Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

BULGARIJOS REPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba

Adresas: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Republic of Bulgaria

Interneto svetainė: http://www.compensation.bg/en

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba kreipiasi pagalbos į kitų šalių kompetentingas institucijas, kai Bulgarijos piliečiai nukentėjo nuo nusikaltimo užsienyje. Ji taip pat padeda užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems Bulgarijos Respublikoje, kad šie galėtų pasinaudoti pagalbos priemonėmis.

Nacionalinė taryba padeda Bulgarijos piliečiams, nukentėjusiems nuo nusikaltimo kitoje ES valstybėje narėje, užpildyti prašymus suteikti kompensaciją, o užpildytas formas persiunčia atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, išvers. Jei reikia, Nacionalinė pagalbos ir kompensacijų nusikaltimų aukoms taryba išvers patvirtinamuosius dokumentus. Nusikaltimų aukos už šį vertimą nemoka.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne, nereikia.

Paskutinis naujinimas: 09/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma