Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Igazságügyi Minisztérium

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Honlap: http://www.mj.public.lu/

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kárenyhítés iránti kérelem közvetlenül benyújtható az igazságügyi miniszterhez, feltéve, hogy a kérelmező nem jogosult kárenyhítésre más tagállamtól, és igazolni tudja, hogy jogszerűen tartózkodik Luxemburgban, és a szokásos tartózkodási helye Luxemburgban van.

A kérelmezőnek nem kell jogszerűen Luxemburgban tartózkodni és a szokásos tartózkodási helyének Luxemburgban lenni, ha a büntető törvénykönyv 382‑1. cikkében említett bűncselekmény (emberkereskedelem) áldozata.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok a kérelmet és az igazoló dokumentumokat?

A kárenyhítés iránti kérelem és az alátámasztó dokumentumok a következő nyelveken fogadhatók el:

  • luxemburgi,
  • francia,
  • német.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Az Igazságügyi Minisztérium viseli a fordítási költségeket.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Az áldozatnak nem kell jelen lenni. Ügyvédje képviselheti. Ennek eredményeként nincs szükség utazásra.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Igen.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A tartózkodási helye szerinti országban kiállított orvosi igazolásokat az elszenvedett cselekményeket és sérüléseket alátámasztó dokumentumként elfogadják vagy elismerik.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik-e e az utazási költségeimet?

Nem alkalmazandó. A külföldi orvosi igazolásokat alátámasztó dokumentumként elfogadják.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Az igazságügyi miniszter a kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül dönt.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A kérelmet írásban, francia, német vagy luxemburgi nyelven kell benyújtani, és a határozatot is e nyelvek valamelyikén hozzák.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Ha nem ért egyet az igazságügyi miniszter döntésével az elvet vagy a megítélt összeget illetően, keresetet nyújthat be az igazságügyi miniszter által képviselt állam ellen. A keresetet a kérelmező választása szerint a luxemburgi vagy a diekirchi kerületi bíróságon (tribunal d’arrondissement) kell előterjeszteni.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Bárki, aki igazolni tudja, hogy nem rendelkezik elegendő jövedelemmel, ingyenes jogi segítségnyújtásban részesülhet a törvényben megállapított feltételek szerint. Ügyvédet rendelhetnek ki, hogy jogi tanácsadást nyújtson Önnek, vagy képviselje Önt a bíróságon, és a költségeket az állam viseli. Bárki konzultálhat a jogi tájékoztatást és tanácsadást nyújtó szervekkel. A Jogi Befogadási és Tájékoztatási Szolgálattól (Service d’Accueil et d’Information juridique) ingyenesen kaphat jogi tájékoztatást.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Központi Szociális Segélyszolgálat) - Service d’aide aux victimes (SAV) (Áldozatsegítő Szolgálat)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Utolsó frissítés: 19/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit