Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ktorý orgán ma môže podporiť pri predkladaní žiadosti do inej krajiny EÚ?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí)

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefón: +49 228 99527 2680
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: IVc2@bmas.bund.de
Internetová adresa: http://www.bmas.de/

Akú úlohu zohrávajú kontaktné miesta?

Pokiaľ sú tým myslené asistenčné orgány, podporujú žiadateľa pri postúpení žiadosti príslušným rozhodujúcim orgánom.

Sú priložené podklady preložené týmto orgánom, ak je to potrebné? Ak áno, kto znáša náklady?

Hoci k tomu žiaľ chýba úprava v smernici 2004/80/ES, nemecký asistenčný orgán preberá v mnohých prípadoch náklady na preklady, ak sú potrebné.

Je predloženie žiadosti do zahraničia spojené s administratívnymi alebo inými poplatkami?

Takéto poplatky sa nevyberajú.

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom