Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

The Ministry for Justice, Culture and Local Government (ministeriet för justitiefrågor, kultur och lokal förvaltning)

30, Old Treasury Street
Valletta

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Den har till uppgift att genomföra en preliminär behandling och bedömning av ansökan.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Ja, myndigheten översätter de styrkande handlingarna. Maltas kontor för rättshjälp betalar avgifterna och tillhörande utgifter.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Inga andra avgifter tas ut.

Senaste uppdatering: 08/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats