Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba (dan. Erstatningsnævnet).

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Būdama padedančioji institucija, Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba padeda pareiškėjams atlikti vertimą ir pateikti prašymą į kitą ES šalį, o proceso metu padeda išversti iš kitos ES šalies gautus arba į ją teikiamus dokumentus.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip. Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba kreipiasi į vertėją raštu ir sumoka visų reikiamų dokumentų vertimo išlaidas.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne. Danijos nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo valdyba sumoka visas su prašymo pateikimu į užsienį susijusias išlaidas.

Paskutinis naujinimas: 05/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.