Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Telefaks: +49 228 99527 4134

Adresa e-pošte: IVc2@bmas.bund.de
Internetska adresa: http://www.bmas.de/

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja kontaktne točke u mojoj matičnoj državi)?

Možete, ali u idealnom biste slučaju trebali obavijestiti i nadležna pomoćna tijela.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju

– zahtjev?

– popratnu dokumentaciju?

Službeni je jezik njemački. Međutim, nije zabilježen ni jedan slučaj u kojem je njemačko tijelo odbilo ili nije obradilo zahtjev koji nije bio na njemačkom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Te troškove obično snosi njemačko tijelo koje odlučuje, a u nekim slučajevima i njemačko pomoćno tijelo. Međutim, bilo bi bolje da Direktiva 2004/80/EZ sadržava odredbu u kojoj se navodi da te troškove snosi država u kojoj je počinjeno kazneno djelo.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Nije potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe za podnošenje zahtjeva za naknadu štete žrtvama kaznenih djela u Njemačkoj.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ako su potrebni, putne troškove plaća nadležno tijelo koje odlučuje.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nemate zakonsko pravo na tumača. Međutim, ako su potrebni, tumači su u praksi često prisutni.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili hoće li moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Takve se potvrde obično prihvaćaju.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ako su potrebni, putne troškove plaća nadležno tijelo koje odlučuje.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Na ovo pitanje ne postoji konačan odgovor s obzirom na to da je trajanje postupka za dobivanje naknade usko povezano s okolnostima svakog pojedinačnog slučaja.

Na kojem će jeziku biti napisana odluka o mojem zahtjevu?

Odluka će biti napisana na njemačkom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Protiv odluke u postupku za dobivanje naknade može se uložiti žalba. Ako žalba bude prihvaćena, možete podnijeti zahtjev Socijalnom sudu.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Svi podnositelji zahtjeva mogu dobiti pravnu pomoć. Međutim, nije moguće ostvariti povrat troškova.

Postoje li u toj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Postoji niz lokalnih, regionalnih i nacionalnih organizacija za pomoć žrtvama u Njemačkoj koje pružaju pomoć. Sljedeće internetske stranice daju dobar pregled tih organizacija te su ujedno dostupne i na engleskom i španjolskom jeziku: https://www.odabs.org/.

Posljednji put ažurirano: 16/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici