Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Väkivaltarikosten korvausrahasto (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
2514 EM
Haag

Puhelin: 070-4142000
Faksi: 070-4142001

Sähköposti: info@schadefonds.nl
Verkkosivusto: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Postiosoite:
Postbus 71
2501 CB
Den Haag

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Kyllä.

Millä kielellä/kielillä vahingonkorvausviranomaiset hyväksyvät

– hakemuksen?

– liiteasiakirjat?

Hollanniksi tai englanniksi.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

Väkivaltarikosten korvausrahasto.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen on otettava yhteyttä?

Läsnäoloa käsittelyn aikana ei edellytetä.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Ks. vastaus edelliseen kysymykseen.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus / tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Riippuu lääkäristä ja lääketieteellisten asiantuntijoiden arviosta.

Jos minulle on tehtävä lääkärintarkastus tässä maassa, korvataanko matkakuluni?

Ks. vastaus edelliseen kysymykseen.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Enintään 26 viikkoa.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Hollanniksi tai hakijan omalla kielellä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Tekemällä kirjallisen valituksen. Ks. edellä.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Ei.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Uhrien tukijärjestö osoitteessa https://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Puhelin: 09000101.

Päivitetty viimeksi: 18/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme