NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Kneuterdijk 1
2514 EM
's-Gravenhage

Telefon: 070-4142000
Fax: 070-4142001

Email: info@schadefonds.nl
Site web: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Adresă poștală:
Postbus 71
2501 CB
's-Gravenhage

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Autoritatea trimite solicitantului formularul de cerere. După ce primește formularul de cerere completat și documentele justificative, Schadefonds Geweldsmisdrijvense ocupă de traducerea acestora, dacă acest lucru este necesar, și le trimite autorității competente.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Schadefonds Geweldsmisdrijven se ocupă de traducerea documentelor, dacă acest lucru este necesar, și acoperă costurile aferente traducerii.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.

Ultima actualizare: 18/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site