Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba, Socialinių reikalų ministerija (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice) – Vienos skyrius.
Babenbergerstraße 5,
A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
Faks.: 0043(0)10599882516

E. paštas: post.wien@sozialministeriumservice.at

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

Padedančiosios institucijos funkcijos nustatytos Tarybos direktyvoje 2004/80/EB. Jos taip pat apibrėžtos Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymo (Verbrechensopfergsetz) 9a straipsnyje.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

Pagal Tarybos direktyvos 2004/80/EB 11 straipsnį nukentėjusysis neturi už tai mokėti.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Nukentėjusiajam nereikės padengti jokių išlaidų.

Paskutinis naujinimas: 19/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma