Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Haag

Telefon: 070-4142000
Fax: 070-4142001

E-post: info@schadefonds.nl
Webbplats: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Postadress:
Postbus 71
NL-2501 CB
Haag

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

På begäran skickar vi ett ansökningsformulär för relevant utländsk fond till dig. Så snart fonden för ersättning till offer för våldsbrott har fått tillbaka det ifyllda ansökningsformuläret och eventuella bifogade handlingar från dig, ser vi till att dessa vid behov översätts och vidarebefordrar dem till berörd myndighet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott sörjer för att handlingarna vid behov översätts och står själv för kostnaderna för översättningen.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 18/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats