Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Isvediż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Jekk it-talba tiegħi (minn pajjiż ieħor) se titqies f’dan il-pajjiż

Svezja

Il-kontenut ipprovdut minn
Svezja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Liema awtorità tiddeċiedi dwar talba għal kumpens f’każijiet transfruntiera?

L-Awtorità Żvediża għal Kumpens u Appoġġ għall-Vittmi ta’ Reati

Storgatan 49
Umeå, l-Iżvezja

Tel: +46)90708200
Fax : +(46)90178353

Posta elettronika: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Sit web: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Indirizz postali:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, l-Iżvezja

Nista’ nibgħat it-talba tiegħi direttament lill-awtorità li tiddeċiedi f’dan il-pajjiż anki f’każijiet transfruntiera (mingħajr ma jkolli bżonn ngħaddi mingħand l-awtorità ta’ assistenza f’pajjiżi)?

Iva; jekk ir-reat seħħ fl-Iżvezja, it-talba tista’ tintbagħat direttament lill-Awtorità Żvediża għal Kumpens u Appoġġ għall-Vittmi ta’ Reati.

B’liema lingwa(i) l-awtoritajiet ta’ kumpens jaċċettaw:

– it-talba?

– id-dokumenti ta’ sostenn?

It-talba u d-dokumenti ta’ sostenn jiġu aċċettati bl-Iżvediż u bl-Ingliż.

Jekk l-awtorità ta’ kumpens tittraduċi t-talba/id-dokumenti ta’ sostenn minn pajjiż ieħor tal-UE, min iħallas għal dan?

L-ispejjeż tat-traduzzjoni ser jitħallsu mill-Awtorità Żvediża għal Kumpens u Appoġġ għall-Vittmi ta’ Reati.

Hemm xi tariffi amministrattivi jew tariffi oħrajn li għandhom jitħallsu f’dan il-pajjiż għall-ipproċessar tat-talba tiegħi (li tkun waslet minn pajjiż ieħor tal-UE)? Jekk iva, kif nista’ nħallashom?

Le.

F’każ li jkolli bżonn inkun preżenti waqt il-proċedura u/jew waqt li tkun qed tiġi deċiża t-talba tiegħi, nista’ niġi rimborżat għall-ispejjeż tal-ivjaġġar tiegħi? Kif nista’ nagħmel talba għalihom? Lil min għandi nikkuntattja?

Ir-rikorrent m’hemmx għalfejn ikun preżenti. L-ipproċessar isir bil-miktub.

Jiġi pprovdut interpretu, f’każ li jkolli nkun preżenti personalment?

Hemm għażliet għall-interpretarjat jekk ikun meħtieġ waqt il-proċess.

Iċ-ċertifikati mediċi, li jingħataw mit-tobba fil-pajjiż ta’ residenza tiegħi, ser jiġu aċċettati jew rikonoxxuti – jew is-saħħa/il-korriment tiegħi jkun irid jiġi eżaminat mill-esperti mediċi tagħkom stess?

Jistgħu jiġu aċċettati ċ-ċertifikati mediċi u n-noti mediċi minn pajjiżi oħra. Meta tkun meħtieġa valutazzjoni addizzjonali, l-Awtorità Żvediża għal Kumpens u Appoġġ għall-Vittmi ta’ Reati normalment tinvolvi tobba esperti biex jiktbu opinjoni bbażata fuq l-evidenza medika disponibbli.

Se niġi rimborżat għall-ispejjeż tal-ivjaġġar tiegħi, jekk ikolli nagħmel eżami mediku f’dan il-pajjiż?

Normalment ma jkunx hemm bżonn ta’ eżami mediku fl-Iżvezja jekk inti resident ta’ pajjiż ieħor tal-UE. Madankollu, hemm possibbiltà li l-ispejjeż jiġu rimborżati jekk tkun meħtieġa investigazzjoni oħra ta’ dan it-tip.

Kemm hemm bżonn żmien (bejn wieħed u ieħor) biex l-awtorità/il-korp jiddeċiedi dwar kumpens?

Iż-żmien ta’ pproċessar ivarja skont in-natura tal-każ u skont kemm ikollha xogħol l-awtorità. Iż-żmien ta’ pproċessar medju normalment ikun bejn wieħed u ieħor tliet xhur, iżda jista’ jdum inqas jew aktar minn hekk. Il-każijiet jiġu pproċessati skont l-ordni kif jaslu, u normalment ma tingħata l-ebda preċedenza.

B’liema lingwa ser nirċievi d-deċiżjoni dwar it-talba tiegħi?

Id-deċiżjoni ser tkun bl-Iżvediż. Jekk int ma titkellimx bl-Iżvediż, ser tirċievi wkoll sommarju tad-deċiżjoni bl-Ingliż.

Jekk ma nkunx sodisfatt bid-deċiżjoni, kif nista’ nikkontestaha?

Id-deċiżjonijiet mill-Awtorità Żvediża għal Kumpens u Appoġġ għall-Vittmi ta’ Reati ma jistgħux jiġu kkontestati, iżda l-awtorità tista’ tibdel id-deċiżjoni tagħha fuq talba jew fuq l-inizjattiva tagħha stess jekk jiġu skoperti ċirkostanzi ġodda jew jekk ikun hemm raġunijiet oħra biex isir dan.

Rikorrent li ma jkunx sodisfatt bid-deċiżjoni għandu jibgħat talba bil-miktub lill-awtorità biex il-każ jiġi vvalutat mill-ġdid. Il-bidla mixtieqa u r-raġunijiet għaliha għandhom jiġu speċifikati fit-talba. Kwalunkwe materjal supplimentari għandu jiġi ppreżentat flimkien mat-talba.

Nista’ ningħata għajnuna legali (għajnuna mingħand avukat) skont ir-regoli tal-pajjiż l-ieħor?

Kumpens għal spejjeż tar-rappreżentazzjoni legali jingħata biss jekk ikun hemm raġunijiet partikolari għal dan. Normalment ma tkunx meħtieġa l-għajnuna ta' avukat għal kumpens ta’ dannu kriminali. Huwa relattivament faċli biex tippreżenta talba. L-awtorità għandha l-obbligu wkoll li tipprovdi informazzjoni u pariri lil dawk li jitolbu kumpens, kif ukoll responsabbiltà biex tikseb l-evidenza meħtieġa għal deċiżjoni dwar il-każ.

Hemm xi organizzazzjonijiet li joffru appoġġ lill-vittmi li jistgħu jgħinuni nitlob kumpens f’każ transfruntier?

Jekk trid tippreżenta talba jew jekk għandek xi mistoqsijiet dwar kumpens f’każijiet transfruntiera, l-aħjar li tikkonsulta lill-Awtorità Żvediża għal Kumpens u Appoġġ għall-Vittmi ta’ Reati għall-għajnuna u informazzjoni. L-informazzjoni tista' tinstab fuq https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Tista’ wkoll iċċempel l-awtorità fuq +46 90 70 82 00.

L-aħħar aġġornament: 17/01/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna