Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου (σε άλλη χώρα) πρόκειται να εξεταστεί σε αυτή τη χώρα

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποια αρχή αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης στις διασυνοριακές υποθέσεις;

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Τηλ.: +49 228 99527 2680
Φαξ: +49 228 99527 4134

Ηλ. ταχυδρομείο: IVc2@bmas.bund.de
Ηλ. διεύθυνση: http://www.bmas.de/

Μπορώ να υποβάλω την αίτησή μου απευθείας στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα αυτή, ακόμη και σε διασυνοριακή υπόθεση (χωρίς να χρειάζεται να υποβάλω την αίτησή μου μέσω της αρχής συνδρομής στη δική μου χώρα);

Αυτό είναι δυνατό, ωστόσο οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές συνδρομής θα πρέπει επίσης κατά προτίμηση να ενημερώνονται σχετικά.

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες δέχεται/-ονται η/οι αρμόδια/-ες για υποθέσεις αποζημίωσης αρχή/-ές:

– την αίτηση;

– τα δικαιολογητικά έγγραφα;

Επίσημη γλώσσα είναι η γερμανική. Ωστόσο, δεν υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις στις οποίες γερμανική αρχή να απέρριψε ή να μη διεκπεραίωσε αίτηση που είχε συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της γερμανικής.

Αν η αρμόδια για την υπόθεση αποζημίωσης αρχή μεταφράζει την αίτηση / τα δικαιολογητικά έγγραφα, ποιος επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος;

Τα έξοδα αυτά βαρύνουν κατά κανόνα τη γερμανική αρχή απόφασης, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις τη γερμανική αρχή συνδρομής. Ωστόσο, θα ήταν προτιμότερο να περιληφθεί διάταξη στην οδηγία 2004/80/ΕΚ, ότι τα έξοδα αυτά βαρύνουν το κράτος στο έδαφος του οποίου τελέστηκε το αδίκημα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα στη χώρα αυτή για τη διεκπεραίωση της αίτησής μου (η οποία έχει παραληφθεί από άλλη χώρα της ΕΕ); Αν ναι, πώς μπορώ να τα πληρώσω;

Διοικητικά έξοδα ή τέλη δεν επιβάλλονται σε υποθέσεις αποζημίωσης θυμάτων στη Γερμανία.

Αν απαιτείται να είμαι παρών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και/ή κατά την εξέταση της αίτησής μου, μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση αποζημίωσής μου για τα έξοδα αυτά; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Τα έξοδα ταξιδίου αναλαμβάνονται, στον βαθμό που είναι αναγκαία, από την αρμόδια αρχή απόφασης.

Παρέχεται διερμηνέας, στην περίπτωση που απαιτείται να παραστώ αυτοπροσώπως;

Δεν υφίσταται έννομη αξίωση για διερμηνέα. Ωστόσο, στην πράξη συνήθως παρέχεται διερμηνέας, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Θα γίνουν δεκτά ή θα αναγνωριστούν ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από ιατρούς της χώρας κατοικίας μου, ή θα απαιτηθεί να εξεταστεί η υγεία / σωματική βλάβη μου από δικούς σας εμπειρογνώμονες ιατρούς;

Τέτοιου είδους πιστοποιητικά γίνονται συνήθως δεκτά.

Θα αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου μου, στην περίπτωση που απαιτείται να υποβληθώ σε ιατρικές εξετάσεις στη χώρα αυτή;

Τα έξοδα ταξιδίου αναλαμβάνονται, στον βαθμό που είναι αναγκαία, από την αρμόδια αρχή απόφασης.

Πόσος χρόνος απαιτείται, κατά προσέγγιση, για να εκδοθεί απόφαση σχετικά με αποζημίωση από την αρμόδια αρχή/όργανο;

Δεν μπορεί να δοθεί γενική απάντηση για τη διάρκεια της διαδικασίας αποζημίωσης, διότι αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Σε ποια γλώσσα θα λάβω την απόφαση επί της αίτησής μου;

Η απόφαση εκδίδεται στη γερμανική γλώσσα.

Αν δεν ικανοποιηθώ με την απόφαση, πώς μπορώ να την προσβάλω;

Κατά της απόφασης της διαδικασίας αποζημίωσης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή. Αν αυτή δεν γίνει δεκτή, είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου κοινωνικών υποθέσεων (Sozialgericht).

Μπορώ να λάβω δωρεάν νομική συνδρομή (βοήθεια από δικηγόρο) βάσει των κανόνων της άλλης χώρας;

Κάθε αιτών μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσλάβει νομικό παραστάτη για την υπόθεσή του. Ωστόσο, η απόδοση της δαπάνης δεν είναι δυνατή.

Υπάρχουν οργανισμοί στήριξης θυμάτων στη χώρα αυτή που μπορούν να με βοηθήσουν να ζητήσω αποζημίωση σε διασυνοριακή υπόθεση;

Στη Γερμανία υπάρχουν πολυάριθμοι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί οργανισμοί στήριξης θυμάτων, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν στήριξη στους πληγέντες. Μια ικανοποιητική επισκόπηση —και στην αγγλική και την ισπανική γλώσσα— μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο https://www.odabs.org/.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/12/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο