If my claim is to be sent from this country to another EU country

Information on the procedure for sending a compensation application

If you fell victim to a crime while you were abroad (in an EU country in which you do not live) you can submit the application to the assisting authority of the country in which you live. The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority of the EU country where the crime was committed. The deciding authority is responsible for assessing the application and payment of the compensation.

Here you can find information about the procedure you need to follow to have your application sent from your country of residence to the EU country where the crime was committed. According to EU law, the EU country in which the crime was committed is the one that is responsible for paying the compensation.

In order to find the procedure to follow you should look at information for your country of residence.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/10/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Belgium

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

a) A belga állampolgárságú vagy Belgium területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező áldozatok (és az áldozatok közeli hozzátartozói) számára a Szándékos erőszakos cselekmények áldozatainak nyújtott pénzügyi támogatásért felelős bizottság (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence, a továbbiakban: bizottság) nyújthat segítséget a kártérítés követeléséhez valamely másik uniós országban.

Cím:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) A terrorizmus áldozatai esetében a bizottság Terrorizmus Osztályával kell felvenni a kapcsolatot.

Levelezési cím:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mail cím: A link új ablakot nyit megterrorvictims@just.fgov.be

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Az 1985. augusztus 1-jei törvény 40. cikke szerint a bizottság mint támogató hatóság a határokon átnyúló ügyben következőkért felelős:

1. a kérelmező ellátása alapvető információkkal a cselekmény elkövetésének helye szerinti tagállamban való kártérítés követelésének lehetőségeiről, valamint a kérelmek előterjesztéséhez szükséges formanyomtatványok biztosítása az Európai Bizottság által kibocsátott kézikönyv alapján;

2. kérésre a kérelmező ellátása a formanyomtatványok kitöltésére és a szükséges alátámasztó iratokra vonatkozó általános iránymutatással és információkkal;

3. a kérelem és az azt alátámasztó iratok lehető leggyorsabban történő továbbítása az Európai Bizottság által kibocsátott formanyomtatvány segítségével a cselekmény elkövetésének helye szerinti tagállam döntéshozó hatóságának;

4. szükség esetén a kérelmező ellátása a döntéshozó hatóság hiánypótlási kérelme teljesítésére vonatkozó általános iránymutatással és a kérelmező kérésére ezen információknak a lehető legrövidebb időn belüli továbbítása közvetlenül a döntéshozó hatóság felé, indokolt esetben csatolva a továbbított alátámasztó iratok listáját is;

5. a szükséges lépések megtétele abban az esetben, ha a döntéshozó hatóság meg kívánja hallgatni a kérelmezőt vagy bármely egyéb személyt, például tanút vagy szakértőt.

E hatóság le fogja-e fordítani az igazoló iratokat, ha az a kérelem külföldre küldéséhez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

E kérdés még nem merült fel, a válasz kidolgozás alatt áll.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 14/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Bulgária

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMA

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács

Cím: 1 Slavyanska Street, Szófia 1040, Bolgár Köztársaság

Weboldal: A link új ablakot nyit meghttp://www.compensation.bg/en

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Azokban az esetekben, ha egy bolgár állampolgár külföldön válik bűncselekmény áldozatává a bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács a külföldi országok illetékes hatóságától kér segítséget. A tanács emellett támogató intézkedésekkel segítséget nyújt a Bolgár Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó külföldi állampolgároknak.

A nemzeti tanács segítséget nyújt a más uniós tagállamban bűncselekmény áldozatává vált bolgár állampolgároknak a kártérítési kérelmek kitöltésében, és megküldi a kitöltött kérelmeket az érintett másik tagállam illetékes hatóságának.

E hatóság le fogja-e fordítani az igazoló iratokat, ha az a kérelem külföldre küldéséhez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Igen. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács szükség esetén lefordítja az alátámasztó iratokat. A bűncselekmények áldozatai számára a fordítás ingyenes.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 09/03/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Csehország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma, Kártérítési Osztály

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prága 2

Tel: (420) 221997966
Fax : (420) 221997967

E-mail: A link új ablakot nyit megodsk@msp.justice.cz

Milyen szerepe van a támogató hatóságnak?

A döntéshozó hatósággal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás biztosítása.

E hatóság le fogja-e fordítani az igazoló iratokat, ha az a kérelem külföldre küldéséhez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

A dokumentumokat a támogató hatóság saját költségén fordítja le.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 15/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Dánia

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság (Erstatningsnævnet)

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Segítséget nyújtó hatóságként a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság nyújt segítséget a kérelmezők számára kérelmük lefordításához és más uniós országban történő benyújtásához, továbbá az eljárás során segítséget nyújt a más uniós országból kapott, illetve oda benyújtandó dokumentumok lefordításában.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Igen. A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság kapcsolatba lép egy fordítóval és kifizeti minden szükséges dokumentum fordítási költségét.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem. A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság visel minden, a kérelem külföldi benyújtásához kapcsolódó kiadást.

Utolsó frissítés: 05/11/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Németország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Munkaügyi és Szociális Minisztérium
Rochusstr. 1
53123 Bonn

Telefon: +49 228 99527 0
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail-cím: A link új ablakot nyit megdub@bmas.bund.de

További információk itt találhatók:

A link új ablakot nyit megKártérítési igény abban az esetben, ha Ön a lakóhelyétől eltérő uniós tagállamban bűncselekmény áldozatává vált

A link új ablakot nyit megCompensation for victims of violent crimes committed in another EU Member State

Milyen szerepe van a kapcsolattartó pontoknak?

A Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium keretében működő német támogató hatóság az erőszakos bűncselekmény áldozatává vált németországi lakosoknak nyújt segítséget abban, hogy kártérítést igényeljenek abban az uniós tagállamban, ahol a bűncselekmény bekövetkezett tagállamban.

A támogató hatóság feladatai különösen a következők:

 • az erőszakos cselekmények áldozatainak tájékoztatása arról, hogy milyen lehetőségeik vannak kártérítést igényelni külföldön (ideértve az ottani eljárásra, a kérelem benyújtásának határidejére, a jogosultság feltételeire valamint a kérelemhez csatolandó dokumentumokra vonatkozó információkat is),
 • az elkövetés helye szerinti államban használatos formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása,
 • az elkövetés helye szerinti állam azon illetékes hatóságának azonosítása, amely a kártérítés iránti igényt elbírálja,
 • a kártérítési kérelem és a benyújtott igazoló dokumentumok továbbítása ebbe az államba,
 • a dokumentumok és a levelezés díjmentes lefordítása az adott ország nyelvére,
 • a kártérítési eljárás folyamatának figyelemmel kísérése és az érintett személyek tájékoztatása annak aktuális állásáról.

A kérelmeket az uniós tagállamoknak kizárólag a saját nemzeti joguk alapján bírálják el. A német támogató hatóságnak sem az ottani eljárásra, sem a döntésre nincs ráhatása.

Lefordítja-e ez a hatóság a csatolt dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Ön a szükséges dokumentumokat a saját országának nyelvén küldheti el. Ezek lefordításáért Önnek nem kell fizetnie.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

A német fél nem számít fel semmilyen díjat. Előfordulhat, hogy más uniós tagállamok felszámítanak valamilyen díjat kérelem feldolgozása előtt.

Utolsó frissítés: 06/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Észtország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Társadalombiztosítási Hatóság

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Megjegyzések:

A határozathozatalra hatáskörrel rendelkező hatóság a Társadalombiztosítási Hatóság annak helyi nyugdíjhivatalaival együtt.

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Segítséget nyújt egy másik ország hatáskörrel rendelkező hatóságának címzett kártérítés iránti kérelmek és igazoló dokumentumok elkészítésében és benyújtásában.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Ha egy személy közvetlenül fordul egy másik ország hatáskörrel rendelkező hatóságához, a költségeket e személynek kell viselnie. Ha a dokumentumok benyújtására a Társadalombiztosítási Hatóságon keresztül kerül sor, a szükséges formanyomtatványokat kitöltik, és a nem hivatalos fordítást szükség esetén csatolják. A fordítási szolgáltatás költségeit a Társadalombiztosítási Hatóság viseli.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 28/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Görögország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A görög támogató hatóság (Ellinikí Archí Syndromís)

96, Mesogeion Avenue,
Athén

Tel.: 0030 210 7767312
Fax: 0030 210 7767499

E-mail: A link új ablakot nyit megassistingauthority@justice.gov.gr
A link új ablakot nyit meghttp://www.ministryofjustice.gr/site/en/HellenicAssistingAuthority.aspx

Milyen szerepe van a támogató hatóságnak?

Elküldheti Önnek a kérelmezésre szolgáló igénylőlapot, és tájékoztatást nyújthat Önnek az eljárási kérdésekről és a másik állam jogszabályairól. Emellett közvetíthet az Ön igényének tisztázása érdekében.

A hatóság anélkül veszi át az Ön igényét és továbbítja azt a másik ország érintett támogató hatóságának, hogy ő maga értékelné az igényt, és tájékoztatja Önt az ügy menetéről.

A hatóság segítséget nyújt az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának a kérelmező vagy más személyek, például a tanúk vagy szakértők meghallgatása során.

Az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának kérésére: a) a görög jognak megfelelően segítséget nyújt a kártérítést nyújtó hatóságnak, ha a meghallgatást közvetlenül a kártérítést nyújtó hatóság folytatja le telefon vagy videokonferencia útján, mely esetben a támogató hatóság biztosítja a szükséges logisztikai infrastruktúrát; vagy b) a görög jognak megfelelően ő maga folytatja le a meghallgatást és küldi meg a meghallgatásról készített jelentést az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának. Utóbbi esetben a meghallgatásról görög nyelven készített jelentést le kell fordítani a másik tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére, vagy bármilyen másik uniós nyelvre, amelyet ez a tagállam megjelölt olyanként, mint amelyet elfogad.

Az ennek során a görög támogató hatóságnál felmerült költséget a görög állam viseli.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

A kérelmezésre szolgáló igénylőlapot és a kért igazoló dokumentumokat a görög támogató hatóság hatáskörében és költségén fordítják le azon tagállam hivatalos nyelvére, vagy hivatalos nyelveinek egyikére, ahol a dokumentáció címzettjeként eljáró kártérítést nyújtó hatóság található, vagy pedig bármilyen másik uniós nyelvre, amelyet ez a tagállam megjelölt olyanként, mint amelyet elfogad.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem, kivéve, ha az igényt kézhez vevő ország kivet bármilyen díjat.

Utolsó frissítés: 04/02/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Spanyolország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében az Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito (bűncselekmények sértettjeit támogató irodák) a támogató hatóság.

Az alábbi A link új ablakot nyit meglinken megtalálhatja a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák pontos helyét.

Terrorista bűncselekmények esetében a Belügyminisztérium a támogató hatóság.

A támogató hatósággal kapcsolatos információkról a A link új ablakot nyit megBelügyminisztérium honlapján tájékozódhat.

Milyen szerepe van a támogató hatóságnak?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák töltik be a támogató hatóság szerepét a határokon átnyúló helyzetek által érintett sértettek vonatkozásában, amennyiben a bűncselekményt egy Spanyolországtól eltérő uniós tagállamban követték el, és a sértett rendszeres tartózkodási helye Spanyolországban található.

A spanyol jogszabályok alapján kérhető kártérítés, kivéve, ha a bűncselekményt Spanyolországban követték el, és a támogatás kérelmezője egy másik uniós tagállamban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, vagy ha a bűncselekményt egy Spanyolországtól eltérő uniós tagállamban követték el, és a kérelmező Spanyolországban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel. Utóbbi esetben a segítségnyújtó hatóság – amely annak a tartománynak a bűncselekmények sértettjeit támogató irodája, amelyben a sértett lakik – együttműködik a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam által nyújtott támogatás megítélése iránti eljárások megindításában és lefolytatásában, és a támogatás kérelmezője számára az alábbiakat biztosítja:

 • Tájékoztatást a pénzügyi támogatás vagy kártérítés érvényesítésével kapcsolatos lehetőségekről, a szükséges eljárásokról és formanyomtatványokról, ami magában foglalja azt, hogy milyen módon kell ezeket kitölteni, valamint arról az igazoló dokumentációról, amely szükséges lehet.
 • Általános útmutatást arról, hogy miként lehet eleget tenni a további információval kapcsolatos kérelmeknek.

Emellett támogató hatóságként a bűncselekmények sértettjeit támogató irodáknak az alábbiakat kell megtenniük:

 • Továbbítani a kérelmet és az igazoló dokumentumokat, valamint az ezt követően szükséges dokumentumokat az azon állam által kijelölt, határozathozatalra illetékes hatóságnak, amelynek területén a bűncselekményt elkövették.
 • Együttműködni az azon állam által kijelölt, határozathozatalra illetékes hatósággal, amelynek területén a bűncselekményt elkövették, ha ezen állam nemzeti jogszabályainak megfelelően ez az állam hozzájárul a kérelmező vagy más személy meghallgatásához.

A határozathozatalra illetékes hatóság kérésére a bűncselekmények sértettjeit támogató irodákkal való együttműködés magában foglalhatja mindannak a rendelkezésre bocsátását, ami szükséges ahhoz, hogy a határozathozatalra illetékes hatóság közvetlenül lefolytathassa a meghallgatást – különösen telefon vagy videokonferencia útján vagy a pénzügyi támogatást kérelmező vagy bármely más személy meghallgatásával –, illetve a meghallgatásról készült jelentésnek a határozathozatalra illetékes hatóság számára történő megküldését. Amennyiben a meghallgatni kívánt személy ehhez hozzájárul, a határozathozatalra illetékes hatóság közvetlenül folytathatja le a meghallgatást.

Terrorista bűncselekmények esetében, amennyiben a terrorcselekmény Spanyolország területén kívül történt, azok a külföldön tartózkodó spanyol állampolgárok, akik olyan csoportok áldozataivá váltak, amelyek rendszerint Spanyolországban működnek, vagy akik a spanyol állam vagy spanyol érdekek elleni terrorista bűncselekmények áldozataivá váltak, általában jogosultak támogatásra. Ehhez hasonlóan külföldi spanyol kontingensek részét képező béketámogató és biztonsági műveletek terrortámadás célpontját képező résztvevői ugyancsak jogosultak a törvényben meghatározott támogatásra.

Határokon átnyúló terrorista bűncselekmények esetében, ha a bűncselekményt egy Spanyolországtól eltérő uniós tagállamban követték el, és az áldozat Spanyolországban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, a Belügyminisztérium – konkrétan a Terrorizmus Áldozatait Támogató Főigazgatóság (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior) – a fent említett célok megvalósulása érdekében eljáró támogató hatóság, amely ugyanazokat a támogató hatósági funkciókat látja el, mint amelyeket a fent említett esetekben a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák is ellátnak.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Nem.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 02/12/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Franciaország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A segítséget nyújtó hatóság, amely segít Önnek igénye másik európai uniós tagállamba való továbbításában, az Igazságügyi Minisztérium A link új ablakot nyit megÁldozatvédelmi és Civil Szervezetpolitikai Hivatala (Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative — BAVPA)

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

A segítséget nyújtó hatóság információt szolgáltathat az igénylő részére a kártérítési igény lehetőségeiről és a szükséges formanyomtatványokról. Ezt követően továbbítja az igényt és az alátámasztó dokumentumokat azon tagállam segítséget nyújtó hatósága fel, ahol a bűncselekmény történt, illetve közvetlenül a határozathozatalra illetékes hatósághoz.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

A segítséget nyújtó hatóság nem fordítja le a dokumentumokat. Szükség esetén Önnek kell lefordíttatnia őket.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 05/11/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Horvátország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Az Igazságügyi Minisztérium (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zágráb (Zagreb)

Telefon: +385 1 371 40 00
Fax: +385 1 371 45 07

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

 • A támogató hatóság a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske), és a kérelmező a kérelmét ezekben az esetekben ehhez a hatósághoz nyújthatja be
 • A horvát jog alapján ezeket határokon átnyúló ügyeknek (prekogranični slučajevi) nevezik
 • E támogató hatóság a lehető leggyorsabban továbbítja a kérelmet és annak mellékleteit azon ország hatáskörrel rendelkező hatóságának, amelyben a kérelmező kártérítést kíván érvényesíteni, ezen ország hivatalos nyelvén vagy más olyan nyelven, amelyet az érintett ország elfogadhatónak tart.
 • A fent említett kérelmet az Európai Bizottság által előírt formanyomtatvány használatával kell előterjeszteni.
 • Ha az érintett országban a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező hatóság a Horvát Köztársaságban idézi meghallgatásra a kérelmezőt, tanúkat, bíróság által kirendelt szakértőket vagy más személyeket, a bűncselekmények áldozatainak kártérítésével foglalkozó bizottság (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela) jár el, amely ezután továbbítja a meghallgatásról készített jelentést a másik ország kérelem elbírálására jogosult hatóságának.
 • Amennyiben a másik ország kérelem elbírálására jogosult hatósága azt kéri, hogy a meghallgatás technikai eszközök felhasználásával kerüljön lefolytatásra, a meghallgatást a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériumával együttműködésben folytatják le, ha a meghallgatni kívánt személy az eljáráshoz hozzájárul.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

A Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma mint támogató hatóság lefordítja a kérelmet azon ország nyelvére, amelytől a kártérítést igénylik, vagy pedig olyan más nyelvre, amelyet az érintett ország a kapcsolattartás nyelveként megjelölt.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

 • Nem kapcsolódnak adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez.
Utolsó frissítés: 09/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Olaszország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Olaszországban a kérelmező tartózkodási helye szerint illetékes fellebbviteli bíróság (corte d’appello) székhelyén működő ügyészség (procura generale della Repubblica) a támogató hatóság.

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Olaszországban a kérelmező tartózkodási helye szerint illetékes fellebbviteli bíróság székhelyén működő ügyészség a támogató hatóság.

Támogató hatóságként az ügyészség feladatai a következők:

 • a kérelmező tájékoztatása a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam kárenyhítési rendszerével kapcsolatos minden lényeges információról;
 • a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok átadása a kérelmező részére;
 • a kérelmező kérése esetén általános útmutatás és tájékoztatás nyújtása a formanyomtatvány kitöltésének módjáról és a szükséges iratokról;
 • a kárenyhítés iránti kérelmek fogadása és az igazoló iratokkal együtt a kérelem haladéktalan továbbítása a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam döntéshozó hatóságához;
 • a kérelmező támogatása a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam döntéshozó hatósága által kért további információk megadásával kapcsolatban;
 • a kérelmező kérése esetén a további információk és iratok továbbítása a döntéshozó hatóságnak.
 • Ha a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós tagállam döntéshozó hatósága meg kívánja hallgatni a kérelmezőt vagy bármely más személyt, az ügyészség megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a döntéshozó hatóság közvetlenül meghallgathassa az érintett személyt az adott tagállam jogszabályai szerint. Az 1998. január 7-i 11. sz. törvény előírásait kell alkalmazni videokonferencia esetén.
 • A másik uniós tagállam döntéshozó hatóságának kérése esetén az ügyészség hallgatja meg a kérelmezőt vagy bármely más személyt, és a meghallgatásról készült jegyzőkönyvet megküldi a döntéshozó hatóságnak.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

A fellebbviteli bíróság mellett működő ügyészség támogató hatóságként végzett feladatai magukban foglalhatják iratok fordítását is, amelyért a kérelmezőt nem terheli költség.

Az ügyészség az adott tagállam hivatalos nyelvén (vagy hivatalos nyelveinek egyikén), amely egyúttal a közösségi intézmények valamelyik nyelve, vagy a közösségi intézmények más nyelvén, amelyet az adott tagállam elfogad, küldi meg az összes információt a másik uniós tagállam döntéshozó hatóságához.

A támogató hatóság által lefolytatott meghallgatásokról olasz nyelvű jegyzőkönyvet küldenek.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 24/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Ciprus

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Nincs információ.

