Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
The Hague

Telefonas: 070-4142000
Faksas: 070-4142001

E. paštas: info@schadefonds.nl
Interneto svetainė: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Pašto adresas:
Postbus 71
NL-2501 CB
The Hague

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima:

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Nyderlandų ir anglų kalbomis.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Ne.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Jums asmeniškai dalyvauti nereikia.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Netaikytina.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Tai priklauso nuo atitinkamų gydytojų ir nuo mūsų medicinos specialistų atlikto padėties vertinimo.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Netaikytina.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Ne ilgiau kaip 26 savaites.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Nyderlandų kalba arba jūsų kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Pateikdamas prieštaravimą. Žr. pirmiau išdėstytą informaciją.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Ne.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Nyderlandų paramos aukoms organizacija (nyd. Slachtofferhulp Nederland): https://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Telefonas: 0900-0101.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.