Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Švedijos Kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija

Storgatan 49
Umeå, Sweden

Tel.: +(46)90708200
Faks.: +(46)90178353

E. paštas: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Interneto svetainė: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Pašto adresas:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Būdama padedančioji institucija, Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija gali padėti užtikrinti, kad kitos ES šalies sprendžiančiajai institucijai teikiamas prašymas būtų pateiktas teisingai ir kad prašymas būtų nusiųstas sprendžiančiajai institucijai. Be to, Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija taip pat perduoda informaciją ir pranešimus tarp pareiškėjo ir sprendžiančiosios institucijos, pavyzdžiui, kai iš pareiškėjo reikalaujama papildomos informacijos ir įrodymų, kad būtų priimtas sprendimas.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip; prireikus bus atliekami vertimai. Vertimo išlaidas padengs Švedijos kompensavimo ir paramos nusikaltimų aukoms institucija.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 26/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma