Indien mijn verzoek van dit land naar een ander EU-land moet worden gezonden

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Welke instantie zal mij helpen een verzoek naar een ander EU-land te zenden?

Het ministerie van Justitie, Cultuur en Plaatselijk Bestuur

30, Old Treasury Street
Valletta

Wat is de rol van de assistentieverlenende instantie?

Dit is de instantie die het verzoek als eerste verwerkt en beoordeelt.

Zal deze instantie de bijgevoegde bewijsstukken vertalen, wanneer dat voor het verzoek nodig is? Zo ja, wie betaalt dat?

Ja, de instantie vertaalt de bewijsstukken. Het bureau voor rechtsbijstand in Malta (Legal Aid Malta) betaalt de vergoedingen daarvoor en de bijbehorende kosten.

Moeten er administratieve of andere heffingen worden betaald wanneer het verzoek naar een ander land wordt gezonden?

Er hoeven geen heffingen te worden betaald.

Laatste update: 08/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website