceptă autoritatea competentă/autoritățile competente în materie de despăgubire:

 • cererea?
  În limba slovacă.
 • documentele justificative?
  În limba slovacă.

În cazul în care autoritatea competentă în materie de despăgubire traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru această traducere?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă nu asigură traducerea documentelor necesare. Victima infracțiunii plătește traducerea și costurile asociate acesteia.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Procedura nu este supusă unei taxe.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau în momentul în care este soluționată cererea, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Prezența victimei unei infracțiuni săvârșite prin violență nu este necesară atunci când se examinează o cerere de despăgubire. Orice audiere se efectuează de către autoritatea responsabilă cu asistența solicitată sau de către autoritățile slovace prin mijloace tehnice de transmisie audiovizuală. În consecință, nu sunt suportate cheltuieli de deplasare și nu este necesar ca acestea să fie rambursate.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

Legislația nu prevede participarea personală a solicitantului la procedura de despăgubire. Prezența victimei unei infracțiuni săvârșite prin violență nu este necesară atunci când se examinează o cerere de despăgubire.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/vătămarea corporală să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

În scopul stabilirii despăgubirii pentru durere și suferință, este necesar să se prezinte un raport medical care îndeplinește cerințele prevăzute de sistemul juridic slovac. Cu toate acestea, este posibil și ca starea de sănătate să fie evaluată de un medic din Republica Slovacă pe baza rapoartelor medicale eliberate în țara de reședință.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Cheltuielile de deplasare nu se rambursează.

Care este durata aproximativă în care se obține o decizie cu privire la acordarea de despăgubiri din partea autorității/organismului?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă va decide în termen de 6 luni de la primirea cererii complete.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba slovacă.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Prin acțiune în instanță.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

Sistemul juridic slovac nu prevede asistență juridică specifică pentru formularea unei cereri de acordare de despăgubiri. Se poate recurge la asistența juridică generală acordată de stat prin intermediul Centrului de asistență juridică sau se poate solicita ajutor din partea uneia dintre organizațiile care oferă ajutor victimelor infracțiunilor. Ministerul Justiției din Republica Slovacă oferă el însuși orientări de bază cu privire la solicitarea de despăgubiri.

În această țară există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri într-o cauză transfrontalieră?

Există organizații neguvernamentale care oferă ajutor și sprijin victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență în Republica Slovacă, care vizează anumite victime. Posibilitățile organizațiilor individuale de a furniza ajutor pentru cererile de despăgubire în cauzele transfrontaliere depind în principal de capacitățile lor de personal.

Ultima actualizare: 09/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Finlanda

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

Trezoreria Statului

Căsuța poștală 50

FI-00054 Trezoreria Statului, Finlanda

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouărikosvahingot@valtiokonttori.fi

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară și în cauzele transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Puteți trimite cererea direct Trezoreriei Statului (Valtiokonttori). Vă rugăm să rețineți, cu toate acestea, restricțiile cu privire la limba utilizată în documente, astfel cum se explică mai jos.

În ce limbă/limbi acceptă autoritățile competente cererea în materie de despăgubire?

Și documentele justificative?

Cererea trebuie să fie întocmită în limbile finlandeză, suedeză sau engleză. Documentele justificative ar trebui să fie, de asemenea, redactate într-una dintre aceste limbi.

În cazul în care autoritatea competentă în materie de despăgubire traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru această traducere?

Trezoreria Statului nu va accepta o cerere în vederea soluționării dacă nu este redactată într-una dintre limbile menționate mai sus. În cazul în care aveți nevoie de ajutor pentru traducerea documentelor, puteți contacta autoritatea responsabilă cu asistența din țara în care locuiți.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Pentru prelucrarea cererii nu vi se vor percepe niciun fel de taxe administrative.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau în momentul în care este soluționată cererea, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Dosarul va fi prelucrat de către Trezoreria Statului în scris. Nu vi se va cere să vă prezentați personal în nicio etapă a procesului.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

Vă rugăm să consultați răspunsul precedent.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

Certificatul medical eliberat de un medic din țara dumneavoastră de reședință va fi acceptat ca dovadă a prejudiciului suferit.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Vă rugăm să consultați răspunsul precedent.

Care este durata aproximativă în care se obține o decizie cu privire la acordarea de despăgubiri din partea autorității/organismului?

Veți primi o decizie într-un termen mediu de 6-8 luni de la data primirii cererii de către Trezoreria Statului.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Trezoreria Statului emite decizii doar în limbile finlandeză și suedeză. În cazul în care ați formulat cererea în limba engleză, împreună cu decizia veți primi un rezumat al conținutului deciziei în limba engleză.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Împotriva unei decizii de despăgubire care v-a fost comunicată puteți formula contestație în scris în fața instanței competente în materie de asigurări (Vakuutusoikeus), în termen de 30 de zile de la data la care ați luat cunoștință de decizia respectivă. La decizia de despăgubire emisă de Trezoreria Statului sunt anexate orientări cu privire la modalitatea de formulare a unei căi de atac.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

Trezoreria Statului vă poate oferi consiliere cu privire la aspecte referitoare la solicitarea de despăgubiri. În cazul în care recurgeți la ajutor din partea unui avocat extern în vederea întocmirii cererii dumneavoastră, cheltuielile aferente pot fi compensate numai în cazul în care ați obținut asistență juridică sau v-a fost desemnat un consilier juridic pentru judecarea cauzei de către o instanță. Cheltuielile aferente întocmirii unei cereri pot fi compensate și în cazul în care cauza nu este analizată de o instanță, dacă îndepliniți condițiile financiare stabilite pentru obținerea asistenței juridice.

În această țară există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Puteți obține ajutor pentru formularea unei cereri de despăgubire din partea Organizației de sprijin al victimelor din Finlanda (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Puteți găsi datele de contact ale acestei organizații pe site-ul său web la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.riku.fi/en/home/

Ultima actualizare: 09/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Suedia

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: (+46)90708200
Fax : (+46)90178353

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Website: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.brottsoffermyndigheten.se/

Adresa poștală:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Suedia

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară și în cauzele transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da. în cazul în care infracțiunea a avut loc în Suedia, cererea poate fi trimisă direct la Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor.

În ce limbă/limbi acceptă autoritățile competente în materie de despăgubire:

– cererile?

– documentele justificative?

Cererea și documentele justificative sunt acceptate în limbile suedeză și engleză.

În cazul în care autoritatea competentă în materie de despăgubire traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru această traducere?

Costurile pentru traducere sunt suportate de către Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau în momentul în care este soluționată cererea, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Prezența solicitantului nu este obligatorie. Soluționarea cererii se face în scris.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

Există posibilitatea de a beneficia de servicii de interpretare, dacă acest lucru este necesar pe parcursul procesului.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

Certificatele medicale și scrisorile medicale din alte țări pot fi acceptate. Atunci când este necesară o evaluare suplimentară, Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor angajează, de obicei, experţi medicali pentru a întocmi un aviz pe baza dovezilor medicale disponibile.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

De obicei, nu este necesară o examinare medicală în Suedia, dacă sunteți rezident în altă țară din UE. Cu toate acestea, dacă este necesar să se efectueze o examinare suplimentară de acest fel, există posibilitatea rambursării cheltuielilor efectuate.

Care este durata aproximativă în care se obține o decizie cu privire la acordarea de despăgubiri din partea autorității/organismului?

Termenul de prelucrare variază în funcție de natura dosarului și de volumul de lucru al autorității. Termenul mediu de prelucrare este de obicei de aproximativ trei luni, dar ar putea să fie mai mic sau mai mare decât acesta. Dosarele sunt examinate în ordinea primirii lor și, de obicei, nu se acordă niciun fel de prioritate.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Decizia va fi în limba suedeză. Dacă nu vorbiți limba suedeză, veți primi, de asemenea, un rezumat al deciziei în limba engleză.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Deciziile adoptate de Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor nu pot fi contestate, însă autoritatea poate modifica decizia, la cerere sau din oficiu, dacă au apărut împrejurări noi sau dacă există alte motive pentru acest lucru.

Solicitantul care nu este mulțumit de decizie trebuie să adreseze o cerere scrisă autorității în care să solicite reevaluarea dosarului. În cerere ar trebui să se precizeze care este modificarea dorită și care sunt motivele care stau la baza acesteia. Împreună cu cererea trebuie depuse orice eventuale documente suplimentare.

Reclamantul are întotdeauna dreptul de a solicita controlul judiciar al deciziei de către instanța responsabilă cu despăgubirile pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni (Nämnden för brottsskadeersättning).

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

Se vor acorda despăgubiri pentru cheltuielile aferente reprezentării legale numai dacă există motive speciale în acest sens. În general, nu este nevoie de asistența unui avocat pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciile de natură penală. Formularea unei cereri este un proces relativ ușor. Autoritatea are, de asemenea, obligația de a furniza informații și consiliere celor care solicită despăgubiri, precum și responsabilitatea de a obține elementele de probă necesare pentru adoptarea unei decizii în dosarul respectiv.

În această țară există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri într-o cauză transfrontalieră?

În cazul în care doriți să prezentați o cerere sau dacă aveți întrebări referitoare la despăgubiri în cauzele transfrontaliere, cel mai indicat ar fi să consultați Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor pentru a obține asistență și informații. Pentru mai multe informații, consultați site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/. De asemenea, puteți contacta autoritatea la numărul de telefon + 46 90 70 82 00.

Ultima actualizare: 22/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Anglia şi Ţara Galilor

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Autoritatea de compensare a daunelor penale (Criminal Injuries Compensation Authority) (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 203 684 2517

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

Vom accepta o cerere direct de la dumneavoastră fără a fi necesar să recurgeți la autoritatea de asistență din țara dumneavoastră de origine.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

 • cererea?
 • documentele justificative?

Preferăm să primim aceste documente în limba engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Noi vom plăti pentru aceste traduceri.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu percepem taxe pentru serviciile noastre.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

Prelucrăm cererile și corespondăm cu socilitanții în scris. Nu este nevoie să fiți prezent(ă).

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

Nu se aplică.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de propriii dumneavoastră experți medicali?

Vom accepta rapoarte de la practicieni cu calificări medicale din alte țări.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie, dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu plătim cheltuieli de călătorie.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Durata necesară pentru a evalua o solicitare va varia în funcție de gradul de dificultate. De exemplu, solicitările care implică pierderea de venituri vor dura mai mult decât cele care implică numai o plată de calculat pe baza tarifului prejudiciilor. CICA nu va finaliza o solicitare decât după ce confirmați faptul că v-ați revenit, în măsura în care este posibil, de pe urma vătămărilor suferite. Obiectivul nostru este să soluționăm cazurile simple în termen de 12 luni de la primire.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Vom ține legătura cu dumneavoastră prin corespondență în limba engleză.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți de acord cu decizia inițială și doriți să o revizuim, trebuie să ne trimiteți cererea dumneavoastră scrisă de reexaminare în termen de 56 de zile de la data deciziei inițiale. Este necesar să atașați orice dovadă suplimentară pe care doriți să o luăm în considerare în sprijinul cererii dumneavoastră.

După ce primim cererea dumneavoastră de reexaminare împreună cu toate informațiile justificative, aceasta va fi analizată de un responsabil cu soluționarea cererilor de despăgubiri diferit de cel care a luat decizia inițială. Decizia luată în urma reexaminării poate fi mai mult sau mai puțin favorabilă decât decizia inițială sau decizia inițială poate rămâne neschimbată.

Dacă nu sunteți de acord cu o decizie luată în urma reexaminării, puteți face recurs la tribunalul de primă instanță (First-tier Tribunal) (compensarea daunelor penale) în conformitate cu regulile de procedură ale tribunalului. Puteți găsi aceste reguli pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouătribunalului de primă instanță (First-tier Tribunal).

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Pentru a solicita o despăgubire nu aveți nevoie de un reprezentant plătit, precum un avocat sau o societate de gestionare a cererilor. Dacă alegeți un reprezentant plătit, nu putem acoperi costul respectiv și dumneavoastră va trebui să suportați aceste cheltuieli.

Există în această țară organizații de sprijinire a victimelor, care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Pentru asistență privind cererea dumneavoastră, puteți contacta Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de informații pentru victime (Victims Information Service).

Ultima actualizare: 16/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Irlanda de Nord

Prezenta secțiune nu se aplică. Serviciile de acordare de despăgubiri din Irlanda de Nord se ocupă exclusiv de cererile având drept obiect evenimente produse în Irlanda de Nord.


Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

-

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazuri transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

-

În ce limbă/limbi acceptă autoritatea competentă/autoritățile competente:

- cererea?

- documentele justificative? -

În cazul în care autoritatea competentă traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru traducere?

-

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în țara respectivă pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

-

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

-

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

-

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință sau este nevoie de un examen medical efectuat de experți medicali din țara dumneavoastră?

-

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

-

Cât timp durează - aproximativ - soluționarea a unei cereri de despăgubiri de către autoritatea/organismul competent?

-

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

-

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

-

Legislația celeilalte țări prevede posibilitatea de a obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat)?

-

Există în această țară organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să cer despăgubiri în cazuri transfrontaliere?

-

Ultima actualizare: 15/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Scoţia

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Autoritatea de compensare a daunelor penale (Criminal Injuries Compensation Authority) (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 300 003 3601

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

Vom accepta o cerere direct de la dumneavoastră fără a fi necesar să recurgeți la autoritatea responsabile cu asistența din țara dumneavoastră de origine.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

 • cererea?
 • documentele justificative?

Preferăm să primim aceste documente în limba engleză.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Noi vom plăti pentru aceste traduceri.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu percepem taxe pentru serviciile noastre.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

Prelucrăm cererile și corespondăm cu socilitanții în scris. Nu este nevoie să fiți prezent(ă).

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

Nu se aplică.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de către propriii dumneavoastră experți medicali?

Vom accepta rapoarte de la practicieni cu calificări medicale din alte țări.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie, dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu plătim cheltuieli de călătorie.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Obiectivul nostru este să soluționăm cazurile simple în termen de 12 luni de la primire.  Cazurile complexe vor dura mai mult.  Nu vom lua o decizie definitivă privind cazul dumneavoastră dacă tratamentul dumneavoastră medical este în desfășurare sau dacă nivelul dumneavoastră de recuperare nu este cunoscut.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Vom ține legătura cu dumneavoastră prin corespondență în limba engleză.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți de acord cu decizia inițială și doriți să o revizuim, trebuie să ne trimiteți cererea dumneavoastră scrisă de reexaminare în termen de 56 de zile de la data deciziei inițiale. Este necesar să atașați orice dovadă suplimentară pe care doriți să o luăm în considerare în sprijinul cererii dumneavoastră.

După ce primim cererea dumneavoastră de reexaminare împreună cu toate informațiile justificative, aceasta va fi analizată de un responsabil cu soluționarea cererilor de despăgubiri diferit de cel care a luat decizia inițială. Decizia luată în urma reexaminării poate fi mai mult sau mai puțin favorabilă decât decizia inițială sau decizia inițială poate rămâne neschimbată.

Dacă nu sunteți de acord cu o decizie luată în urma reexaminării, puteți face recurs la tribunalul de primă instanță (First-tier Tribunal) (compensarea daunelor penale) în conformitate cu regulile de procedură ale tribunalului. Puteți găsi aceste reguli pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouătribunalului de primă instanță (First-tier Tribunal).

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

Pentru a solicita o despăgubire, nu aveți nevoie de un reprezentant plătit, precum un avocat sau o societate de gestionare a cererilor. Dacă alegeți un reprezentant plătit, nu putem acoperi costul respectiv și dumneavoastră va trebui să suportați aceste costuri.

Există în această țară organizații de sprijinire a victimelor, care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Pentru asistență privind cererea dumneavoastră, puteți contacta Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de informații pentru victime și martori (Victims and Witness Information Service).

Ultima actualizare: 15/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.