Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Rochusstraße 1
D-53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Fax: +49 228 99527 4134

E-post: IVc2@bmas.bund.de
Webbadress: http://www.bmas.de/

Vilken roll har kontaktpunkterna?

När det är biståndsmyndigheterna som avses kan dessa hjälpa sökande genom att vidarebefordra ansökningar till behöriga beslutsmyndigheter.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Även om det tyvärr saknas en uttrycklig bestämmelse om detta i direktiv 2004/80/EG betalar den tyska biståndsmyndigheten ofta för översättningar när sådana behövs.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.

Senaste uppdatering: 13/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats