Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kura iestāde lemj par kompensācijas prasībām pārrobežu lietās?

Federālā Darba un sociālo lietu ministrija

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonna

Tālrunis: +49 228 99527 2680
Fakss: +49 228 99527 4134

E-pasts: IVc2@bmas.bund.de
Tīmekļa adrese: http://www.bmas.de/

Vai es varu nosūtīt savu prasību tieši lēmuma pieņēmējai iestādei šajā valstī arī pārrobežu gadījumos (nevēršoties kontaktpunktā savā valstī)?

Jūs varat, tomēr būtu vēlams informēt arī kompetentās palīdzības sniedzējas iestādes.

Kādā(-ās) valodā(-ās) kompensācijas iestādes pieņem:

– prasību?

– pamatojošos dokumentus?

Oficiālā valoda ir vācu. Tomēr nav bijis gadījumu, kad Vācijas iestāde noraida vai neizskata prasību, kas iesniegta citā valodā, nevis vācu.

Ja kompensācijas iestāde pārtulko prasību / pamatojošos dokumentus, kas saņemti no citas ES valsts, kurš par to maksā?

Šādas izmaksas parasti sedz Vācijas lēmuma pieņēmēja iestāde un dažreiz — Vācijas palīdzības sniedzēja iestāde. Tomēr būtu labāk, ja Direktīvā 2004/80/EK būtu iekļauts noteikums, kas paredz, ka šādas izmaksas sedz valsts, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums.

Vai šajā valstī ir jāmaksā administratīva vai cita maksa par manas prasības (kas saņemta no citas ES valsts) apstrādi? Ja tā, kā es to varu samaksāt?

Vācijā par prasībām cietušo kompensācijas saņemšanai nav jāmaksā administratīva vai cita maksa.

Ja ir vajadzīga mana klātbūtne procedūras laikā un/vai kad tiek pieņemts lēmums par manu prasību, vai es varu saņemt atlīdzību par saviem ceļa izdevumiem? Kā es varu pieprasīt šādu atlīdzību? Ar ko man jāsazinās?

Ceļa izdevumus (ja tādi rodas) sedz kompetentā lēmuma pieņēmēja iestāde.

Vai tiks nodrošināts tulks gadījumā, kad man ir jāierodas personīgi?

Jums nav juridisku tiesību saņemt tulka pakalpojumus. Tomēr praksē tulkus bieži piesaista, ja ir tāda vajadzība.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai tomēr manu veselību/ievainojumus pārbaudīs jūsu medicīnas eksperti?

Šādas izziņas parasti tiek pieņemtas.

Vai man atlīdzinās ceļa izdevumus, ja man būs jāierodas uz medicīnisku pārbaudi šajā valstī?

Ceļa izdevumus (ja tādi rodas) sedz kompetentā lēmuma pieņēmēja iestāde.

Cik aptuveni ilgs laiks paiet, līdz no iestādes/struktūras tiek saņemts lēmums par kompensāciju?

Nav galīgas atbildes uz šo jautājumu, jo kompensācijas procedūras ilgums ir cieši saistīts ar katra individuāla gadījuma apstākļiem.

Kādā valodā es saņemšu lēmumu par savu prasību?

Lēmums būs vācu valodā.

Ja mani neapmierina lēmums, kā es varu to apstrīdēt?

Kompensācijas procedūrā pieņemtu lēmumu var pārsūdzēt. Ja pārsūdzība netiek apmierināta, sūdzību var iesniegt Sociālo lietu tiesā.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību (jurista palīdzību) atbilstoši attiecīgās citas valsts noteikumiem?

Visi prasītāji var saņemt juridisku palīdzību, tomēr izmaksu atlīdzību nevar saņemt.

Vai šajā valstī ir cietušo atbalsta organizācijas, kas var palīdzēt man pieprasīt kompensāciju pārrobežu gadījumā?

Vācijā ir vairākas vietējās, reģionālās un valsts cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt palīdzību. Vispusīgs pārskats ir sniegts turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē, kas pieejama gan angļu, gan spāņu valodā: https://www.odabs.org/.

Lapa atjaunināta: 16/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu