Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Dette afsnit er ikke relevant. Compensation Services Northern Ireland behandler kun krav, der er opstået i Nordirland.


Hvilken myndighed træffer afgørelse i sager på tværs af landegrænser?

-

Kan jeg sende mit krav direkte til den besluttende myndighed i dette land også i sager på tværs af landegrænser (uden at rette henvendelse via den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

-

På hvilke sprog accepterer Erstatningsnævnet: Kravet? Bilag?

-

Hvis Erstatningsnævnet får krav/bilag, som er modtaget fra et andet EU-land oversat, hvem betaler så for dette?

-

Er der administrative eller andre gebyr, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land), hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

-

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

-

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

-

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller genkendt – eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

-

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

-

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

-

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen?

-

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

-

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) under det andet lands regler?

-

Er der nogen hjælpeorganisationer i dette land, som kan hjælpe mig med at søge om erstatning i sager på tværs af landegrænser?

-

Sidste opdatering: 15/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website