Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas (nyd. Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
The Hague

Telefonas: 070-4142000
Faksas: 070-4142001

E. paštas: info@schadefonds.nl
Interneto svetainė: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Pašto adresas:
Postbus 71
NL-2501 CB
The Hague

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Gavę prašymą, jums atsiųsime prašymo atitinkamam užsienio fondui formą. Kai tik Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas gaus jūsų užpildytą prašymo formą ir lydimuosius dokumentus, prireikus, užsakysime jų vertimą ir perduosime juos atitinkamai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Prireikus, dokumentų vertimus savo lėšomis užsakys mūsų institucija, Kompensavimo už smurtinius nusikaltimus fondas.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma