If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/10/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Beļģija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

a) Komisija finansiālās palīdzības piešķiršanai tīšās vardarbīgās darbībās cietušajiem (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) var palīdzēt cietušajiem, kuri ir Beļģijas valstspiederīgie vai Beļģijas pastāvīgie iedzīvotāji, saņemt kompensāciju citā ES valstī.

Adrese:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) Lietās, kas saistītas ar terorismā cietušajiem, jāsazinās ar komisijas Terorisma lietu nodaļu.

Pasta adrese:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence — Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logāterrorvictims@just.fgov.be

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Saskaņā ar 1985. gada 1. augusta likuma 40. pantu komisija kā palīdzības sniedzēja iestāde pārrobežu gadījumos ir atbildīga par:

1. būtiskās informācijas sniegšanu prasības iesniedzējam par kompensācijas pieprasīšanu dalībvalstī, kurā izdarīta attiecīgā darbība, kā arī par vajadzīgajām prasības veidlapām, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sagatavotu rokasgrāmatu;

2. pēc pieprasījuma — vispārēju norādījumu un informācijas sniegšanu prasības iesniedzējam par to, kā būtu jāaizpilda veidlapa un kādi pamatojoši dokumenti var būt vajadzīgi;

3. pēc iespējas ātrāku prasības un visu pamatojošo dokumentu nosūtīšanu lēmuma pieņēmējai iestādei ES dalībvalstī, kur izdarīta darbība, izmantojot standarta veidlapu, ko sagatavojusi Eiropas Komisija;

4. vajadzības gadījumā — vispārēju norādījumu sniegšanu prasības iesniedzējam par to, kā izpildīt jebkuru lēmuma pieņēmējas iestādes prasību par papildu informācijas sniegšanu, un — pēc prasības iesniedzēja pieprasījuma — par šādas informācijas pēc iespējas ātrāku nosūtīšanu tieši lēmuma pieņēmējai iestādei, attiecīgā gadījumā pievienojot nosūtīto pamatojošo dokumentu sarakstu;

5. nepieciešamo pasākumu veikšanu, ja lēmuma pieņēmēja iestāde nolemj uzklausīt prasības iesniedzēju vai jebkuru citu personu liecinieka vai eksperta statusā.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā, kurš par to maksā?

Šis jautājums vēl nav bijis aktuāls un vēl tiek apspriests.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 14/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Bulgārija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA

Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem

Adrese: Slavyanska iela 1, Sofija 1040, Bulgārijas Republika

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.compensation.bg/en

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem prasa palīdzību no citu valstu kompetentajām iestādēm gadījumos, kad Bulgārijas valstspiederīgie ir kļuvuši par noziegumos cietušajiem ārvalstīs. Tā arī palīdz Bulgārijas Republikā likumīgi dzīvojošiem ārvalstniekiem, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus.

Nacionālā padome palīdz Bulgārijas valstspiederīgajiem, kuri kļuvuši par noziegumos cietušajiem citā ES dalībvalstī, aizpildīt pieteikumus kompensācijas saņemšanai, un nosūta aizpildītās veidlapas attiecīgās citas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā, kurš par to maksā?

Jā. Nacionālā padome palīdzības un kompensācijas piešķiršanai noziegumos cietušajiem nepieciešamības gadījumā pārtulkos pamatojošos dokumentus. Noziegumos cietušie nemaksā par šādu tulkojumu.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē, nav.

Lapa atjaunināta: 09/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Čehija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Čehijas Republikas Tieslietu ministrija, Kompensācijas departaments

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prāga 2

Tālr.: (420) 221997966
Fakss: (420) 221997967

E-pasts: Saite atveras jaunā logāodsk@msp.justice.cz

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Nodrošināt saziņu un komunikāciju ar lēmuma pieņēmēju iestādi.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā, kurš par to maksā?

Dokumentus pārtulkos palīdzības sniedzēja iestāde uz sava rēķina.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 13/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Dānija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde (Erstatningsnævnet)

Kāda ir palīgiestādes loma?

Palīgiestādes funkcijas pilda Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde, kura palīdz pieteikumu iesniedzējiem tulkot pieteikumus un iesniegt tos citās ES valstīs un procesa laikā palīdz ar to dokumentu tulkojumiem, kas tiek saņemti no citas ES valsts vai kas jāiesniedz citai ES valstij.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Jā. Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde nolīgs tulkotāju un apmaksās visu nepieciešamo dokumentu tulkošanas izmaksas.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē. Dānijas Kriminālnoziegumos nodarītā kaitējuma kompensāciju iestāde sedz visus izdevumus, kas saistīti ar pieteikuma iesniegšanu ārvalstīs.

Lapa atjaunināta: 05/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Vācija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Federālā Darba un sociālo lietu ministrija

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonna

Tālrunis: +49 228 99527 2680
Fakss: +49 228 99527 4134

E-pasts: Saite atveras jaunā logāIVc2@bmas.bund.de
Tīmekļa adrese: Saite atveras jaunā logāhttp://www.bmas.de/

Kāda ir kontaktpunktu loma?

Attiecībā uz palīdzības sniedzējām iestādēm — tās palīdz prasītājiem, pārsūtot viņu prasības kompetentajām lēmumu pieņēmējām iestādēm.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā, kurš par to maksā?

Lai gan Direktīvā 2004/80/EK diemžēl nav tāda noteikuma, Vācijas palīdzības sniedzēja iestāde bieži maksā par tulkojumiem, ja tie ir nepieciešami.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 16/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Igaunija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Sociālās apdrošināšanas pārvalde

Endla 8
15092
TALLINA

Tālrunis: +372 612 1360
Fakss: +372 640 8155

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Piezīmes:

lēmuma pieņēmēja iestāde ir Sociālās apdrošināšanas pārvalde kopā ar tās vietējiem pensiju departamentiem.

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Palīdzēt aizpildīt un iesniegt pieteikumus kompensācijas saņemšanai un pamatojošos dokumentus citas valsts kompetentajai iestādei.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Ja persona tieši vēršas citas valsts kompetentajā iestādē, izmaksas sedz attiecīgā persona. Ja dokumenti tiek iesniegti ar Sociālās apdrošināšanas pārvaldes starpniecību, tiks aizpildītas vajadzīgās veidlapas un nepieciešamības gadījumā tām tiks pievienots neoficiāls tulkojums. Par tulkošanas pakalpojumu maksās Sociālās apdrošināšanas pārvalde.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 28/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Grieķija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Grieķijas palīdzības sniedzēja iestāde (Ellinikí Archí Syndromís)

96, Mesogeion avēnija,
Atēnas

Tālr.: 0030 210 7767312
Fakss: 0030 210 7767499

E-pasts: Saite atveras jaunā logāassistingauthority@justice.gov.gr
Saite atveras jaunā logāhttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Tā var nosūtīt jums prasības veidlapu aizpildīšanai un sniegt informāciju par procesuāliem jautājumiem un attiecīgās citas valsts tiesību aktiem. Tā var arī būt par starpnieku, ja ir vajadzīgi jebkādi precizējumi attiecībā uz jūsu prasību.

Tā pieņems jūsu prasību un nosūtīs to atbilstošajai palīdzības sniedzējai iestādei attiecīgajā citā valstī, pati neveicot prasības novērtējumu, un informēs jūs par lietas virzību.

Tā palīdzēs attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei pieteikuma iesniedzēja vai citu pušu, piemēram, liecinieku vai ekspertu, uzklausīšanā.

Pēc attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādes lūguma: a) tā palīdzēs kompensācijas iestādei, kad uzklausīšanu veic tieši kompensācijas iestāde, pa tālruni vai ar videokonferences starpniecību saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem; šādā gadījumā palīdzības sniedzēja iestāde nodrošinās nepieciešamo loģistikas infrastruktūru; vai b) tā pati veiks uzklausīšanu saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem un nosūtīs uzklausīšanas ziņojumu attiecīgās dalībvalsts kompensācijas iestādei. Pēdējā minētajā gadījumā uzklausīšanas ziņojums, ko sagatavo grieķu valodā, tiks pārtulkots attiecīgās citas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām vai jebkurā citā ES valodā, ko attiecīgā dalībvalsts norādījusi kā valodu, kuru tā var atzīt.

Izmaksas, kas šajā saistībā rodas Grieķijas palīdzības sniedzējai iestādei, sedz Grieķijas valsts.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Prasības veidlapa un jebkuri nepieciešamie pamatojošie dokumenti tiks pārtulkoti Grieķijas palīdzības sniedzējas iestādes uzraudzībā un uz tās rēķina tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kur atrodas kompensācijas struktūra, kam nosūtīta dokumentācija, vai jebkurā citā ES valodā, ko attiecīgā dalībvalsts norādījusi kā valodu, kuru tā var atzīt.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē, ja vien valsts, kas saņem prasību, nepiemēro kādu maksu.

Lapa atjaunināta: 04/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Spānija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīdzību sniedz Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (Noziegumos cietušo atbalsta biroji).

Noziegumos cietušo atbalsta biroju adreses ir atrodamas šādā Saite atveras jaunā logāvietnē.

Teroristisku nodarījumu gadījumā palīdzību sniedz Iekšlietu ministrija.

Ar informāciju par palīgiestādi varat iepazīties Saite atveras jaunā logāIekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Kāda ir palīgiestādes loma?

Vardarbīgu noziegumu un dzimumnoziegumu gadījumā palīgiestādes ir Noziegumos cietušo atbalsta biroji — tie sniedz atbalstu cietušajiem pārrobežu lietās, kad noziegums izdarīts citā ES dalībvalstī, nevis Spānijā, bet cietušais pastāvīgi dzīvo Spānijā.

Ja noziegums izdarīts citā ES dalībvalstī, bet pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo Spānijā, kompensācijai var pieteikties saskaņā ar Spānijas tiesību aktu noteikumiem; tas neattiecas uz gadījumiem, kad noziegums izdarīts Spānijā un atbalsta pieteikuma iesniedzējs pastāvīgi dzīvo citā ES dalībvalstī. Ja noziegums izdarīts citā valstī, palīgiestāde — tās provinces Noziegumos cietušo atbalsta birojs, kurā cietušais dzīvo, — iesaistīties to procedūru sākšanā un izpildē, kas nepieciešamas, lai ES dalībvalsts, kurā noticis noziegums, piešķirtu cietušajam atbalstu. Birojs nodrošinās pieteikuma iesniedzējam šādu palīdzību:

 • nodrošinās informāciju par finansiālas palīdzības vai kompensācijas pieprasīšanas iespējām, nepieciešamajām procedūrām un veidlapām un to aizpildīšanu, kā arī par apliecinošajiem dokumentiem, kas var būt vajadzīgi,
 • sniegs vispārīgus norādījumus par to, kā atbildēt uz papildu informācijas pieprasījumiem.

Turklāt Noziegumos cietušo atbalsta biroji kā palīgiestādes veic arī šādus pienākumus:

 • nosūta pieteikumu un apliecinošos dokumentus, kā arī jebkādus vēlāk pieprasītus dokumentus tās valsts lēmējiestādei, kuras teritorijā noziegums izdarīts,
 • sadarbojas ar tās valsts izraudzīto lēmējiestādi, kuras teritorijā noziegums izdarīts, ja šī valsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem piekrīt uzklausīt pieteikuma iesniedzēju vai kādu citu personu.

Pēc lēmējiestādes pieprasījuma Noziegumos cietušo atbalsta biroji šīs sadarbības ietvaros var nodrošināt visu nepieciešamo, lai lēmējiestāde varētu organizēt tiešu uzklausīšanu, īpaši telefonkonferenci vai videokonferenci, vai lai uzklausītu finansiālā atbalsta prasītāju vai citu personu un nosūtītu lēmējiestādei uzklausīšanas ziņojumu. Ja uzklausāmā persona tam piekrīt, lēmējiestāde var rīkot tiešu uzklausīšanu.

Teroristisku nodarījumu gadījumā — ja terora akts noticis ārpus Spānijas, atbalsts parasti pienākas Spānijas valstspiederīgajiem, kas ārvalstīs cietuši no grupējumiem, kuri parasti darbojas Spānijā, vai cietuši terora aktos, kas vērsti pret Spānijas valsti vai Spānijas interesēm. Tāpat likumā paredzētais atbalsts pienākas personām, kas piedalās miera un drošības uzturēšanas operācijās ārvalstīs izvietotā Spānijas kontingenta sastāvā un ir cietušas teroristu uzbrukumā.

Ar teroristiskiem nodarījumiem saistītos pārrobežu gadījumos, kad noziegums izdarīts kādā citā ES dalībvalstī, bet cietušais pastāvīgi dzīvo Spānijā, iepriekš aprakstītās palīgiestādes funkcijas pilda Iekšlietu ministrija, konkrēti, Terora aktos cietušajiem sniedzamā atbalsta ģenerāldirektorāts (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior), kurš veic tādus pašus palīgiestādes pienākumus, kādi aprakstīti iepriekš attiecībā uz Noziegumos cietušo atbalsta birojiem.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Nē.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē.

Lapa atjaunināta: 02/12/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Francija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Iestāde, kas var jums palīdzēt pārsūtīt jūsu prasību uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, ir Saite atveras jaunā logāCietušo atbalsta un NVO politikas birojs (Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associativeBAVPA) Tieslietu ministrijā.

Kāda ir palīdzības iestādes loma?

Palīdzības sniedzēja iestāde var sniegt prasītājam informāciju par kompensācijas pieprasīšanas iespējām un nodrošināt nepieciešamās veidlapas. Tad tā pārsūta prasību un apliecinošos dokumentus tās dalībvalsts palīdzības sniedzējai iestādei, kurā noticis nodarījums, vai tieši šīs dalībvalsts lēmējiestādei.

Vai šī iestāde pārtulkos apliecinošos dokumentus, ja tas nepieciešams prasības iesniegšanai? Ja jā, tad kurš maksā par to?

Palīdzības sniedzēja iestāde neveic dokumentu tulkošanu. Nepieciešamības gadījumā tulkojums jānodrošina jums.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, ja prasība tiek sūtīta uz ārzemēm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 05/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Horvātija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreba

Tālrunis: +385 1 371 40 00
Fakss: +385 1 371 45 07

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Kāda ir palīgiestādes loma?

 • Palīgiestāde ir Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske), un attiecīgajos gadījumos pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pieteikumu šai iestādei.
 • Horvātijas tiesību sistēmā šādus gadījumus sauc par pārrobežu gadījumiem (prekogranični slučajevi).
 • Šī palīgiestāde, tiklīdz tas iespējams, nosūta pieteikumu un tam pievienotos dokumentus lēmējiestādei tajā valstī, kurā pieteikuma iesniedzējs vēlas saņemt kompensāciju, vai nu valsts oficiālajā valodā, vai citā valodā, kuru attiecīgā valsts ir norādījusi kā pieņemamu.
 • Šāds pieteikums tiek iesniegts, izmantojot Eiropas Komisijas noteikto veidlapu.
 • Ja attiecīgās valsts iestāde, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu, pieprasa pieteikuma iesniedzēja, liecinieku, tiesas norīkoto ekspertu vai citu personu uzklausīšanu Horvātijas Republikā, uzklausīšanu rīko Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju komiteja (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela), kas pēc tam nosūta uzklausīšanas ziņojumu otras valsts iestādei, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu.
 • Ja otras valsts iestāde, kurai jāpieņem lēmums par pieteikumu, pieprasa, lai uzklausīšana notiek ar tehnoloģisko līdzekļu starpniecību, uzklausīšana tiek organizēta sadarbībā ar Horvātijas Republikas Tieslietu ministriju, ja vien uzklausāmā persona piekrīt šādai kārtībai.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija kā palīgiestāde iztulkos pieteikumu tās valsts valodā, no kuras tiek prasīta kompensācija, vai citā valodā, ko šī valsts norādījusi kā saziņas valodu.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

 • Par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti nav jāmaksā nekādas administratīvas vai cita veida nodevas.
Lapa atjaunināta: 09/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Itālija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Itālijā palīgiestāde ir valsts prokuratūra (procura generale della Repubblica), kuras pārstāvji darbojas apelācijas tiesā (corte d’appello), kurai ir jurisdikcija prasītāja dzīvesvietā.

Kāda ir palīgiestādes loma?

Itālijā palīgiestāde ir valsts prokuratūra, kuras pārstāvji darbojas apelācijas tiesā, kurai ir jurisdikcija prasītāja dzīvesvietā.

Darbojoties kā palīgiestādei, prokuratūrai ir šādi pienākumi:

 • sniegt prasītājam visu būtisko informāciju, kas saistīta ar tās ES dalībvalsts, kurā tika izdarīts noziedzīgais nodarījums, izveidoto atlīdzības sistēmu;
 • nodrošināt prasītājam veidlapas, kas vajadzīgas prasījuma iesniegšanai;
 • ja prasītājs pieprasa, sniegt vispārējus norādījumus un informāciju par to, kā jāsagatavo pieteikums un kāda dokumentācija varētu būt vajadzīga;
 • saņemt prasības par zaudējumu atlīdzību un bez kavēšanās kopā ar apliecinošo dokumentāciju nosūtīt tās lēmējiestādei tajā ES dalībvalstī, kurā tika izdarīts noziedzīgais nodarījums;
 • palīdzēt prasītājam izpildīt lūgumus par papildu informāciju, ko pieprasa lēmējiestādes ES dalībvalstī, kurā tika izdarīts noziedzīgais nodarījums;
 • ja prasītājs to pieprasa, nosūtīt papildu informāciju un dokumentāciju lēmējiestādei;
 • ja lēmējiestāde ES dalībvalstī, kurā tika izdarīts noziedzīgais nodarījums, izlemj uzklausīt prasītāju vai citu personu, prokuratūra veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lēmējiestāde var tieši uzklausīt attiecīgo personu atbilstīgi minētās dalībvalsts tiesību aktiem; ja tiek organizēta videokonference, ir piemērojami 1998. gada 7. janvāra likuma Nr. 11 noteikumi;
 • ja citas ES dalībvalsts lēmējiestāde pieprasa, prokuratūra pati uzklausa prasītāju vai citu personu un nosūta ziņojumu par sēdi lēmējiestādei.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas ir vajadzīgs nosūtāmajam prasījumam? Ja jā, kas par to maksā?

Uzdevumi, kurus prokuratūra kā palīgiestāde izpilda apelācijas tiesā, var ietvert dokumentu tulkošanu, par ko prasītājam nebūs jāmaksā.

Visa informācija, ko prokuratūra nosūta lēmējiestādei citā ES dalībvalstī, ir šīs dalībvalsts oficiālajā valodā (vai vienā no oficiālajām valodām), kam tomēr jābūt vienai no Kopienas iestāžu lietotajām valodām, vai citā Kopienas iestāžu valodā, par kuru dalībvalsts ir paziņojusi, ka var to pieņemt.

Palīgiestādes sēžu ziņojumi tiek sūtīti itāļu valodā.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasījums tiek nosūtīts uz citu valsti?

Nē.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Kipra

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Informācija nav pieejama.

Kāda ir palīgiestādes loma?

Palīgiestādes uzdevums ir palīdzēt jums atrast vajadzīgo informāciju, lai sagatavotu pieteikumu, kā arī lai atlīdzības saņemšanai to iesniegtu kopā ar visiem attiecīgajiem dokumentiem, tādējādi pārvarot praktiskas un lingvistiskas grūtības.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas ir vajadzīgs nosūtāmajam prasījumam? Ja jā, kas par to maksā?

Sociālās apdrošināšanas dienesti rīkojas kā palīgiestāde, bet nav atbildīgi par apliecinošo dokumentu tulkošanu.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasījums tiek nosūtīts uz citu valsti?

Kad prasījums tiek nosūtīts uz citu valsti, nav jāmaksā nekādas administratīvas vai citas maksas.

Lapa atjaunināta: 31/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Latvija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4
Riga

Tālruņa Nr. : +371 67514208
Free phone line: +371 80001801
Faksa Nr. : +371 67514209

E-pasts : Saite atveras jaunā logājpa@jpa.gov.lv
Tīmekļa adrese : Saite atveras jaunā logāhttp://www.jpa.gov.lv

Kāda ir palīdzības iestādes loma?

Cietušais ar Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības administrācijas starpniecību var iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu attiecīgas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Juridiskās palīdzības administrācija sniedz cietušajam informāciju par citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu noteiktajiem valsts kompensācijas izmaksāšanas nosacījumiem, kārtību un papildu prasībām, kā arī pēc tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes lūguma, kura izskata valsts kompensācijas pieprasījumu, nodrošina kriminālprocesā iesaistīto personu uzklausīšanu.

Vai šī iestāde pārtulkos apliecinošos dokumentus, ja tas nepieciešams prasības iesniegšanai? Ja jā, tad kurš maksā par to?

Valsts kompensācijas pieprasījumu iesniedz valodā, kuru attiecīgā Eiropas Savienības dalībvalsts norādījusi kā sev pieņemamu.

Juridiskās palīdzības administrācija nodrošina nepieciešamo dokumentu, kas pārsūtāmi citai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, tulkošanu un sedz to no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, ja prasība tiek sūtīta uz ārzemēm?

Ja valsts kompensācijas pieprasījumu citai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei nosūta ar Juridiskās palīdzības administrācijas starpniecību, cietušajam nav jāmaksā ar tā nosūtīšanu saistītās izmaksas.

Lapa atjaunināta: 13/09/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Lietuva

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius.

Kāda ir palīgiestādes loma?

Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija ir pilnvarota iesniegt citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm Lietuvas Republikas valstspiederīgo un citu personu, kuras likumīgi un pastāvīgi dzīvo Lietuvas Republikā, pieteikumus par tāda kaitējuma atlīdzību, kurš radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarīta vardarbīga nozieguma dēļ. Turklāt Tieslietu ministrija arī sniedz informāciju par nosacījumiem un procedūrām atlīdzības saņemšanai par kaitējumu, kurš radies vardarbīgu noziegumu dēļ, kā noteikušas citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas ir vajadzīgs nosūtāmajam prasījumam? Ja jā, kas par to maksā?

Jā, pēc vajadzības Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija palīdzēs jums iztulkot iesniedzamos dokumentus. Noziegumā cietušajam nav jāmaksā tulkošanas izdevumi.

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, kad prasījums tiek nosūtīts uz citu valsti?

Nē, nekādas maksas nav jāmaksā.

Lapa atjaunināta: 22/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Luksemburga

Kura iestāde var man palīdzēt nosūtīt pieteikumu uz citu ES valsti?

Tieslietu ministrija

13, rue Erasme
L-2934
LUKSEMBURGA

Tālr.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fakss: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@mj.public.lu
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Kāds ir palīdzību sniedzošās iestādes uzdevums?

Luksemburgas Tieslietu ministrija palīdzēs cietušajam iegūt būtisku informāciju par iespējām pieprasīt kompensāciju citā dalībvalstī un nosūtīt kompensācijas pieteikumu šīs citas dalībvalsts atbildīgajai iestādei, lai tā varētu pieņemt lēmumu par pieteikumu.

Tāpat Tieslietu ministrija palīdzēs cietušajam gadījumos, kad citas dalībvalsts lēmuma pieņēmējai iestādei būs vajadzīga papildu informācija.

Attiecīgā gadījumā Tieslietu ministrija parūpēsies par to, lai lēmuma pieņēmējai iestādei būtu iespēja uzklausīt cietušo, it sevišķi ar konferences zvana starpniecību. Tāpat lēmuma pieņēmēja iestāde var tai lūgt uzklausīt cietušā mutiskas liecības, ko reģistrē ziņojumā, kas jānosūta lēmuma pieņēmējai iestādei.

Vai šī iestāde iztulkos pavaddokumentus, ja tas ir vajadzīgs pieteikumam? Ja jā, kas sedz izmaksas?

Pieteikumu var iesniegt vācu, franču vai angļu valodā, lai tulkojums principā nebūtu vajadzīgs.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz, nosūtot pieteikumu uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 19/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Ungārija

Kura iestāde var man palīdzēt nosūtīt pieteikumu uz citu ES valsti?

Budapeštas rajona biroji vai meģu valdības biroji (vietējie cietušo atbalsta dienesti) kā palīdzību sniedzošās iestādes.

Kāds ir palīdzību sniedzošās iestādes uzdevums?

Palīdzību sniedzošā iestāde nodrošina pieteikuma veidlapas un palīdzību saistībā ar pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, kā arī nosūta pieteikuma veidlapas.

Vai šī iestāde iztulkos pavaddokumentus, ja tas ir vajadzīgs pieteikumam? Ja jā, kas sedz izmaksas?

Jā, un izmaksas sedz valsts.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz, nosūtot pieteikumu uz ārvalstīm?

Nē, pieteikuma nosūtīšana ir bezmaksas pakalpojums.

Lapa atjaunināta: 11/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Malta

Kura iestāde var man palīdzēt nosūtīt pieteikumu uz citu ES valsti?

Tieslietu, kultūras un pašvaldību ministrija

30, Old Treasury Street
Valleta

Kāds ir palīdzību sniedzošās iestādes uzdevums?

Tās uzdevums ir veikt pieteikuma provizorisku apstrādi un novērtējumu.

Vai šī iestāde iztulkos pavaddokumentus, ja tas ir vajadzīgs pieteikumam? Ja jā, kas sedz izmaksas?

Jā, iestāde iztulko pavaddokumentus. Maltas Juridiskās palīdzības aģentūra sedz maksas un saistītos izdevumus.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz, nosūtot pieteikumu uz ārvalstīm?

Nav jāsedz nekādas papildu maksas.

Lapa atjaunināta: 08/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Nīderlande

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adrese:
Kneuterdijk 1
2514 EM Hāga

Tālrunis: 070-4142000
E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@schadefonds.nl

Pasta adrese:
Postbus 71
NL-2501 CB Hāga

Kāda nozīme ir iestādei, kas sniedz palīdzību?

Pēc pieprasījuma Saite atveras jaunā logāVardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds nosūtīs jums pieteikuma veidlapu, lai pieteiktos attiecīgajam ārvalstu fondam. Kad fonds būs saņēmis no jums aizpildīto veidlapu un visus pavaddokumentus, fonds tos vajadzības gadījumā pārtulkos un tad nosūtīs tos attiecīgajai iestādei.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds vajadzības gadījumā pārtulkos dokumentus uz sava rēķina.

Vai tad, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Nē.

Lapa atjaunināta: 28/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Austrija

Kura iestāde var palīdzēt man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Sociālo lietu ministrijas Federālais sociālo un invalīdu lietu birojs (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen — Sozialministeriumservice) — Vīnes filiāle
Babenbergerstraße 5
A-1010 Vienna

Tālr.: 0043 158831
Fakss: 0043(0)1599882266

e-pasts: Saite atveras jaunā logāpost.wien@sozialministeriumservice.at

Kāda nozīme ir iestādei, kas sniedz palīdzību?

Palīdzības sniedzējas iestādes pienākumi ir noteikti Padomes Direktīvā 2004/80/EK. Tie ir arī izklāstīti Likuma par noziegumos cietušajiem (Verbrechensopfergsetz) 9.a iedaļā.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 2004/80/EK 11. pantu cietušajam par to nav jāmaksā.

Vai tad, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Cietušajam nerodas nekādas izmaksas.

Lapa atjaunināta: 21/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Polija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Šī informācija pašlaik nav pieejama.

Kāda nozīme ir iestādei, kas sniedz palīdzību?

Palīdzības sniedzēja iestāde sniegs jums nepieciešamo informāciju par to, kā iegūt kompensāciju, nodrošinās pieejamu attiecīgo prasības veidlapas veidni, palīdzēs jums to aizpildīt un tad to nosūtīs kompetentajai citas ES dalībvalsts lēmuma pieņēmējai iestādei.

Palīdzības sniedzēja iestāde sadarbojas ar citu ES dalībvalstu lēmuma pieņēmējām iestādēm, kuras izskata kompensācijas prasības, ko saņem no personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Polijā. Sadarbības ietvaros palīdzības sniedzēja iestāde, apspriežoties ar personām, kuras pieprasa kompensāciju, sniedz papildu informāciju un nodrošina dokumentus, uzklausa palīdzības sniedzēju iestāžu norādītās personas un palīdz organizēt norādīto personu uzklausīšanu, izmantojot tehnisko aprīkojumu, kas nodrošina attālinātas uzklausīšanas iespēju.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Ja dokumenti, ko nosūta citu ES dalībvalstu lēmuma pieņēmējām iestādēm, ir jāpārtulko, palīdzības sniedzēja iestāde lemj, vai tie jātulko uz Valsts kases rēķina.

Vai tad, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Par kompensācijas prasības nosūtīšanu uz ārvalstīm maksu nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 11/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Slovēnija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Slovēnijas Tieslietu ministrija
Župančičeva 3
Ljubljana

Tālrunis: +386 1 369 53 38
Fakss: +386 1 369 53 06

E-pasts: Saite atveras jaunā logāgp.mp@gov.si
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mp.gov.si

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Tieslietu ministrija (kā palīdzības sniedzēja iestāde) ir atbildīga par sadarbību un informācijas apmaiņu starp komiteju (kas lemj par kompensāciju), policiju un citu valstu kompetentajām iestādēm un palīdz rast atbilstošus risinājumus pārrobežu lietās (kad ārvalstnieks ir cietušais Slovēnijas Republikā vai kad Slovēnijas valstspiederīgais ir cietušais ārvalstīs).

Tieslietu ministrija sniedz prasītājiem pamatinformāciju par iespējām pieprasīt kompensāciju un nosacījumiem tās saņemšanai citās ES dalībvalstīs un šajā nolūkā arī pieprasa informāciju no citu dalībvalstu iestādēm. Tieslietu ministrija arī ir kompetenta saņemt un pārsūtīt prasības pārrobežu lietās.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksā?

Jā, tulkošanas izmaksas sedz Slovēnijas Republika.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē. Saskaņā ar Noziegumos cietušo kompensācijas likumu (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj ZOZKD) neiekasē maksu par prasībām, lietu ierosināšanu un lēmumiem kompensācijas procedūrā.

Lapa atjaunināta: 12/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Slovākija

Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija — Rehabilitācijas un kompensāciju departaments

Tālrunis: +4212888 91 225
Fakss: +4212888 91 579

E-pasts: Saite atveras jaunā logāvictims@justice.sk
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttp://www.justice.gov.sk/

Kāda ir palīdzības sniedzējas iestādes loma?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija sniedz cietušajiem informāciju par nosacījumiem kompensācijas saņemšanai, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā izdarīts nodarījums, kas izraisījis miesas bojājumus, un nodrošina pieteikuma veidlapas, kas vajadzīgas, lai pieteiktos šādai kompensācijai, kā arī pēc pieprasījuma palīdz tās aizpildīt. Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija nosūta pieteikumus.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksā?

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija nenodrošina nepieciešamo dokumentu tulkojumus. Noziegumā cietušais maksā par tulkojumu un sedz ar to saistītās izmaksas.

Vai ir jāmaksā administratīva vai cita maksa, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm?

Nē.

Lapa atjaunināta: 28/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Somija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Valsts kase (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Finland

E-pasts: Saite atveras jaunā logārikosvahingot@valtiokonttori.fi

Saite atveras jaunā logāhttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Kāda ir palīgiestādes loma?

Ja esat cietis tīšā, vardarbīgā noziegumā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, jūs varat no Valsts kases saņemt informāciju par jūsu tiesībām pieprasīt kompensāciju no iestādes, kura atbild par kriminālsodāma kaitējuma kompensēšanu tajā valstī, kurā noziegums noticis. Valsts kase var jums arī izsniegt nepieciešamās pieteikuma veidlapas, kā arī sniegt vispārīgus norādījumus un informāciju par to, kā aizpildīt pieteikumu un kādi dokumenti tam varētu būt jāpievieno.

Pieteikumu varat iesniegt Valsts kasei, kas to kopā ar pielikumiem nosūtīs kompetentajai kompensāciju iestādei vietā, kur noticis noziegums.

Ja citas dalībvalsts kompensāciju iestāde lūdz jums papildu informāciju, Valsts kase nepieciešamības gadījumā sniegs jums vispārīgus ieteikumus par to, kā atbildēt uz šādu pieprasījumu, kā arī pārsūtīs papildu informāciju par kompensāciju atbildīgajai iestādei, kas to pieprasījusi.

Valsts kase arī sniedz oficiālu palīdzību citu dalībvalstu kompensāciju iestādēm, nodrošinot tām iespēju sazināties ar pieteikuma iesniedzēju, lieciniekiem, ekspertiem vai citām personām, kas atrodas Somijā. Valsts kase var arī pati sazināties ar minētajām personām, sagatavot ziņojumu par šo uzklausīšanu un nosūtīt to par kompensāciju atbildīgajai iestādei.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Valsts kase nodrošina pieteikuma un tam pievienoto dokumentu tulkošanu valodā, ko apstiprinājusi valsts, kurā noziegums noticis. Par dokumentu tulkošanu nekādas nodevas nebūs jāmaksā.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Par pieteikuma nosūtīšanu nekādas nodevas nebūs jāmaksā.

Lapa atjaunināta: 12/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Zviedrija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde

Storgatan 49
Umeå, Zviedrija

Tālr.: +(46)90708200
Fakss: +(46)90178353

E-pasts: Saite atveras jaunā logāregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Pasta adrese:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Zviedrija

Kāda ir palīgiestādes loma?

Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde kā palīgiestāde var palīdzēt nodrošināt, ka citas ES valsts lēmējiestādei adresēts iesniegums tiek pareizi sagatavots un nosūtīts lēmējiestādei. Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde arī pārsūta informāciju un paziņojumus no pieteikuma iesniedzēja lēmējiestādei un otrādi, piemēram, gadījumā, kad pieteikuma iesniedzējam tiek prasīta papildu informācija vai pierādījumi, kas jāsniedz, lai tiktu pieņemts lēmums.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Jā. Nepieciešamības gadījumā tiks veikta tulkošana. Tulkošanas izmaksas segs Zviedrijas Noziegumos cietušajiem paredzēto kompensāciju un atbalsta iestāde.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Nē.

Lapa atjaunināta: 26/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Anglija un Velsa

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tālrunis: 0300 003 3601

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kāda ir palīgiestādes loma?

Mēs palīdzēsim citā ES valstī cietušiem Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem pieprasīt kompensāciju no attiecīgās valsts.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Mēs varam pieprasīt apliecinošo dokumentu tulkojumu un apmaksāt to.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Par mūsu pakalpojumiem nav jāmaksā, bet mēs nesedzam izdevumus par pieteikuma iesniegšanu, ja samaksu piemēro cita ES valsts.

Lapa atjaunināta: 16/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Ziemeļīrija

Turpmākie jautājumi neattiecas uz Ziemeļīrijas shēmu.


Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

-

Kāda ir palīdzības iestādes loma?

-

Vai šī iestāde pārtulkos apliecinošos dokumentus, ja tas nepieciešams prasības iesniegšanai? Ja jā, tad kurš maksā par to?

-

Vai ir jāmaksā administratīvas vai citas maksas, ja prasība tiek sūtīta uz ārzemēm?

-

Lapa atjaunināta: 15/10/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Skotija

Kura iestāde man palīdzēs nosūtīt pieteikumu citai ES valstij?

Noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarīta kaitējuma atlīdzināšanas pārvalde (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tālrunis: 0044 0300 003 3601

Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kāda ir palīgiestādes loma?

Mēs palīdzēsim citā ES valstī cietušiem Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem pieprasīt kompensāciju no attiecīgās valsts.

Vai šī iestāde iztulkos apliecinošos dokumentus, ja tas būs nepieciešams saistībā ar nosūtāmo pieteikumu? Ja jā, tad kas to apmaksās?

Mēs varam pieprasīt apliecinošo dokumentu tulkojumu un apmaksāt to.

Vai par pieteikuma nosūtīšanu uz citu valsti ir jāmaksā kādas administratīvas vai cita veida nodevas?

Par mūsu pakalpojumiem nav jāmaksā, bet mēs nesedzam izdevumus par pieteikuma iesniegšanu, ja samaksu piemēro cita ES valsts.

Lapa atjaunināta: 14/11/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.