Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Kneuterdijk 1
2514 EM
's-Gravenhage

Telefoon : 070-4142000
Fax : 070-4142001

E-mail : info@schadefonds.nl
Website : http://www.schadefonds.nl/

Postadres :
Postbus 71
2501 CB
's-Gravenhage

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Op verzoek sturen we u een aanvraagformulier van het desbetreffende buitenlandse fonds. Nadat het Schadefonds Geweldsmisdrijven de het ingevulde aanvraagformulier en eventuele bijlagen van u heeft ontvangen laten we deze zo nodig vertalen en sturen dit door naar de betreffende instantie.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Onze instantie, het Schadefonds Geweldsmisdrijven, zal stukken zo nodig vertalen en draagt de kosten.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Nee.

Laatste update: 13/09/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website