Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Grški pomožni organ (Ellinikí Archí Syndromís)

96, Mesogeion Avenue
Atene

Telefon: 0030 210 7767312
Telefaks: 0030 210 7767499

E-naslov: assistingauthority@justice.gov.gr
http://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Pošlje vam lahko obrazec zahteve, da ga izpolnite, in zagotovi informacije o postopkovnih zadevah in pravu druge države. Lahko tudi posreduje v zvezi s kakršnimi koli pojasnili glede vaše zahteve.

Prevzame vašo zahtevo in jo pošlje ustreznemu pomožnemu organu v drugi državi, ne da bi sam opravil oceno zahteve, ter vas obvesti o poteku zadeve.

Odškodninskemu organu zadevne države članice pomaga pri zaslišanju prosilca ali drugih strank, kot so priče ali izvedenci.

Pomožni organ na zahtevo odškodninskega organa zadevne države članice: (a) pomaga odškodninskemu organu, kadar ta neposredno opravi zaslišanje v skladu z grškim pravom prek telefona ali videokonference, pri čemer pomožni organ v takem primeru zagotovi potrebno logistično infrastrukturo, ali (b) sam opravi zaslišanje v skladu z grškim pravom in pošlje poročilo o zaslišanju odškodninskemu organu zadevne države članice. V slednjem primeru se poročilo o zaslišanju, ki se sestavi v grščini, prevede v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov druge države članice ali v kateri koli drug jezik EU, za katerega je zadevna država članica navedla, da ga sprejema.

Stroške grškega pomožnega organa v takem primeru nosi grška država.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Obrazec zahteve in vsa zahtevana dokazila bodo v okviru pristojnosti in na stroške grškega pomožnega organa prevedeni v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov države članice, v kateri je odškodninski organ, ki mu je dokumentacija poslana, ali v kateri koli drug jezik EU, za katerega je zadevna država članica navedla, da ga sprejema.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne, razen če država, ki prejme zahtevo, zaračuna kakršne koli pristojbine.

Zadnja posodobitev: 04/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču