Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Teisingumo ministerija

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel. (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faksas (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

El. paštas info@mj.public.lu
Interneto svetainė http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Liuksemburgo teisingumo ministerija padės nukentėjusiajam gauti pagrindinę informaciją apie galimybes gauti kompensaciją kitoje valstybėje narėje ir persiųsti prašymą skirti kompensaciją tos valstybės narės atsakingai institucijai, kad ji galėtų priimti sprendimą dėl prašymo.

Teisingumo ministerija taip pat padės nukentėjusiajam, jei kitos valstybės narės sprendžiančiajai institucijai reikės papildomos informacijos.

Kai taikoma, Teisingumo ministerija pasirūpins, kad sprendžiančioji institucija išklausytų nukentėjusįjį, visų pirma per telefoninę konferenciją. Sprendžiančioji institucija taip pat gali nurodyti gauti nukentėjusiojo žodinį pareiškimą, kuris bus įrašytas į protokolą, siunčiamą sprendžiančiajai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei to reikia dėl siunčiamo prašymo? Jei taip, kas už tai sumokės?

Siunčiamą prašymą galima pateikti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbomis, todėl iš esmės vertimas nėra būtinas.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 19/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma