Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Odbor za socijalno osiguranje

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Telefaks: +372 640 8155

E-pošta: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Internetske stranice: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Napomene:
tijelo koje odlučuje je Odbor za socijalno osiguranje zajedno sa svojim lokalnim mirovinskim odjelima. Na ovoj ćete stranici uskoro moći pronaći informacije o lokalnim mirovinskim odjelima.

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u matičnoj državi)?

Da.

Na kojim jezicima tijelo za naknade prihvaća dokumente?

Na službenim europskim jezicima, ali po mogućnosti na estonskom ili engleskom jeziku.

Ako tijelo koje odlučuje o naknadi štete prevede zahtjev / popratnu dokumentaciju iz druge države EU-a, tko snosi troškove prevođenja?

Uslugu pisanog prijevoda plaća tijelo koje je naručilo prijevod.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne morate biti nazočni tijekom postupka odlučivanja.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Ne morate biti osobno nazočni.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Dokumenti izdani u drugim državama članicama Europske unije prihvaćaju se, ali medicinski će vještak zdravstveno stanje i ozljede žrtve ocijeniti na temelju medicinske dokumentacije izdane u državi boravišta žrtve.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Ne morate obaviti liječnički pregled.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Odluka će se donijeti u roku od 30 dana od primitka zadnjeg dokumenta.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na estonskom jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Prigovor na odluku može se podnijeti u roku od 30 dana od njezina primitka. Pritužba se može podnijeti i upravnom sudu u skladu s postupkom predviđenim u Zakonu o upravnom postupku. Prigovor ćemo riješiti u roku od 30 dana od primitka prigovora.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Da.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Da, pružatelji usluga potpore žrtvama. Pojedinosti o tome kako im se možete obratiti možete pronaći na internetskim stranicama Odbora za socijalno osiguranje.

Posljednji put ažurirano: 15/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici