If my claim (from another country) is to be considered in this country

Information on how an EU country assesses an application for compensation

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you find information about how your application will be assessed by the deciding authority in the EU country where the crime was committed.

You are advised to look at the information for the country where the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Belgija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

a) Finansinės pagalbos nukentėjusiems nuo tyčinių smurtinių veikų asmenims komisija (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) gali padėti nukentėjusiesiems, kurie yra Belgijos piliečiai arba gyventojai, gauti kompensaciją kitoje ES šalyje.

Adresas

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Nukentėjusių nuo terorizmo asmenų atveju reikia kreiptis į Komisijos Terorizmo padalinį.

Pašto adresas

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E. pašto adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasterrorvictims@just.fgov.be

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

 • prašymą? Prancūzų, nyderlandų, vokiečių ir anglų;
 • patvirtinamuosius dokumentus? Prancūzų, nyderlandų, vokiečių ir anglų.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Toks klausimas dar nebuvo iškilęs ir dėl jo vis dar svarstoma.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Ne.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Ne.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Tai vertina Komisija atsižvelgdama į nukentėjusiojo patirtą sužalojimą ir jo sunkumą.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Ne.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Šiuo metu – 18 mėnesių. Tarpvalstybiniais ir nacionaliniais atvejais procedūra yra tokia pati.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Prancūzų, nyderlandų, vokiečių arba anglų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Komisijos sprendimų apskundimo procedūros nėra. Galima tik pareikšti ieškinį dėl panaikinimo Belgijos Valstybės Taryboje (Conseil d’Etat).

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne, šiuo atžvilgiu Komisija nedalyvauja.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Yra paramos aukoms tarnybų, kurios gali padėti nukentėjusiesiems prašyti finansinės pagalbos iš Komisijos.

Parama aukoms teikiama Belgijos bendruomenėse ir regionuose.

Daugiau informacijos (visų pirma apie įvairias patvirtintas tarnybas, galinčias teikti pagalbą) rasite toliau nurodytose interneto svetainėse.

Belgijos prancūzakalbė bendruomenė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvictimes.be

Flandrija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasslachtofferzorg.be

Paskutinis naujinimas: 14/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Bulgarija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

BULGARIJOS REPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba

Adresas: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Republic of Bulgaria

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.compensation.bg/en

Nusikalstamų veikų, padarytų Bulgarijos Respublikos teritorijoje, atveju sprendžiančioji institucija dėl prašymų skirti kompensaciją tarpvalstybiniais atvejais yra Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba.

Nusikalstamų veikų, padarytų ne Bulgarijos Respublikoje, atveju Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba veikia kaip padedančioji institucija ir prašymus suteikti kompensaciją perduoda šalies, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika, kompetentingai institucijai.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, galite.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

 • prašymą? Bulgarų ir anglų.
 • patvirtinamuosius dokumentus? Bulgarų ir anglų.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Už vertimą sumoka Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne, nereikia.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Šalies skiriamos kompensacijos suteikimo procedūroje nukentėjusysis nedalyvauja.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Žr. atsakymą į ankstesnį klausimą.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Taip, turės. Medicininiai dokumentai, įskaitant atitinkamos šalies išduotus dokumentus, patvirtinančius medicinines išlaidas, gali būti priimami ir (arba) pripažįstami, tačiau dėl to Nacionalinė taryba sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Su sveikatos patikrinimu susijusios kelionės išlaidos gali būti atlyginamos, tačiau Nacionalinė taryba dėl to sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Prašymas suteikti kompensaciją peržiūrimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Jei reikia, šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei trimis mėnesiais.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Bulgarų ir anglų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Nacionalinės pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms tarybos sprendimai neskundžiami.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Šalies skiriamos kompensacijos suteikimo procedūroje advokatui dalyvauti nereikia.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Taip. Bulgarijos paramos aukoms organizacijų asociacija

Tel. +359 29819300

Paskutinis naujinimas: 09/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Čekija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Čekijos Respublikos teisingumo ministerijos Kompensavimo departamentas

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prague 2

Tel. Nr. (420) 221997966
Faksas (420) 221997967

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasodsk@msp.justice.cz

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus?

Čekų, slovakų arba anglų.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Sprendžiančioji institucija nepriims dokumentų kitomis nei čekų, slovakų ar anglų kalbomis (ji šių dokumentų nevertins, o juos pateikusiam asmeniui pasiūlys pateikti prašymą arba dokumentus, išverstus į vieną iš priimtinų kalbų). Jei sprendžiančiajai institucijai reikės dokumentų anglų kalba vertimo, ji už tai mokės savo lėšomis.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Kelionės išlaidos neatlyginamos.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Sprendžiančioji institucija neužtikrina vertėjo žodžiu dalyvavimo.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Jūsų gyvenamosios vietos gydytojų išduota medicinos pažyma greičiausiai bus pripažinta.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Ne.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Sprendimas dėl reikalavimo turėtų būti priimtas per tris mėnesius.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Čekų arba anglų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Inicijuodamas administracinę bylą teisme.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, šios šalies lėšomis.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Didžiausia nevyriausybinė paramos nusikaltimų aukoms organizacija yra Bílý kruh obětí (Baltasis žiedas).

Paskutinis naujinimas: 13/05/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Danija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Nėra reikalavimo, kad prašymas būtų siunčiamas per padedančiąją instituciją. Prašymas gali būti siunčiamas tiesiogiai sprendimus priimančiai institucijai šioje šalyje (Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybai), o ši tada nusiunčia prašymą apylinkės, kurioje buvo nagrinėjama baudžiamoji byla, policijai. Prašymas taip pat gali būti siunčiamas tiesiogiai policijai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija priima prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus?

Visi siunčiami dokumentai priimami ir danų, ir anglų kalbomis. Vis dėlto Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba pageidautų, kad visi dokumentai, kiek įmanoma, būtų išversti į danų kalbą.

Danija su Šiaurės šalimis – Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija – sudarė kalbų konvenciją, pagal kurią šių šalių piliečiai turi teisę kitoje Šiaurės šalyje vartoti savo kalbą. Konvencijoje reglamentuojamos kalbos yra danų, suomių, islandų, norvegų ir švedų.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Kompensacijos atvejais už dokumentų vertimą sumoka Danijos policija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Byla nagrinėjama raštu. Todėl jums, kaip pareiškėjui, nereikia dalyvauti Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybai nagrinėjant bylą arba valdybai priimant sprendimą.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Kadangi byla nagrinėjama raštu, asmeninio dalyvavimo ir pagalbos suteikiant vertimo žodžiu paslaugas klausimai yra neaktualūs.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Reikalavimas, kad medicininius vertinimus ir tyrimus atliktų šios šalies gydytojai, netaikomas. Paprastai Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba priima visas medicinos pažymas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Paprastai sveikatos patikrinimų šioje šalyje atlikti nereikia, jeigu jūs gyvenate kitoje ES šalyje, nes sveikata gali būti patikrinta jūsų gyvenamosios vietos šalyje.

Kelionės į gydymo įstaigą ir iš jos išlaidos gali būti apmokamos kaip su sveikimu susijusios išlaidos.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Kiekvieną bylą Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba gali nagrinėti labai skirtingą laiką. Taip yra, be kita ko, dėl to, kad gali prireikti papildomos bylai reikalingos informacijos, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, iš policijos, gydytojų ar kitų institucijų; panašiai tais atvejais, kai padaromas ilgalaikis sužalojimas arba netenkama galimybės gauti pajamas, gali tekti bylą pateikti Darbo rinkos draudimo institucijai (dan. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), o dėl to gali pailgėti bylos nagrinėjimo laikas.

Daugiau negu 50 proc. Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybos gaunamų naujų bylų išnagrinėjamos per 50 dienų, vadovaujantis nesudėtingais atvejais taikoma itin greita procedūra. Tai – bylos, kuriose priimtas galutinis teismo sprendimas?, taip išsprendžiant kaltės klausimą ir klausimą dėl kompensacijos sumos.

Jeigu vadovaujantis šia itin greita procedūra bylos išnagrinėti negalima, įprastas laikas, Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybai reikalingas bylai išnagrinėti, šiuo metu yra iki 18 mėnesių nuo to laiko, kai valdyba gauna naują kompensacijos prašymą.

Jūs, pateikdami valdybai savo reikalavimų įrodymus, galite paspartinti savo bylos nagrinėjimą. Šie dokumentai gali būti, pavyzdžiui, vaistų pirkimo kvitai, ligos laikotarpio medicinos pažymos arba deklaracija iš jūsų darbdavio apie pajamas, prarastas dėl sužalojimo.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba visus sprendimus parengia danų kalba. Tada jūs turite galimybę kreiptis į savo šalies padedančiąją instituciją, kad ji išverstų sprendimą.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybos sprendimo kitoms institucijoms apskųsti negalima. Jeigu norite pakeisti sprendimą, pirmiausia turite kreiptis į Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdybą ir paaiškinti, kodėl nesutinkate su sprendimu. Tada valdyba įvertins, ar yra pagrindo iš naujo išnagrinėti bylą. Paprastai taikomas kriterijus, kad pareiškėjas būtų pateikęs naujos aktualios informacijos, kuri yra svarbi bylos baigčiai.

Jeigu Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba savo sprendimą patvirtina, galite kreiptis į teismus, kad jie šį sprendimą peržiūrėtų.

Taip pat galite kreiptis į Parlamento ombudsmeną.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Bylų nagrinėjimas organizuojamas taip, kad jums paprastai nereikėtų teisinės pagalbos, tačiau pagal šios šalies nuostatas galimybė ja pasinaudoti yra. Ypatingais atvejais Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba gali nuspręsti, kad pareiškėjas turi visiškai arba iš dalies padengti savo patirtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu valdyboje.

Šioje šalyje nėra reikalavimo, kad advokatas ar teisinės pagalbos organizacija teiktų teisinę pagalbą arba suteiktų galimybę turėti advokatą.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Paskutinis naujinimas: 05/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Vokietija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefonas +49 228 99527 2680
Faksas +49 228 99527 4134

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIVc2@bmas.bund.de
Interneto svetainės adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bmas.de/

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies ryšių palaikymo atstovybę)?

Galite, tačiau būtų geriausia informuoti ir kompetentingas padedančiąsias institucijas.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Oficialioji kalba yra vokiečių. Tačiau nėra buvę atvejų, kad Vokietijos institucija nepriimtų ar nenagrinėtų prašymo, pateikto kita, ne vokiečių, kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Šias išlaidas paprastai padengia Vokietijos sprendžiančioji institucija, o kartais – Vokietijos padedančioji institucija. Tačiau būtų geriau, jei Direktyvoje 2004/80/EB būtų nuostata, kad tokias išlaidas padengia valstybė, kurioje buvo padarytas nusikaltimas.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Nukentėjusiųjų prašymams kompensuoti žalą Vokietijoje netaikomi jokie administraciniai ar kiti mokesčiai.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Kelionės išlaidas, jei jos būtinos, sumoka kompetentinga sprendžiančioji institucija.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Juridinės teisės gauti vertėjo žodžiu paslaugas neturite. Tačiau faktiškai vertėjai žodžiu dažnai pasitelkiami, kai reikia jų paslaugų.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Paprastai tokios pažymos priimamos.

Ar bus atlygintos kelionės išlaidos, jei man šioje šalyje turės būti atliktas sveikatos patikrinimas?

Kelionės išlaidas, jei jos būtinos, sumoka kompetentinga sprendžiančioji institucija.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes kompensavimo procedūros trukmė labai priklauso nuo kiekvieno atskiro atvejo aplinkybių.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas bus pateiktas vokiečių kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Dėl kompensavimo procedūros metu priimto sprendimo galima pateikti apeliacinį skundą. Jei apeliacinis skundas netenkinamas, galima pateikti skundą Socialiniam teismui.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Visi pareiškėjai gali gauti teisinę pagalbą, tačiau išlaidos nėra kompensuojamos.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Vokietijoje yra nemažai vietos, regioninių ir nacionalinių paramos nukentėjusiesiems organizacijų, kurios gali suteikti pagalbą. Šioje interneto svetainėje pateikiama naudinga apžvalga (taip pat ir anglų bei ispanų kalbomis): Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.odabs.org/.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Estija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Socialinio draudimo valdyba

Endla 8
15092
TALLINN

Telefonas: +372 612 1360
Faksas: +372 640 8155

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Pastabos:
Sprendimą priimanti institucija yra Socialinio draudimo valdyba kartu su savo vietos pensijų skyriais. Šiame puslapyje netrukus galėsite rasti informaciją apie vietos pensijų skyrius.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija priima dokumentus?

Oficialiosiomis Europos šalių kalbomis, pageidautina – estų arba anglų kalbomis.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Už vertimo paslaugą sumokės vertimą užsakanti valdžios institucija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jūsų fizinis dalyvavimas sprendimo priėmimo procese nebūtinas.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Jūsų asmeninis dalyvavimas nebūtinas.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse išduoti dokumentai priimami, tačiau nukentėjusiojo sveikatą ir sužalojimus įvertins gydytojas ekspertas, remdamasis nukentėjusiojo gyvenamosios vietos šalyje išduotais medicininiais dokumentais.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Jūs neprivalote pasitikrinti sveikatos.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Sprendimas priimamas per 30 dienų nuo paskutinio dokumento gavimo.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Estų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimą galima apskųsti per 30 dienų nuo jo gavimo. Alternatyviai skundą galima pateikti administraciniam teismui Administracinio teismo proceso kodekse nustatyta tvarka. Mes skundą išnagrinėsime per 30 dienų nuo jo gavimo.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Taip: paramos aukoms paslaugų teikėjai. Jų kontaktinius duomenis galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSocialinio draudimo valdybos interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 15/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Graikija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos kompensavimo institucija (graik. Archí Apozimíosis)

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Jeigu jūsų gyvenamoji vieta (graik. katoikía) arba įprastinė gyvenamoji vieta (siníthi diamoní) yra kitos valstybės narės teritorijoje, prašymas turi būti pateikiamas atitinkamos valstybės narės padedančiajai institucijai, kuri jį nusiųs Graikijos kompensavimo institucijai. Tuo atveju Graikijos kompensavimo institucija atitinkamos valstybės narės padedančiajai institucijai ir pareiškėjui, kai tik bus įmanoma, nusiųs toliau nurodytą informaciją: a) už klausimo išnagrinėjimą atsakingo kontaktinio asmens arba skyriaus duomenis; d) prašymo gavimo patvirtinimą ir c) apytikrį laiką, iki kurio galima tikėtis sprendimo dėl prašymo.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija priima prašymą?

Oficialioji kalba, kuria pateikiamas prašymas ir keičiamasi informacija, duomenimis ir patvirtinamaisiais dokumentais, yra graikų kalba.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Ji neprisiima atsakomybės už vertimą ir atitinkamai nedengs išlaidų.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Taip, mokestis yra 100 EUR. Jeigu, kompensavimo institucijai svarstant prašymą, mokestis yra nesumokėtas, prašymas bus atmestas. Graikijos padedančioji institucija gali suteikti jums informacijos apie banko pavedimą, kurį reikės atlikti.

Jeigu jūs esate SEPA (bendros mokėjimų eurais erdvės) šalyje, elektroninį mokestį galite sumokėti SEPA kredito pervedimu eurais – bankas gavėjas yra Graikijos bankas. IBAN sąskaitos numeris ir pavedimo duomenys yra šie:

Gavėjo pavadinimas: FINANSŲ MINISTERIJA

Gavėjo adresas: 10 Kar. Servias St., 10562, Athens

Gavėjo IBAN: GR1201000230000000481090510

Gavėjo banko identifikavimo kodas (BIC): BNGRGRAA

Pavedimo informacija: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (20 simbolių kodinį slaptažodį / mokėjimo kodą jums pateiks Graikijos padedančioji institucija)

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jeigu kompensavimo institucija mano, kad to prireiks, ji gali jus, nusikaltėlį arba kitas šalis, pvz., liudytojus ar ekspertus, kviesti atvykti asmeniškai ir duoti jai parodymus.

Jeigu jūsų gyvenamoji vieta arba jūsų įprastinė gyvenamoji vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje, Graikijos kompensavimo institucija paprašys atitinkamos padedančiosios institucijos apklausti atitinkamą asmenį pagal valstybės, kurioje jis yra, teisę ir nusiųsti jai apklausos ataskaitą. Ji, bendradarbiaudama su atitinkama padedančiąja institucija, taip pat gali pagal Graikijos teisę telefonu arba vaizdo konferencijos būdu pati atlikti apklausą. Tuo atveju Graikijos kompensavimo institucija negali įpareigoti pareiškėjo dalyvauti apklausoje. Graikijos padedančioji institucija padės atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijai apklausti jus arba kitas šalis, pvz., liudytojus arba ekspertus.

Šiuo tikslu Graikijos padedančioji institucija atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijos prašymu: a) padės kompensavimo institucijai, kai apklausą pagal Graikijos teisę telefonu arba vaizdo konferencijos būdu tiesiogiai atlieka kompensavimo institucija – tuo atveju padedančioji institucija suteiks ir užtikrins reikiamą logistinę infrastruktūrą, arba b) ji pati atliks apklausą pagal Graikijos teisę ir nusiųs atitinkamos valstybės narės kompensavimo institucijai apklausos ataskaitą. Pastaruoju atveju graikų kalba parengta apklausos ataskaita bus išversta į valstybės narės oficialiąją kalbą arba vieną iš jos oficialiųjų kalbų arba į bet kurią kitą ES kalbą, kurią ta valstybė narė nurodė kaip priimtiną.

Graikijos padedančiosios institucijos šiuo tikslu patirtas išlaidas padengia Graikijos valstybė.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip, skiriamas vertėjas žodžiu.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Jos yra priimamos, tačiau taip pat gali būti užsakyta eksperto išvada.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Taip, jums bus atlygintos išlaidos.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Kompensavimo institucija per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos turi išnagrinėti bylą ir per tris mėnesius nuo prašymo įvertinimo dienos turi pateikti galutinį sprendimą.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Jums suprantama kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Galite pateikti ieškinį Administraciniame pirmosios instancijos teisme (graik. Dioikitikoú Protodikeíou).

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Nukentėjusieji nuo nusikalstamų veikų, teikiantys ieškinius baudžiamosiose ir civilinėse bylose, taip pat turi teisę gauti teisinę pagalbą. Įstatyme (Įstatymo 3226/2004 1 straipsnyje) numatyta teisinė pagalba mažas pajamas gaunantiems ES valstybės narės piliečiams, trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, jeigu jie teisėtai gyvena Europos Sąjungoje arba jų įprastinė gyvenamoji vieta yra Europos Sąjungoje. Mažas pajamas gaunantys piliečiai, turintys teisę į teisinę pagalbą, yra tie, kurių metinės šeimos pajamos neviršija dviejų trečdalių minimalių metinių asmens pajamų, apibrėžtų Nacionalinėje bendrojoje kolektyvinėje darbo sutartyje. Šalies vidaus ginčo atveju į kitos ginčo šalies pajamas neatsižvelgiama.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLyčių lygybės tyrimų centras (KEThI)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis socialinio solidarumo centras (EKKA)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLyčių lygybės generalinis sekretoriatas (graik. Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos pabėgėlių taryba (graik. Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAmnesty International Graikijos skyrius

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos policijos kibernetinių nusikaltimų skyrius

Paskutinis naujinimas: 21/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Ispanija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

-

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų padedančioji institucija yra Paramos nusikaltimų aukoms biurai (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Paramos nusikaltimų aukoms biurų adresus galite rasti spustelėję šią Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Dėl teroristinių nusikaltimų padedančioji institucija yra Vidaus reikalų ministerija.

Informacijos apie padedančiąją instituciją galite rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Gali būti atvejų, kai kitų valstybių narių padedančiosios institucijos užmegs tiesioginį ryšį su sprendžiančiąja institucija, tačiau prašymus rekomenduojama teikti per padedančiąsias institucijas.

Kokia (-iomis) kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymai skirti kompensaciją ir dokumentai priimami ispanų kalba.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Ši informacija neprieinama.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju baigus visus tyrimus ir prieš parengiant sprendimo dėl pagalbos suteikimo ar atsisakymo ją suteikti projektą pagal taikomus teisės aktus pareiškėjui bus sudaryta galimybė būti išklausytam, kad jis galėtų pateikti reikalingus argumentus.

Jei nusikaltimas buvo padarytas Ispanijoje, tačiau pagalbos prašančio pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, o prašymas suteikti pagalbą pateikiamas per valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiąją instituciją, Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública), kaip sprendžiančioji institucija, jei mano, kad tai reikalinga, gali užtikrinti atitinkamos padedančiosios institucijos bendradarbiavimą, kad ši atliktų pareiškėjo arba bet kokio kito asmens išklausymo procedūrą.

Kad būtų galima išklausyti asmenį, Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas gali valstybės narės, kurioje yra pagalbos prašančio pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiosios institucijos paprašyti suteikti visa tai, kas reikalinga, kad institucija, nagrinėjanti klausimą dėl pagalbos suteikimo arba atsisakymo ją suteikti, galėtų pareiškėją (jei jis su tuo sutinka) išklausyti tiesiogiai, telefonu arba surengiant vaizdo konferenciją. Be to, išklausymą vykdanti padedančioji institucija Finansų ir viešojo administravimo ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generaliniam direktoratui turi nusiųsti įvykusio išklausymo protokolą.

Teroristinių nusikaltimų atveju taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atvejais, kai nusikaltimas buvo padarytas Ispanijoje, o pagalbos prašančio pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, jei prašymas suteikti pagalbą pateikiamas per valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo įprastinė gyvenamoji vieta, padedančiąją instituciją, o pirmiau nurodytus veiksmus dėl išklausymo atlieka Vidaus reikalų ministerija per Paramos nukentėjusiesiems nuo terorizmo generalinį direktoratą, kaip sprendžiančiąją instituciją.

Kaip nurodyta pirmiau, jei pareiškėjas sutinka, jis gali būti išklausomas telefonu arba surengiant vaizdo konferenciją ir taip išvengti kelionės išlaidų.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Apskritai nuo bet kokio nusikaltimo nukentėjęs asmuo, kuris nekalba ispanų kalba ar procese vartojama oficialiąja kalba arba šios kalbos nesupranta, duodamas parodymus teisėjo, prokuroro ar policijos pareigūnų atliekamoje tyrimo stadijoje, arba dalyvaudamas kaip liudytojas teismo procese ar bet kokioje kitoje žodinėje procedūroje, turi teisę gauti nemokamą vertėjo žodžiu, kalbančio nukentėjusiajam suprantama kalba, pagalbą. Šią teisę taip pat turi asmenys, turintys klausos arba kalbos sutrikimų.

Vertėjo žodžiu pagalba gali būti teikiama pasitelkiant vaizdo konferencijas arba bet kokiomis ryšių priemonėmis, nebent teisėjas arba teismas savo iniciatyva arba vienos iš šalių prašymu nusprendžia, kad siekiant apsaugoti nukentėjusiojo teises vertėjas žodžiu turi dalyvauti fiziškai.

Policijos veiksmų atveju bet kokį sprendimą neteikti nukentėjusiajam vertimo žodžiu paslaugų galima apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Toks skundas laikomas pateiktu, kai asmuo, kuriam sprendimas turi poveikį, jo priėmimo metu išreiškia savo nesutikimą.

Teismo sprendimą nesuteikti nukentėjusiajam vertimo žodžiu paslaugų galima apskųsti apeliacine tvarka.

Be to, Paramos nusikaltimų aukoms biurai, kurie yra padedančiosios institucijos dėl tarpvalstybinių nusikaltimų, suteiks nukentėjusiesiems informacijos apie galimas vertimo žodžiu paslaugas.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Visi su prašymu pateikiami dokumentai turi būti išversti į ispanų kalbą, nes tai yra vienintelė kompensavimo institucijai priimtina kalba.

Ar bus atlygintos kelionės išlaidos, jei man šioje šalyje turės būti atliktas sveikatos patikrinimas?

Ne.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju prašymo suteikti pagalbą pateikimo terminas paprastai yra vieni metai nuo tos dienos, kurią įvyko nusikaltimas.

Sprendimo suteikti arba atsisakyti suteikti pagalbą (galutinai arba laikinai) priėmimo terminai:

 • dėl negalią sukeliančių sužalojimų, tokių sužalojimų pasunkėjimo arba mirties – 6 mėnesiai;
 • dėl laikino nedarbingumo – 4 mėnesiai;
 • dėl terapinio gydymo po seksualinių nusikaltimų išlaidų ir laidotuvių išlaidų – 2 mėnesiai.

Prašymas laikomas atmestu, jei suėjus sprendimo priėmimo terminui nebuvo aiškiai priimtas joks sprendimas.

Teroristinių nusikaltimų atveju prašymai paprastai turi būti pateikiami per vienų metų terminą nuo tada, kai buvo padaryta žala, arba nuo tada, kai buvo atliktas įvertinimas, įrodantis priežastinį ryšį tarp teroro akto ir padarinių. Pagalbos studijoms atveju terminas yra trys mėnesiai nuo registracijos į kursą.

Atitinkamo sprendimo priėmimo ir pranešimo apie jį terminas yra dvylika mėnesių, išskyrus dėl pagalbos studijoms – šiuo atveju terminas yra šeši mėnesiai. Prašymas laikomas patvirtintu, jei suėjus terminui nebuvo priimtas joks aiškus sprendimas.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Ispanų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų Finansų ir viešojo administravimo ministerijos sprendimus dėl teisės aktuose numatytos pagalbos pareiškėjai gali skųsti per vieną mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą. Jei per šį laikotarpį sprendimas neapskundžiamas, vienintelė galimybė yra pateikti šiai ministerijai prašymą dėl išimtinės peržiūros.

Sprendimą galima skųsti Finansų ir viešojo administravimo ministerijai arba Nacionalinei pagalbos ir paramos smurtinių nusikaltimų aukoms komisijai (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Nacionalinė komisija yra kompetentinga įstaiga, priimanti sprendimus dėl skundų, kuriais ginčijami Finansų ir viešojo administravimo ministerijos sprendimai dėl pagal taikomus teisės aktus teikiamos pagalbos.

Jei Nacionalinė komisija nepriima sprendimo per tris mėnesius nuo skundo pateikimo, skundas laikomas atmestu. Tada galima kreiptis dėl sprendimo, kuriuo skundas buvo atmestas, teisminės peržiūros.

Teroristinių nusikaltimų atveju Vidaus reikalų ministerijos sprendimus, priimamus pagal administracinę procedūrą dėl prašymų suteikti įvairių rūšių pagalbą, galima skųsti pačiai institucijai arba tiesiogiai ginčyti pagal administracinės teisenos teisinę sistemą.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Smurtinių ir seksualinių nusikaltimų atveju nukentėjusieji gali prašyti suteikti teisinę pagalbą pagal Ispanijoje taikomų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir procedūrą.

Visų pirma pagal Ispanijos teisės aktus nuo smurto lyties pagrindu nukentėję asmenys turi teisę gauti nemokamą teisinę konsultaciją prieš pateikdami skundą ir būti nemokamai ginami ir atstovaujami advokato bei teismo atstovo visuose administraciniuose procesuose ir bylose, tiesiogiai arba netiesiogiai pradėtuose dėl patirto smurto.

Tokiose situacijose nukentėjusįjį turėtų ginti viena teisininkų grupė, jei taip deramai užtikrinama nukentėjusiojo teisė į gynybą. Šią teisę taip pat turės bet kokios pagalbos gavėjai nukentėjusiojo mirties atveju, jei jie nedalyvavo vykdant tuos nusikalstamus veiksmus.

Teroristinių nusikaltimų atveju pagal Ispanijos teisės aktus terorizmo aukomis pripažinti asmenys turi teisę Ispanijoje galiojančių teisės aktų, kuriais reglamentuojama teisinė pagalba, nustatyta tvarka gauti teisinę pagalbą visuose teismo procesuose ir administracinėse procedūrose, pradėtuose dėl teroro akto, dėl kurio jie tapo nukentėjusiaisiais, nepriklausomai nuo jų finansinių išteklių.

Bet kuriuo atveju skubi teisinė pagalba užtikrinama visiems nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims, kurie dėl jos kreipiasi. Teisė gauti teisinę pagalbą prarandama, jei vėliau nepripažįstamas nukentėjusiojo statusas, priimamas neskundžiamas išteisinamasis nuosprendis arba byla nutraukiama, tačiau nėra įpareigojimo atlyginti išlaidas už jokias paslaugas, kuriomis iki tol buvo naudojamasi nemokamai.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Dėl smurtinių ir seksualinių nusikaltimų pagalbos dėl prašymų suteikti pagalbą pateikimo ir išsiuntimo pareiškėjai gali kreiptis į atitinkamą Paramos nusikaltimų aukoms biurą, kuriame jiems bus suteikta informacija apie finansinę pagalbą, kurią jie gali gauti, ir įvairias kreipimosi dėl pagalbos procedūras.

Šie biurai veikia visose autonominėse srityse, beveik visų provincijų sostinėse ir kituose miestuose.

Paramos nusikaltimų aukoms biurų adresus galite rasti spustelėję šią Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Nacionalinio aukštojo teismo Informacijos ir paramos nukentėjusiems nuo terorizmo asmenims biuras (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) teikia bendro pobūdžio informaciją apie finansinę pagalbą, kurią gali gauti nukentėję nuo terorizmo asmenys. Šio biuro adresas:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kontaktinis telefono numeris + 34 91 400 74 02

Paskutinis naujinimas: 02/12/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Prancūzija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Kiekviename apygardos teisme (pranc. tribunal de grande instance) veikianti Žalos kompensavimo nusikaltimų aukoms valdyba (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, toliau – CIVI) priima sprendimus dėl nusikaltimų aukų arba jų išlaikytinių pateikiamų kompensacijos prašymų.

Terorizmo atvejais sprendimus dėl prašymų priima Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFR., Garantijų fondas terorizmo ir kitų nusikaltimų aukoms (pranc. Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions, toliau – FGTI), o kilus ginčui sprendimus peržiūri teismas.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, dėl savo atvejo galite kreiptis tiesiogiai į instituciją, kuri galės priimti sprendimą dėl jūsų prašymo.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas ir dokumentai priimami prancūzų arba anglų kalbomis.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Nukentėjusieji iš kitų valstybių prašomi, kai įmanoma, savo sąskaita pateikti svarbiausių dokumentų vertimą į prancūzų kalbą.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jūsų dalyvavimo nereikalaujama. Tačiau tam tikromis sąlygomis jūs galite prašyti kompensuoti savo kelionės išlaidas, skirti dienpinigius maistui ir apgyvendinimui, taip pat išmoką už dalyvavimą (pranc. indemnité de comparution).

Siekdami gauti šią kompensaciją, turite kreiptis į šaukimą jums išdavusį teismą.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip, jeigu atvyksite, bus nemokamai suteiktos vertėjo žodžiu paslaugos.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Bus priimamos jūsų gyvenamosios vietos šalies medicinos pažymos. Priklausomai nuo atvejo, sveikatos įvertinimą galima atlikti remiantis dokumentais.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Pageidautina, kad tarpusavio susitarimu su nukentėjusiuoju sveikatos patikrinimas būtų suorganizuojamas per vieną iš jo apsilankymų Prancūzijoje. Kitais atvejais nukentėjusiojo patirtas sveikatai pasitikrinti skirtos kelionės išlaidas, pateikus patvirtinamuosius dokumentus, kompensuos FGTI.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

CIVI kanceliarija nedelsdama perduoda prašymą FGTI.

FGTI per du mėnesius nuo CIVI kanceliarijos perduotos visos dokumentacijos gavimo turi pateikti nukentėjusiajam pasiūlymą.

Jeigu nukentėjusysis priima pasiūlymą, susitarimo protokolas perduodamas CIVI pirmininkui tvirtinti. Kai susitarimas patvirtinamas, jis gali būti vykdomas. Apie sprendimą pranešama nukentėjusiajam ir FGTI, kuris atlieka mokėjimą.

Jeigu FGTI, nurodydamas priežastis, atsisako vykdyti sprendimą arba jeigu nukentėjusysis atsisako pasiūlymo, arba jeigu nukentėjusysis per du mėnesius neatsako į FGTI pasiūlymą, CIVI bylą nagrinėja teismine tvarka: tuo atveju teisėjas išnagrinėja prašymą ir patikrina pateiktus pareiškimus ir dokumentus.

Ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio prokuroras ir FGTI pateikia pastabas. Šaukimas ieškovui ir FGTI turi būti išsiųstas bent prieš du mėnesius.

Kai byla apsvarstoma uždarame posėdyje, ieškovui ir FGTI pranešama apie CIVI sprendimą skirti arba atsisakyti skirti kompensaciją, o skirtą kompensaciją FGTI išmoka per mėnesį nuo to pranešimo.

Terorizmo atvejais (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFR.) sumą avansu FGTI sumoka per mėnesį nuo visos dokumentacijos gavimo, jeigu dokumentacija yra tinkama kompensacijai skirti. FGTI per tris mėnesius pateikia kompensacijos pasiūlymą nukentėjusiajam (kai jo būklė stabilizuojasi) arba mirusiojo nukentėjusiojo artimiems šeimos nariams.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimą gausite prancūzų kalba. Galite paprašyti nemokamo vertimo.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu nesate patenkintas CIVI sprendimu, galite prašyti, kad jį iš naujo išnagrinėtų apeliacinis teismas (pranc. Cour d’appel), kurio jurisdikcijai priklauso CIVI.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Teisinė pagalba jums gali būti suteikta vadovaujantis Prancūzijoje taikytinomis teisės normomis.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParamos aukoms asociacijos, į kurias galima kreiptis teismų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasparamos aukoms tarnybose ir (arba) pačių asociacijų patalpose, gali jums suteikti nemokamą pagalbą kompensacijos prašymui parengti.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Kroatija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Teisingumo ministerija (kroat. Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Telefonas +385 1 371 40 00
Faks. +385 1 371 45 07

Svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, tiesiogiai arba registruotu paštu pateikdamas prašymą Kroatijos Respublikos teisingumo ministerijai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima dokumentus?

Prašymas ir patvirtinamieji dokumentai turi būti kroatų kalba. Jeigu prašymas ir patvirtinamieji dokumentai yra užsienio kalba, jie turi būti pateikiami kartu su licencijuoto teismo vertėjo atliktu patvirtintu vertimu.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Sprendžiančioji institucija neverčia prašymo ar patvirtinamųjų dokumentų ir nepadengia vertimo išlaidų.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Su šiuo prašymu susijusiame procese administraciniai ar kiti mokesčiai nemokami.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jeigu Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas (kroat. Odbor za novčanu naknadu žrtvama) nusprendžia šaukti pareiškėją asmeniškai dalyvauti apklausoje arba procese, pareiškėjo kelionės išlaidos atlyginamos.

Paprastai vykstant procesui ir svarstant sprendimą pareiškėjo dalyvavimo nereikalaujama, o jeigu pareiškėjas, liudytojai, teismo skirti ekspertai ar kiti asmenys turi būti apklausiami, Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas, būdamas sprendžiančioji institucija, gali prašyti kitos ES valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas skirti kompensaciją, kompetentingos institucijos atlikti šiuos veiksmus.

Be to, tokiai procedūrai reikalinga apklausa gali būti atliekama naudojantis techninėmis priemonėmis, įskaitant kompiuterines technologijas, elektroninių ryšių tinklus ir kitas vaizdo ir garso perdavimo priemones. Tuo atveju apklausą atlieka Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas, t. y. sprendžiančioji institucija.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip

Ar mano gyvenamosios vietos šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Užsienio medicininiai dokumentai priimami, tačiau Kompensavimo nusikaltimų aukoms komitetas, būdamas sprendžiančioji institucija, patikrina ir įvertina medicininius dokumentus, o prireikus – gali nurodyti gauti medicinos eksperto išvadą.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Ne

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Kompetentinga institucija sprendimą dėl prašymo priima maždaug per 60 dienų, jeigu prašymas yra išsamus ir tvarkingas (jeigu buvo pateikti ir gauti visi reikiami dokumentai, visa informacija ir įrodymai, reikalingi sprendimui priimti). Tačiau jeigu prašymas yra neišsamus, laikas, reikalingas sprendimui priimti, gali būti ilgesnis.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas dėl prašymo bus išdėstytas kroatų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimo apskųsti negalima, tačiau šalis gali pateikti administracinį apeliacinį skundą – per 30 dienų nuo sprendimo įteikimo ji gali kompetentingam administraciniam teismui pateikti administracinį skundą.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Taip

Paskutinis naujinimas: 09/01/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Italija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Paramos nukentėjusiems nuo mafijos pobūdžio nusikalstamumo ir tyčinių smurtinių nusikaltimų asmenims komitetas (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti) prie Vidaus reikalų ministerijos (Via Cavour n. 6; oficialus el. pašto („PEC“) adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). Komitetą sudaro komisijos narys (Commissario), kuris pirmininkauja komitetui ir posėdžiauja kartu su vienu Vidaus reikalų ministerijos atstovu, dviem Teisingumo ministerijos atstovais, vienu Ekonominės plėtros ministerijos atstovu, vienu Ekonominių reikalų ir finansų ministerijos atstovu, vienu Darbo, sveikatos ir socialinės politikos ministerijos atstovu ir vienu balso teisės neturinčiu valstybinio draudimo paslaugų bendrovės CONSAP, kuri atsakinga už atitinkamo fondo finansų valdymą, atstovu.

Prašymus dėl galimybės pasinaudoti fondo lėšomis reikia pateikti nagrinėti Vyriausybės prefektūros arba teritoriniam biurui (Prefettura Ufficio territoriale del Governo), veikiančiam vienoje iš šių vietų: teismo, priėmusio apkaltinamąjį nuosprendį dėl vienos iš Įstatymo Nr. 122/2017 11 straipsnyje nurodytų nusikalstamų veikų, veiklos vietoje; suinteresuotosios šalies arba kitų įgaliotų asmenų, jei nusikalstamos veikos auka mirė, gyvenamojoje vietoje; specialiojo atstovo (procuratore speciale), atstovaujančio nukentėjusiajam arba kitiems įgaliotiems asmenims, jei jie yra Italijos arba ES valstybės narės piliečiai, negyvenantys Italijoje, gyvenamojoje vietoje. (Ši informacija parengta pagal numatomą kelių ministerijų dekreto, kuris netrukus bus paskelbtas oficialiajame leidinyje, turinį.)

Faktiškai sprendimą dėl prašymo priima Komitetas.

Galimybės pasinaudoti fondo lėšomis sąlygos bei prašymo forma pateikiami šioje Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, nors gali būti pravartu kreiptis per padedančiąją instituciją, kad būtų išverstas prašymas ir bet kokie kiti dokumentai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

 • prašymą?
 • patvirtinamuosius dokumentus?

Italų.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Pareiškėjas nepatiria jokių išlaidų.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Dalyvauti nereikia, nes nėra rungimosi principu grindžiamų posėdžių. Jei norite pateikti papildomų pastabų ar dokumentų, juos galite siųsti patvirtintu el. paštu arba per padedančiąją instituciją.

Dekreto Nr. 222/2008 6 straipsnis: „Pareiškėjo išklausymas Italijos sprendžiančiosios institucijos prašymu“

„1. Jei Italijos sprendžiančioji institucija nusprendžia išklausyti pareiškėją ar bet kokį kitą asmenį pagal Įstatyminio dekreto Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 straipsnio 3 dalį, ji siunčia prašymą kitos valstybės narės padedančiajai institucijai pagal šio reglamento Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 straipsnio 2 dalyje nustatytas procedūras. Prašyme turi būti pateikta informacija apie Italijos teisėje nustatytus procedūrinius formalumus ir prašoma kitos valstybės narės padedančiosios institucijos, kuri gaus prašymą, apie juos informuoti asmenį, kuris bus išklausytas.“

„2. Jei Italijos sprendžiančioji institucija nusprendžia prašyti kitos valstybės narės padedančiosios institucijos išklausyti pareiškėją ar bet kokį kitą asmenį atsižvelgiant į tos valstybės narės teisės aktus, pagal Įstatyminio dekreto Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 straipsnio 3 dalies paskutinę dalį ji siunčia prašymą vadovaudamasi šio reglamento Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis procedūromis.“

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Žr. atsakymą į ankstesnį klausimą.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Šios pažymos bus pripažintos, jei jos bus pateiktos italų arba anglų kalba. Vietos gydytojai neturi atlikti jokių specialių patikrinimų.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Nereikia atlikti jokių sveikatos patikrinimų. Vietoj to turėsite pateikti atitinkamus medicininius dokumentus ir patirtas medicinines išlaidas pagrindžiančias sąskaitas.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Pagal dabartines taisykles – 60 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad procesas bus sustabdytas, jei sprendžiančioji institucija prašys pateikti bet kokius kitus dokumentus ar informaciją (Įstatymo Nr. 241/90 10-bis straipsnis).

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Italų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Pareikšdamas ieškinį bendrosios kompetencijos teisme (tribunale) per 60 dienų nuo pranešimo apie sprendimą.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Ne.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Šią informaciją teikiančio biuro duomenimis, tokių organizacijų nėra.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Kipras

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Informacijos nėra.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Savo prašymą galite siųsti tiesiogiai tos šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

Graikų ir anglų.

– patvirtinamuosius dokumentus?

Graikų ir anglų.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Netaikoma.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jums dalyvauti nereikia.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Netaikoma.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Jūsų gyvenamosios vietos šalies gydytojų išduotos medicinos pažymos bus priimtos.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Netaikoma.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas kompetentingos institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Tai užtrunka 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią gaunama visa sprendimui priimti reikalinga informacija.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Graikų ir anglų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimą galite apskųsti pateikdamas prašymą administraciniam teismui per 75 dienas nuo sprendimo priėmimo.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Galite kreiptis teisinės pagalbos dėl teismo proceso, susijusio su jūsų byla.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Informacijos apie tai, kaip kreiptis dėl kompensacijos, galite gauti tiesiogiai kreipdamasis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSocialinio draudimo tarnybas.

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Latvija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Teisinės pagalbos administracija (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefonas +371 67514208
Nemokama telefono linija +371 80001801
Faksas +371 67514209

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasjpa@jpa.gov.lv
Žiniatinklio svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Prašymą skirti valstybės kompensaciją galite siųsti tiesiogiai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos administracijai nesikreipdamas į Europos Sąjungos valstybės narės, kuri yra jūsų gyvenamosios vietos valstybė, kompetentingą instituciją.

Kokia (-iomis) kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima prašymą?

Teisinės pagalbos administracija prašymus skirti valstybės kompensaciją ir prie jų pridėtus dokumentus priima latvių arba anglų kalba. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos administracijai teikiami dokumentai neprivalo būti legalizuoti, jiems taip pat netaikomi lygiaverčiai formalumai.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Jei reikia išversti prašymą skirti valstybės kompensaciją ir prie jo pridėtus dokumentus, vertimo išlaidos bus padengtos iš Teisinės pagalbos administracijai skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Jums nereikės mokėti už prašymo skirti valstybės kompensaciją, gauto iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, peržiūrą.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Prašymo skirti valstybės kompensaciją ir sprendimo dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti priėmimo procese jums dalyvauti nereikia.

Jei Teisinės pagalbos administracija nustato, kad sprendimui priimti reikia papildomos informacijos, jums apie tai bus pranešta per septynias dienas nuo prašymo skirti valstybės kompensaciją gavimo.

Sprendimas bus išsiųstas prašyme skirti valstybės kompensaciją nurodytu adresu.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Prašymo skirti valstybės kompensaciją ir sprendimo dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti priėmimo procese jums dalyvauti nereikia.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Sprendimą dėl ekspertizės priima procesui vadovaujantis subjektas (policija, prokuratūra, teismas). Teisinės pagalbos administracija subjekto, vadovaujančio procesui, prašys pateikti informaciją apie ekspertizės rezultatus.

Ekspertų išvados grindžiamos medicinos dokumentais ar kitais objektyviais duomenimis.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Jei procesui vadovaujantis subjektas (policija, prokuratūra, teismas) nusprendė prašyti atlikti ekspertizę, jūsų kelionės išlaidos bus atlygintos (iš nacionalinio biudžeto) pagal Latvijos Respublikos įstatymuose ir taisyklėse nustatytą procedūrą ir atsižvelgiant į juose numatytą sumą.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Teisinės pagalbos administracija sprendimą dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti priima per vieną mėnesį nuo prašymo skirti kompensaciją gavimo, o sprendimas siunčiamas prašyme skirti valstybės kompensaciją nurodytu adresu.

Jei Teisinės pagalbos administracijai iš jūsų arba procesui vadovaujančio subjekto (policijos, prokuratūros, teismo) reikia kokios nors papildomos informacijos, sprendimo priėmimo terminas sustabdomas, kol bus gauta visa reikalinga informacija.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti jums bus siunčiamas latvių kalba su vertimu į kalbą, kurią Europos Sąjungos valstybė narė, kurioje gyvenate, yra nurodžiusi kaip priimtiną kalbą.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Teisinės pagalbos administracijos sprendimą dėl valstybės kompensacijos mokėjimo arba atsisakymo ją mokėti per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsigaliojimo galite apskųsti pateikdamas Teisinės pagalbos administracijai atitinkamą prašymą, kuris bus persiųstas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijai.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Kad galėtumėte kreiptis dėl valstybės kompensacijos, jums nereikalinga teisinė pagalba. Teisinės pagalbos administracija teikia reikiamą pagalbą dėl prašymo skirti valstybės kompensaciją proceso.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Asociacija „Skalbes“ turi nemokamą pagalbos liniją 116006 „Pagalbos linija nusikaltimų aukoms“ (kiekvieną dieną 7.00–22.00 val.), kuri teikia emocinę ir psichologinę paramą nusikalstamų veikų aukoms, informaciją apie nukentėjusiųjų procesines teises (pavyzdžiui, teises baudžiamajame procese, teises gauti kompensaciją už žalą, valstybės kompensaciją ir pan.), galimas paslaugas ir esamas paramos aukoms tarnybas.

Paskutinis naujinimas: 20/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Lietuva

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30
Vilnius

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, asmuo gali pateikti prašymą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai tiesiogiai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas ir papildomi dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Prašymo ir/ar pridedamų dokumentų vertimus į lietuvių ar anglų kalbą turi apmokėti prašymą pateikiantis asmuo ar siunčianti institucija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Nukentėjusio asmens dalyvavimas priimant sprendimą nėra privalomas, todėl tokio pobūdžio išlaidos nėra atlyginamos.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Nukentėjusio asmens dalyvavimas priimant sprendimą nėra privalomas.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Dokumentai, išduoti kompetentingų institucijų/asmenų aukos gyvenamosios vietos valstybėje, bus pripažinti.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Ne.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Sprendimas priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Įprastai lietuviškai.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, asmuo gali kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kuri spręs dėl teisinės pagalbos suteikimo.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 22/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Liuksemburgas

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Teisingumo ministerija

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel. (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faksas (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@mj.public.lu
Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, prašymą skirti kompensaciją reikėtų siųsti paštu tiesiogiai Liuksemburgo teisingumo ministerijai, jei pareiškėjas neturi teisės gauti kompensacijos iš kitos valstybės narės ir gali įrodyti, kad teisėtai ir nuolat gyvena Liuksemburge.

Pareiškėjui gali būti netaikomas reikalavimas teisėtai ir nuolat gyventi Liuksemburge, jei jis nukentėjo nuo Baudžiamojo kodekso 382-1 straipsnyje nurodyto nusikaltimo (prekybos žmonėmis).

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas skirti kompensaciją ir patvirtinamieji dokumentai priimami šiomis kalbomis:

 • liuksemburgiečių,
 • prancūzų,
 • vokiečių.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Vertimo išlaidas padengia Teisingumo ministerija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Nukentėjusiajam dalyvauti neprivaloma. Jam gali atstovauti advokatas. Todėl niekur vykti nereikia.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Medicinos pažymos, išduotos gydytojų jūsų gyvenamosios vietos šalyje, bus priimtos arba pripažintos kaip veiksmų, nuo kurių nukentėjote, ir jūsų patirtų sužalojimų patvirtinamieji dokumentai.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Netaikoma. Užsienio medicinos pažymos priimamos kaip patvirtinamieji dokumentai.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Teisingumo ministerija sprendimą priims per šešis mėnesius nuo prašymo skirti kompensaciją pateikimo.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Kadangi prašymas turi būti surašytas prancūzų, vokiečių arba liuksemburgiečių kalba, atitinkamas sprendimas taip pat bus surašytas viena iš trijų priimtinų kalbų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jei Teisingumo ministerijos sprendimas ginčijamas iš principo arba dėl skirtos sumos, galima pareikšti ieškinį valstybei, kuriai atstovauja Teisingumo ministerija. Ieškinį pareiškėjo pasirinkimu reikia pareikšti Liuksemburgo arba Dykircho apylinkės teisme (tribunal d’arrondissement).

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Bet koks asmuo, kuris gali įrodyti, kad neturi pakankamai pajamų, teisės aktuose nustatytomis sąlygomis gali nemokamai gauti teisinę pagalbą. Gali būti paskirtas advokatas, kuris jums teiks teisines konsultacijas arba atstovaus jums teisme, o advokato išlaidas padengs valstybė. Bet kas gali konsultuotis su įstaigomis, teikiančiomis teisinę informaciją ir konsultacijas. Norėdamas nemokamai gauti bet kokios teisinės informacijos, galite kreiptis į Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnybą (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Centrinė socialinės pagalbos tarnyba) - Service d’aide aux victimes (SAV) (Paramos aukoms tarnyba)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel. (+352) 47 58 21-627 / 628

Paskutinis naujinimas: 19/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Vengrija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Budapešto vyriausybės įstaiga (Budapest Főváros Kormányhivatala), kaip sprendžiančioji institucija, yra įgaliota priimti sprendimus dėl prašymų skirti kompensaciją, gautų iš kitų valstybių narių.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Žiniatinklis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima:

– prašymą?

Bet kokia kalba.

– patvirtinamuosius dokumentus?

Bet kokia kalba.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Vengrijos valstybė.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne, tokių mokesčių nėra.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Kelionės išlaidos negali būti atlygintos, nes jums nereikia asmeniškai dalyvauti procedūroje.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Taip.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Tokias pažymas priimame.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Ne.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Procedūros metu sprendimas turi būti priimtas per 60 dienų.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Vengrų.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Pirmąja instancija priimtą sprendimą galima apskųsti apeliacine tvarka, o apeliacinį skundą nagrinėja Teisingumo ministerija, kaip antrosios instancijos įstaiga. Dėl Teisingumo ministerijos antrąja instancija priimto sprendimo galima pradėti administracinį procesą teismuose.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Galite gauti teisinę pagalbą pagal Vengrijos 2003 m. įstatymą LXXX dėl teisinės pagalbos.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Paslaugos, skirtos padėti užtikrinti jūsų interesus, teikiamos bet kuriuose paramos aukoms tarnybos biuruose, kuriuose paramos aukoms konsultantai suinteresuotosioms šalims teikia praktinę pagalbą (pavyzdžiui, pagalbą pildant prašymus, teikiant informaciją). Nukentėjusieji gali kreiptis į pilietinės visuomenės organizacijas (pavyzdžiui, „Baltasis žiedas“ (Fehérgyűrű), „Vengrijos baptistų pagalba“ (Baptista Szeretetszolgálat) ir pan.).

Paskutinis naujinimas: 11/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Malta

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Prašymus nagrinėjantis pareigūnas

The Palace, St George’s Square
Valletta

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Jūs negalite savo prašymo siųsti tiesiogiai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

 • prašymą? Maltiečių arba anglų kalbomis
 • patvirtinamuosius dokumentus? Maltiečių arba anglų kalbomis

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers dokumentus, kas už tai sumokės?

Už tai sumokės kompensavimo institucija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Mokesčiai netaikomi.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Netaikytina

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Netaikytina

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Pažymos gali būti priimtos prašymus nagrinėjančio pareigūno nuožiūra, jis taip pat gali nuspręsti pasitelkti vietos medicinos specialistus.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Taip, išlaidos bus atlygintos.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Institucijai tai užtrunka nuo vieno iki dviejų mėnesių.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimą galite gauti anglų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Tokios galimybės nėra.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip, galite.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://vso.org.mt/

arba vyriausiasis advokatas, atsakingas už teisinę pagalbą: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Paskutinis naujinimas: 08/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Nyderlandai

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldmisdrijven)

Adresas:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Telefonas 070-4142000
E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@schadefonds.nl

Pašto adresas:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima:

prašymą?

Bet kuria jūsų pasirinkta kalba, bet pageidautina nyderlandų arba anglų kalba.

patvirtinamuosius dokumentus?

Bet kuria jūsų pasirinkta kalba, bet pageidautina nyderlandų arba anglų kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne, už prašymo nagrinėjimą administracinių ar kitų mokesčių mokėti nereikia.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Kur turėčiau kreiptis?

Jums asmeniškai dalyvauti nereikia. Sprendimas visada bus pateikiamas raštu ir jums atsiunčiamas paštu.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Netaikytina.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas paprastai priims jūsų gydytojo pateiktą medicininę informaciją ir prireikus pateiks ją savo medicinos konsultantams, kad jie ją įvertintų ir patartų. Šie medicinos konsultantai patys sveikatos patikrinimų neatliks.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Netaikytina.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Ne ilgiau kaip 26 savaites, bet paprastai trumpiau.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Kalba, kuria pateikėte prašymą.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Pateikdamas prieštaravimą Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondo skundų skyriui. Sprendime dėl jūsų prašymo bus pateikta informacija apie jo užginčijimo procedūrą.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Jums gali padėti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų paramos aukoms organizacija (nyd. Slachtofferhulp Nederland). Su Nyderlandų paramos aukoms organizacija galima susisiekti numeriu 0900-0101.

Paskutinis naujinimas: 28/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Austrija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba, Socialinių reikalų ministerija (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
Faks.: 0043(0)1599882266

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspost.wien@sozialministeriumservice.at

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija priima prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus?

Jeigu juos pateikia padedančioji institucija arba nukentėjusysis, tada paprastai - vokiečių ir anglų kalbomis.

(Jeigu nukentėjusysis negali pateikti institucijai dokumentų vokiečių arba anglų kalbomis, prašymai kitomis kalbomis taip pat bus priimami ir verčiami).

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Institucija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Nereikia padengti jokių išlaidų.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Paprastai jums dalyvauti nereikia.

Jeigu jūs gausite šaukimą, institucija padengs išlaidas, dėl jų jums reikės pateikti prašymą. Už tai atsakinga Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Jeigu reikės, taip.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Dažniausiai dalyvauja institucijos paskirtas Austrijos ekspertas. Jis, atlikdamas vertinimą, atsižvelgs į jūsų gyvenamosios vietos šalies išduotas pažymas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Taip.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Tai priklauso nuo prašomos paramos. Dažniausiai sprendimas priimamas per šešis mėnesius.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Vokiečių kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Socialinių reikalų ministerijos sprendimus galima apskųsti Federaliniam administraciniam teismui (apeliacinius skundus taip pat galima pateikti Konstituciniam teismui (vok. Verfassungsgerichtshof) ir Aukščiausiajam administraciniam teismui (vok. Verwaltungsgerichtshof)).

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip. Tačiau teisinių išlaidų nekompensuoja nei Socialinių reikalų ministerija, nei Federalinis administracinis teismas.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Pasiteirauti, ar tokia parama teikiama, turėsite paramos aukoms organizacijose (pvz., Weisser Ring).

Paskutinis naujinimas: 21/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Lenkija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Šios informacijos kol kas nėra.

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Kompensacijos prašymą sprendžiančiajai institucijai paprastai turėtų perduoti padedančioji institucija. Tačiau teisę į kompensaciją turintis asmuo gali tiesiogiai perduoti prašymą Lenkijos sprendžiančiajai institucijai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Sprendžiančioji institucija korespondenciją priima lenkų ir anglų kalbomis.

Kitos šalies padedančiosios institucijos atliktų apklausų protokolus sprendžiančioji institucija priima oficialiąja tos šalies kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Dokumentų vertimo išlaidas padengia valstybės iždas.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Kompensacijos siekiantys asmenys yra visiškai atleisti nuo prievolės sumokėti teismo išlaidas.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jūsų kelionės išlaidos negali būti kompensuojamos. Tačiau jūs galite būti apklaustas nuotoliniu būdu, t. y. be būtinybės atvykti į sprendžiančiąją instituciją. Galite prašyti, kad sprendžiančioji institucija kreiptųsi į jūsų šalies padedančiąją instituciją pagalbos organizuojant jūsų apklausos transliaciją. Tokiai apklausai jūs turite duoti sutikimą.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Jeigu reikės, sprendžiančioji institucija skirs ekspertą-vertėją žodžiu. Atitinkamų išlaidų jums nereikės padengti.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Sprendžiančioji institucija įvertins, ar jūsų gyvenamosios vietos gydytojų atliktas patikrinimas yra patikimas. Jeigu ji nustatys, kad reikia naujo patikrinimo, jūs turėtumėte pasitikrinti sveikatą. Jums reikės sumokėti tik kelionės išlaidas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Jūsų kelionės išlaidos negali būti kompensuojamos, net jeigu jūs turėjote atvykti į šią šalį sveikatai pasitikrinti.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Termino, per kurį turi būti nuspręsta dėl kompensacijos prašymo, nėra. Prašymo nagrinėjimo trukmė priklausys ne tik nuo bylos sudėtingumo ir nuo to, kokius įrodymus sprendžiančioji institucija turi surinkti, bet ir nuo bylų, kurias tuo metu nagrinėja sprendžiančioji institucija, skaičiaus.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas dėl kompensacijos bus išdėstytas lenkų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu nesate patenkintas sprendimu dėl kompensacijos, galite jį apskųsti antrosios instancijos teismui (lenk. sąd II instancji). Apskundimo išlaidų jums padengti nereikės.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Pagal Lenkijos teisę teisinė pagalba gali būti teikiama. Teisinė pagalba teikiama asmenims, kurie įrodo, kad neišgali apmokėti advokato paslaugų. Atsiminkite: siekdami kompensacijos, galite tikėtis pagalbos iš prokuroro, vykdančio procesą, susijusį su nusikaltimu, už kurį siekiate kompensacijos.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Lenkijoje veikia Paramos aukoms ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims fondas (lenk. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), renkantis lėšas, skirtas, inter alia, padėti nusikaltimų aukoms ir jų artimiausiems giminaičiams. Fondą administruoja teisingumo ministras. Parama organizuojama taip: fondo administratorius viešo konkurso būdu atrenka organizacijas, kurių pasiūlymus jis laiko geriausiais, ir skiria joms specialias subsidijas pagalbos nusikaltimo aukoms priemonėms finansuoti.

Lėšos naudojamos teisinei, psichologinei ir materialinei pagalbai finansuoti. Teisinė pagalba gali apimti pagalbą siekiant kompensacijos, be kita ko, ir tarpvalstybiniais atvejais.

Jeigu pageidaujate pasinaudoti pagalba, turėtumėte susisiekti su nevyriausybine organizacija, šiuo tikslu gavusia teisingumo ministro subsidiją, ir įrodyti, kad esate nusikaltimo auka. Tokių organizacijų sąrašą kartu su jų kontaktiniais duomenimis galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainės (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/) skiltyje „veikla/parama nusikaltimų aukoms/parama nusikaltimų aukoms ir jų artimiausiems giminaičiams – subjektų ir organizacijų sąrašas“ (spausti: działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Paskutinis naujinimas: 03/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Slovėnija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Slovėnijos Respublikos teisingumo ministerija
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefonas +386 1 369 54 40
Faksas +386 1 369 54 75

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgp.mp@gov.si
Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mp.gov.si

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

— prašymą? Slovėnų.

— patvirtinamuosius dokumentus? Slovėnų, kaip patvirtintą vertimą.

Jei prašymas ir patvirtinamieji dokumentai nėra slovėnų kalba, Teisingumo ministerija juos grąžins pareiškėjui arba valstybės narės, iš kurios buvo gautas prašymas, institucijai kartu su paaiškinimu, kad prašymas ir patvirtinamieji dokumentai turi būti slovėnų kalba.

Jei kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus iš kitos ES šalies, kas už tai sumokės?

Jei prašymas ir patvirtinamieji dokumentai nėra slovėnų kalba, Teisingumo ministerija juos grąžins pareiškėjui arba institucijai, iš kurios buvo gautas prašymas, kartu su paaiškinimu, kad prašymas ir patvirtinamieji dokumentai turi būti slovėnų kalba. Kitaip tariant, kompensavimo institucija neverčia prašymų ar patvirtinamųjų dokumentų, gautų iš kitų ES valstybių narių. Vertimo išlaidas padengia Slovėnijos Respublika.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne. Prašymams, ieškiniams ir sprendimams žalos atlyginimo procese pagal šį įstatymą netaikomas joks mokestis.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Ne, išlaidos nėra atlyginamos.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Paprastai jums nereikia asmeniškai dalyvauti procedūroje.

Komitetas, priimantis sprendimus dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms, gali nuspręsti surengti žodinį nagrinėjimą arba išklausyti šalį ar ekspertą. Pagal bendrosios administracinės procedūros taisykles šalys, kurios nemoka kalbos arba negali ja kalbėti dėl negalios, turi teisę naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis, kad galėtų sekti procedūros eigą. Institucija privalo apie tai informuoti pareiškėjus.

Tačiau pagal teisės aktus Komitetas gali prašyti kitos ES valstybės narės, kurioje pareiškėjas pateikė prašymą skirti kompensaciją, kompetentingos institucijos atlikti šiuos veiksmus vietoj jo. Tokiu atveju pareiškėjas neprivalo dalyvauti asmeniškai.

Ar bus priimtos arba pripažintos medicinos pažymos, išduotos gydytojų mano gyvenamosios vietos šalyje, – ar mano sveikatą ir (arba) sužalojimą turės patikrinti jūsų medicinos specialistai?

Pridedamos medicinos pažymos bus priimtos arba pripažintos, jei pateiktas jų patvirtintas vertimas į slovėnų kalbą.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Pagal bendrosios administracinės procedūros taisykles – ne, nes ši procedūra vyksta pareiškėjo prašymu.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Teisės aktuose nustatytas sprendimo priėmimo terminas yra 3 mėnesiai nuo galutinio prašymo gavimo. Paprastai pati procedūra trunka mažiau nei pusę metų, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas bus pateiktas slovėnų kalba.

Jei procedūra turi būti vykdoma per kitos ES valstybės narės kompetentingą instituciją, sprendimas bus siunčiamas kartu su Europos Komisijos nustatyta standartine forma, kuri turi būti kompetentingos valstybės narės, į kurią jį siunčiama, kalba. Standartinę formą taip pat sudaro sprendimo santrauka, paaiškinimas arba nurodymai apie teisių gynimo priemonę ir paaiškinimas apie kitus veiksmus, kurių tikimasi iš pareiškėjo.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Sprendimą galite apskųsti pateikdamas ieškinį administraciniame procese, dėl kurio sprendimą priima Slovėnijos Respublikos administracinis teismas.

Ar galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą pagal kitos šalies taisykles?

Administracinėje procedūroje, kurios metu rengiamas prašymas skirti kompensaciją, nemokama teisinė pagalba neteikiama.

Tačiau pagal bendrosios administracinės procedūros taisykles pareigūnas turi laikytis pareiškėjo teisių apsaugos principo, o tai reiškia, kad pareigūnas turi sudaryti pareiškėjui galimybę įgyvendinti savo teises, šiuo klausimu jį perspėti, pasiūlyti užpildyti prašymą ir teikti paaiškinimus, o kartu užtikrinti, kad dėl pareiškėjo nežinojimo ar žinių trūkumo nebus pažeistos jo teisės.

Pareiškėjas gali nuspręsti pareikšti ieškinį dėl Komisijos sprendimo. Administracinėje byloje, kuri taip pat yra teismo procesas, užsieniečiai (kurie nėra Slovėnijos Respublikos gyventojai) turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą pagal abipusiškumo sąlygą arba sąlygomis ir atvejais, nustatytais tarptautinėse sutartyse, kurios privalomos Slovėnijos Respublikai.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų man padėti kreiptis dėl kompensacijos tarpvalstybiniu atveju?

Apie tai informacijos neturime.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Slovakija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos Reabilitacijos ir kompensavimo skyrius

Telefonas: +421288891225
Faksas: +4212888 91 579

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvictims@justice.sk
Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.gov.sk/

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Su Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija tiesiogiai bendrauti nėra galimybės. Tarpvalstybinių prašymų atvejais reikėtų kreiptis į savo šalies padedančiąją instituciją.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

 • prašymą?
  Slovakų kalba.
 • patvirtinamuosius dokumentus?
  Slovakų kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Reikiamų dokumentų Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija neverčia. Už vertimą sumoka ir atitinkamas išlaidas padengia nusikaltimo auka.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Už procedūrą mokesčiai netaikomi.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Vertinant kompensacijos prašymą smurtinio nusikaltimo aukos dalyvavimo nereikalaujama. Apklausą atlieka prašymą gavusi padedančioji institucija arba Slovakijos institucijos, naudodamosi techninėmis garso ir vaizdo perdavimo priemonėmis. Todėl kelionės išlaidos nepatiriamos ir jų atlyginti nereikia.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Teisės aktuose nenumatytas asmeninis pareiškėjo dalyvavimas kompensacijos skyrimo procedūroje. Vertinant kompensacijos prašymą smurtinio nusikaltimo aukos dalyvavimo nereikalaujama.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Siekiant nustatyti kompensaciją už skausmą ir kančias, reikalinga medicininė išvada, atitinkanti Slovakijos teisės kodekse nustatytus reikalavimus. Tačiau vis dėlto įmanoma, kad sveikatos būklę vertins Slovakijos Respublikos gydytojas, remdamasis gyvenamosios vietos šalyje išduotomis medicininėmis išvadomis.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Kelionės išlaidos nebus atlygintos.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija sprendimą priims per 6 mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Slovakų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Pateikdamas ieškinį teisme.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Specialiai kompensacijos prašymams skirta teisinė pagalba Slovakijos teisės kodekse nenumatyta. Įmanoma naudotis bendrąja teisine pagalba, kurią valstybės vardu teikia Teisinės pagalbos centras, arba prašyti pagalbos iš vienos iš organizacijų, teikiančių pagalbą nusikaltimų aukoms. Pagrindinę informaciją, kaip prašyti kompensacijos, teikia pati Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Pagalbą ir paramą smurtinių nusikaltimų aukoms Slovakijos Respublikoje teikia nevyriausybinės organizacijos, pagrindinį dėmesį jos skiria tam tikriems nukentėjusiesiems. Pavienių organizacijų galimybės teikti pagalbą dėl kompensacijos prašymų tarpvalstybiniais atvejais daugiausia priklauso nuo jų personalo pajėgumų.

Paskutinis naujinimas: 28/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Suomija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Valstybės iždas

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finland

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrikosvahingot@valtiokonttori.fi

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Savo prašymą jūs galite siųsti tiesiogiai Valstybės iždui (suom. Valtiokonttori). Tačiau atsiminkite, kad galioja apribojimai dėl dokumentų kalbos, kaip paaiškinta toliau.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima: prašymą?

Patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas turi būti parengtas suomių, švedų arba anglų kalba. Patvirtinamieji dokumentai taip pat turėtų būti viena iš šių kalbų.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Valstybės iždas nepriims prašymo nagrinėti, jeigu jis nėra parengtas viena iš pirmiau nurodytų kalbų. Jeigu jums reikia pagalbos verčiant dokumentus, galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos šalies padedančiąją instituciją.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Jums nereikės padengti jokių administracinių prašymo nagrinėjimo išlaidų.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Bylą raštu nagrinėja Valstybės iždas. Jūsų nebus prašoma asmeniškai atvykti nė vienu proceso etapu.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Žr. pirmiau pateiktą atsakymą.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Jūsų gyvenamosios vietos šalyje gydytojo išduota medicininė pažyma bus priimama kaip patirto sužalojimo įrodymas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Žr. pirmiau pateiktą atsakymą.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Sprendimą gausite vidutiniškai per 6–8 mėnesius nuo to laiko, kai Valstybės iždas gaus jūsų prašymą.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Valstybės iždas sprendimus skelbia tik suomių ir švedų kalbomis. Jeigu savo prašymą pateikėte anglų kalba, kartu su sprendimu gausite sprendimo turinio santrauką anglų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Per 30 dienų nuo tos dienos, kai buvote informuotas apie sprendimą dėl kompensacijos, galite šį sprendimą raštu apskųsti Draudimo teismui (suom. Vakuutusoikeus). Nurodymai, kaip pateikti apeliacinį skundą, pridedami prie Valstybės iždo sprendimo dėl kompensacijos.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Valstybės iždas gali suteikti jums konsultaciją su kompensacijos prašymu susijusiais klausimais. Jeigu rengdamas savo prašymą naudojatės išorės teisininko pagalba, šios pagalbos išlaidos gali būti kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu jums buvo skirta teisinė pagalba arba patarėjas teisės klausimais bylos nagrinėjimui teisme. Prašymo parengimo išlaidos taip pat gali būti kompensuojamos, kai byla nenagrinėjama teisme, jeigu jūs atitinkate nustatytas finansines sąlygas teisinei pagalbai gauti.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą?

Pagalbą prašymui parengti galite gauti iš Suomijos paramos aukoms organizacijos (suom. Rikosuhripäivystys, RIKU). Šios organizacijos kontaktinius duomenis galite rasti jos interneto svetainėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.riku.fi/en/home/

Paskutinis naujinimas: 09/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (švedų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Švedija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel.: +(46)90708200
Faks.: +(46)90178353

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Pašto adresas:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip, jeigu nusikaltimas buvo padarytas Švedijoje, prašymą galima siųsti tiesiogiai Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijai.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Prašymas ir patvirtinamieji dokumentai priimami švedų ir anglų kalbomis.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Vertimo išlaidas padengia Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Pareiškėjui dalyvauti nereikia. Nagrinėjimas vyksta raštu.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Jeigu proceso metu prireikia vertimo žodžiu, yra galimybių jį organizuoti.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Gali būti priimamos medicininės pažymos ir dokumentai iš kitų šalių. Jeigu reikia papildomo vertinimo, Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija paprastai pasamdo gydytojus ekspertus, kad jie surašytų išvadą, grindžiamą turimais medicininiais įrodymais.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Jeigu esate kitos ES šalies gyventojas, sveikatos patikrinimo Švedijoje paprastai nereikia. Tačiau jeigu reikalingas papildomas panašus patikrinimas, yra išlaidų kompensavimo galimybė.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Nagrinėjimo laikas skiriasi priklausomai nuo bylos pobūdžio ir institucijos darbo krūvio. Vidutinis nagrinėjimo laikas paprastai būna trys mėnesiai, tačiau nagrinėjimas gali užtrukti ir trumpiau, ir ilgiau. Bylos nagrinėjamos tokia tvarka, kokia gaunamos, paprastai pirmenybė neteikiama.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas bus išdėstytas švedų kalba. Jeigu nemokate švedų kalbos, taip pat gausite sprendimo santrauką anglų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos sprendimų apskųsti negalima, tačiau institucija gali pakeisti savo sprendimą gavusi prašymą arba savo iniciatyva, jeigu paaiškėja naujos aplinkybės arba jeigu tam yra kitų pagrindų.

Sprendimu nepatenkintas pareiškėjas turi institucijai nusiųsti rašytinį prašymą, kad byla būtų įvertinta iš naujo. Prašyme turėtų būti nurodytas pageidaujamas pakeitimas ir jo motyvai. Visa papildoma medžiaga turėtų būti pateikta kartu su prašymu.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Teisinio atstovavimo išlaidų kompensacija bus skiriama tik tuo atveju, jeigu tam yra ypatingų priežasčių. Nusikalstamu būdu padarytai žalai atlyginti advokato pagalbos paprastai nereikia. Prašymą pateikti gana lengva. Institucija taip pat privalo suteikti informaciją ir konsultacijas tiems, kurie reikalauja kompensacijos, taip pat ji privalo surinkti įrodymus, reikalingus sprendimui byloje priimti.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Jeigu norite pateikti prašymą arba turite klausimų dėl kompensacijos tarpvalstybiniais atvejais, geriausia pasikonsultuoti su Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija – ji suteiks pagalbą ir informaciją. Informaciją galima rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. Taip pat galite paskambinti institucijai telefonu +46 90 70 82 00.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Anglija ir Velsas

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus institucija (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefonas 00 44 203 684 2517

Svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Mes priimsime prašymą tiesiogiai iš jūsų, jums nereikia kreiptis per jūsų šalies padedančiąją instituciją.

Kokia (-iomis) kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

 • prašymą?
 • patvirtinamuosius dokumentus?

Mes pageidautume šiuos dokumentus gauti anglų kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Už šiuos vertimus sumokėsime mes.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Mes mokesčių už savo paslaugas neimame.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Mes prašymus nagrinėjame ir su prašymus pateikusiais asmenimis bendraujame raštu. Jums dalyvauti nereikia.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Netaikytina.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Mes priimsime kitų šalių medicinos kvalifikaciją turinčių specialistų pažymas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Mes kelionės išlaidų neapmokame.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Laikas, reikalingas prašymui įvertinti, priklausys nuo prašymo sudėtingumo. Pavyzdžiui, prašymai dėl prarastų pajamų bus nagrinėjami ilgiau negu tie, kuriais prašoma tik išmokos pagal sužalojimų tarifą. CICA nebaigs nagrinėti prašymo, kol patvirtinsite, kad, kiek įmanoma, pasveikote nuo savo sužalojimų. Mes siekiame paprastas bylas išnagrinėti per 12 mėnesių nuo prašymo gavimo.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Mes su jumis susirašinėsime anglų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu nesutinkate su pradiniu sprendimu ir norite, kad mes jį persvarstytume, turite mums per 56 dienas nuo pradinio sprendimo dienos atsiųsti savo rašytinį prašymą dėl persvarstymo. Turite pridėti visus papildomus įrodymus savo prašymui pagrįsti, jeigu norite, kad į juos atsižvelgtume.

Kai gausime jūsų prašymą dėl persvarstymo kartu su visa patvirtinamąja informacija, jį svarstys ne tas pats prašymus nagrinėjantis pareigūnas, kuris priėmė pradinį sprendimą. Persvarstymo sprendimas gali būti palankesnis arba mažiau palankus negu pradinis sprendimas, arba pradinis sprendimas gali likti nepakeistas.

Jeigu nesutinkate su persvarstymo sprendimu, galite jį apskųsti Pirmosios instancijos teismui (Nusikaltimo metu padarytų sužalojimų kompensavimas) pagal teismo proceso taisykles. Šias taisykles rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPirmosios instancijos teismo interneto svetainėje.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Jums nereikia mokamo atstovo, pvz., advokato arba reikalavimų administravimo bendrovės, kad galėtumėte kreiptis kompensacijos. Jeigu nuspręsite turėti mokamą atstovą, mes jo išlaidų padengti negalėsime, šias išlaidas turėsite padengti pats.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Pagalbos rengiant prašymą galite kreiptis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNukentėjusiųjų informavimo tarnybą.

Paskutinis naujinimas: 16/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Šiaurės Airija

Šis skirsnis netaikytinas. Šiaurės Airijos kompensavimo tarnybos nagrinėja tik Šiaurės Airijoje pateikiamus prašymus.


Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

-

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

-

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus? -

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

-

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

-

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

-

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

-

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

-

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

-

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

-

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

-

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

-

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

-

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

-

Paskutinis naujinimas: 15/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Škotija

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus institucija (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefonas 00 44 300 003 3601

Svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Mes priimsime prašymą tiesiogiai iš jūsų, jums nereikia kreiptis per jūsų šalies padedančiąją instituciją.

Kokia (-iomis) kalba (-omis) kompensavimo institucija (-os) priima:

 • prašymą?
 • patvirtinamuosius dokumentus?

Mes pageidautume šiuos dokumentus gauti anglų kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Už šiuos vertimus sumokėsime mes.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Mes mokesčių už savo paslaugas neimame.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Mes prašymus nagrinėjame ir su prašymus pateikusiais asmenimis bendraujame raštu. Jums dalyvauti nereikia.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Netaikytina.

Ar mano gyvenamosios šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Mes priimsime kitų šalių medicinos kvalifikaciją turinčių specialistų pažymas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Mes kelionės išlaidų neapmokame.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Mes siekiame paprastas bylas išnagrinėti per 12 mėnesių nuo prašymo gavimo.  Sudėtingų bylų nagrinėjimas užtrunka ilgiau.  Mes galutinio sprendimo dėl jūsų bylos nepriimsime, jeigu jūsų gydymas dar vyksta arba nežinomas jūsų pasveikimo lygis.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Mes su jumis susirašinėsime anglų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Jeigu nesutinkate su pradiniu sprendimu ir norite, kad mes jį persvarstytume, turite mums per 56 dienas nuo pradinio sprendimo dienos atsiųsti savo rašytinį prašymą dėl persvarstymo. Turite pridėti visus papildomus įrodymus savo prašymui pagrįsti, jeigu norite, kad į juos atsižvelgtume.

Kai gausime jūsų prašymą dėl persvarstymo kartu su visa patvirtinamąja informacija, jį svarstys ne tas pats prašymus nagrinėjantis pareigūnas, kuris priėmė pradinį sprendimą. Persvarstymo sprendimas gali būti palankesnis arba mažiau palankus negu pradinis sprendimas, arba pradinis sprendimas gali likti nepakeistas.

Jeigu nesutinkate su persvarstymo sprendimu, galite jį apskųsti Pirmosios instancijos teismui (Nusikaltimo metu padarytų sužalojimų kompensavimas) pagal teismo proceso taisykles. Šias taisykles rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPirmosios instancijos teismo interneto svetainėje.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Jums nereikia mokamo atstovo, pvz., advokato arba reikalavimų administravimo bendrovės, kad galėtumėte kreiptis kompensacijos. Jeigu nuspręsite turėti mokamą atstovą, mes jo išlaidų padengti negalėsime, šias išlaidas turėsite padengti pats.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Pagalbos rengiant prašymą galite kreiptis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNukentėjusiųjų ir liudytojų informavimo tarnybą.

Paskutinis naujinimas: 15/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.