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

A támogató hatóság feladata, hogy segítse Önt abban, hogy a kárenyhítésben való részesülés érdekében meg tudja kapni a kérelem elkészítéséhez szükséges információkat és be tudja nyújtani a kérelmet a szükséges dokumentumokkal együtt, ezáltal segít a gyakorlati és a nyelvi nehézségek leküzdésében.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

A Társadalombiztosítási Hatóság a támogató hatóság, de nem feladata az alátámasztó dokumentumok lefordítása.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

A kérelem külföldre küldése esetén nem kell adminisztratív vagy egyéb díjat fizetni.

Utolsó frissítés: 31/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Lettország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Jogi Segítségnyújtási Hivatal (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Ingyenesen hívható telefonszám: +371 80001801
Fax : +371 67514209

E-mail: A link új ablakot nyit megjpa@jpa.gov.lv
Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Az áldozat az állami kárenyhítés iránti kérelmet az érintett uniós tagállam illetékes hatóságához nyújthatja be a A link új ablakot nyit megJogi Segítségnyújtási Hivatal segítségével.

A Jogi Segítségnyújtási Hivatal tájékoztatja az áldozatot a másik uniós tagállam illetékes hatósága által megállapított kifizetésre vonatkozó rendelkezésekről, állami kárenyhítési eljárásról és további követelményekről. A Hivatal biztosítja azt is, hogy a büntetőeljárásban részt vevő személyek meghallgatásra kerüljenek, ha azt az uniós tagállamnak az állami kárenyhítés iránti kérelmet elbíráló illetékes hatósága kéri.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Az állami kárenyhítés iránti kérelmet olyan nyelven kell benyújtania, amelyről az érintett uniós tagállam azt jelezte, hogy elfogadja.

A Jogi Segítségnyújtási Hivatal biztosítja azon szükséges dokumentumok fordítását, amelyeket megküld a másik uniós tagállam illetékes hatóságához, és a fordítási költségeket az állam viseli.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Ha az állami kárenyhítés iránti kérelmet a másik uniós tagállam illetékes hatóságához a Jogi Segítségnyújtási Hivatalon keresztül küldik meg, az áldozatnak nem kell megtérítenie a kérelem küldésével kapcsolatos költségeket.

Utolsó frissítés: 20/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Litvánia

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma jogosult arra, hogy a Litván Köztársaság állampolgárai és más, a Litván Köztársaságban jogszerűen tartózkodó és szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek kárenyhítés iránti kérelmét megküldje valamely másik uniós tagállam illetékes hatóságához a másik uniós tagállamban elkövetett erőszakos bűncselekmény következtében keletkezett kárral kapcsolatban. Ezen túlmenően az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatást nyújt az erőszakos bűncselekmények következtében keletkezett károkkal kapcsolatban az uniós tagállamok illetékes hatóságai által megállapított kárenyhítési feltételekről és eljárásokról.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Igen, ha szükséges, a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma segítséget nyújt a benyújtandó dokumentumok fordításában. A bűncselekmény áldozatának nem kell viselni a fordítási költségeket.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nincsenek ilyen díjak.

Utolsó frissítés: 22/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Luxemburg

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Igazságügyi Minisztérium

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@mj.public.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

A luxemburgi Igazságügyi Minisztérium segíti az áldozatot oly módon, hogy érdemi tájékoztatást nyújt a másik tagállamban a kárenyhítés igénylésének lehetőségéről, és megküldi a kárenyhítés iránti kérelmet a másik tagállam illetékes hatóságának, hogy az a hatóság dönthessen a kérelemről.

Az Igazságügyi Minisztérium ugyancsak segíti az áldozatot abban az esetben, ha a másik tagállam döntéshozó hatósága további információkat kér.

Adott esetben az Igazságügyi Minisztérium gondoskodik arról, hogy az áldozatot meghallgathassa a döntéshozó hatóság, különösen telefonkonferencia útján. A döntéshozó hatóság kérésére az áldozat a Minisztérium előtt szóbeli nyilatkozatot tesz, amelyet jegyzőkönyvben rögzítenek és megküldenek a döntéshozó hatóságnak.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

A kérelmet német, francia vagy angol nyelven lehet benyújtani, így fordítás elvileg nem szükséges.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 19/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Magyarország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Támogató hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalai (területi áldozatsegítő szolgálatok).

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Biztosítja a kérelemnyomtatványt, segítséget nyújt a kérelemnyomtatvány kitöltésében, továbbítja a kérelemnyomtatványt.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Igen, ennek költségeit az állam viseli.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem, a kérelem továbbítása illeték és díjmenetes.

Utolsó frissítés: 13/09/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Málta

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Az igazságügyért, kultúráért és helyi önkormányzatokért felelős minisztérium.

30, Old Treasury Street
Valletta

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

E hatóság feladata a kérelem előzetes feldolgozása és értékelése.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Igen, e hatóság lefordítja az igazoló dokumentumokat. Ennek díját, valamint a kapcsolódó költségeket a Legal Aid Malta Agency (a jogi segítségnyújtásért felelős máltai ügynökség) viseli.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Egyéb díjakat nem kell fizetni.

Utolsó frissítés: 08/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Hollandia

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Cím:
Kneuterdijk 1
2514 EM Hága

Telefon: 070-4142000
E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@schadefonds.nl

Postacím:
Postbus 71
2501 CB The Hague, Hollandia

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Az A link új ablakot nyit megerőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap kérésre megküldi Önnek a releváns külföldi alaphoz benyújtandó kérelem formanyomtatványát. Miután az alaphoz beérkezett Öntől a kérelem benyújtására szolgáló, kitöltött formanyomtatvány, illetve bármely kísérő dokumentum, ezeket az alap szükség esetén lefordíttatja és továbbítja az érintett hatóságnak.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap szükség esetén a saját költségén lefordíttatja a dokumentumokat.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 28/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Ausztria

Melyik hatóság tud számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A szociális kérdésekkel és a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szövetségi hivatal, szociális ügyekért felelős minisztérium (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice) – Vienna Branch (bécsi részleg)
Babenbergerstraße 5
A-1010 Bécs

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

e-mail: A link új ablakot nyit megpost.wien@sozialministeriumservice.at

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

A segítséget nyújtó hatóság feladatait a 2004/80/EK tanácsi irányelv határozza meg. E feladatokat a bűncselekmények sértettjeiről szóló törvény (Verbrechensopfergsetz) 9a. szakasza szintén tartalmazza.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

A 2004/80/EK tanácsi irányelv 11. cikkével összhangban nem a sértett viseli a fordítás költségeit.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

A sértettet nem terhelik ilyen költségek.

Utolsó frissítés: 19/08/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Lengyelország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Ez az információ jelenleg nem áll rendelkezésre.

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

A segítséget nyújtó hatóság tájékoztatást nyújt Önnek a kártérítés igénylésének módjáról, rendelkezésére bocsátja a kérelem előterjesztésére szolgáló megfelelő formanyomtatványt és segítséget nyújt annak kitöltésében, ezt követően pedig haladéktalanul megküldi a kérelmet a másik uniós tagállam illetékes döntéshozó hatóságának.

A segítséget nyújtó hatóság együttműködik a más uniós tagállamokban található azon döntéshozó hatóságokkal, akik a Lengyelországban állandó lakóhellyel rendelkező személyek kártérítési kérelmeit bírálják el. Ezen együttműködés keretében a segítséget nyújtó hatóság – a kártérítést igénylő személyekkel való egyeztetést követően – további információkat és dokumentumokat biztosít, meghallgatja a segítséget nyújtó hatóságok által javasolt személyeket, valamint segít megszervezni a javasolt személyek meghallgatását; ennek során olyan technikai berendezéseket használ, amelyek lehetővé teszik a távoli meghallgatást.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Amennyiben a más uniós tagállamban található döntéshozó hatóságnak megküldött dokumentumokat le kell fordítani, a segítséget nyújtó hatóság dönt arról, hogy a fordítást az Államkincstár költségén fogják-e elvégezni.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

A kérelem külföldre küldéséhez nem kapcsolódnak díjak.

Utolsó frissítés: 11/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Portugália

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A A link új ablakot nyit megbűncselekmények áldozatainak védelmével foglalkozó bizottság (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

A segítséget nyújtó hatóság Portugáliában a bűncselekmények áldozatainak védelmével foglalkozó bizottság (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC), amelynek az alábbi feladatai vannak:

 • a kérelem/igénylőlap kitöltéséhez szükséges tájékoztatás nyújtása,
 • a kárigénynek a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti tagállam döntéshozó hatóságához történő továbbítása,
 • a kérelmezők tájékoztatása, ha kiegészítő iratokra van szükség,
 • meghallgatás tartása, ha az európai uniós tagállam döntéshozó hatósága szükségesnek ítéli azt.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Az iratokat portugál és angol nyelven kell benyújtani. Ha szükséges a fordításuk, ennek költségét a CPVC viseli.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 13/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Szlovénia

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A Szlovén Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 53 38
Fax: +386 1 369 53 06

E-mail: A link új ablakot nyit meggp.mp@gov.si
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.mp.gov.si

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Az Igazságügyi Minisztérium (mint segítséget nyújtó hatóság) felel a bizottság (amely a kártérítésről határoz), a rendőrség és a más országok illetékes hatóságai közötti együttműködésért és információcseréért, és segít megtalálni a megfelelő megoldást a határokon átnyúló ügyekben (amikor külföldi állampolgár válik áldozattá a Szlovén Köztársaságban vagy szlovén állampolgár válik áldozattá külföldön).

Az Igazságügyi Minisztérium alapvető információkkal szolgál a kérelmezőknek arról, hogy milyen lehetőségeik vannak kártérítés igénylésére, illetve milyen feltételek mellett igényelhetnek kártérítést valamely más uniós tagállamban, és e célból a többi tagállam hatóságaitól információkat kér be. Az Igazságügyi Minisztérium hatásköre a határokon átnyúló ügyekben érkezett kérelmek fogadására és továbbítására is kiterjed.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Igen, a fordítás költségeit a Szlovén Köztársaság viseli.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem. A bűncselekmények áldozatai részére nyújtott kártérítésről szóló törvény (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD) értelmében a kártérítési eljárás során nem számítanak fel díjat a kérelmek, keresetek és határozatok után.

Utolsó frissítés: 12/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Szlovákia

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma – Rehabilitációs és Kártérítési Osztály

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: A link új ablakot nyit megvictims@justice.sk
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.justice.gov.sk/

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma a sértetteknek tájékoztatást nyújt a kártérítés igénylésének azon tagállamban hatályos feltételeiről, amelynek a területén a testi sérülést okozó bűncselekményt elkövették, valamint az ilyen kártérítés kérelmezésére szolgáló igénylőlapokról, továbbá kérésre segítséget nyújt az igénylőlapok kitöltéséhez. A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma továbbítja a kérelmeket.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma nem fordítja le a szükséges dokumentumokat. A bűncselekmény sértettje fizeti a fordítást és az azzal kapcsolatos költségeket.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 28/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Finnország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

Államkincstár (Valtiokonttori)
P.O. Box 50
00054 State Treasury, Finnország

E-mail: A link új ablakot nyit megrikosvahingot@valtiokonttori.fi

A link új ablakot nyit meghttps://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Amennyiben az Európai Unió más tagállamában szándékos erőszakos bűncselekmény áldozatává vált, az államkincstártól tájékoztatást kérhet a jogairól, amelyek alapján a bűncselekmény elkövetése szerinti országban a bűncselekménnyel okozott károk miatt kártérítést nyújtó hatóságtól kártérítést követelhet. A kérelmezésre szolgáló szükséges formanyomtatványokat szintén beszerezheti az államkincstártól, amely általános iránymutatással és tájékoztatással is szolgál a kérelem kitöltésének módjáról, illetve arról, hogy esetlegesen milyen dokumentumokat szükséges csatolni a kérelemhez.

A kérelmet benyújthatja az államkincstárhoz, amely azt a mellékleteivel együtt megküldi a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti ország illetékes, kártérítést nyújtó hatóságának.

Ha valamely más tagállam illetékes, kártérítést nyújtó hatósága további információk megadására hívja fel Önt, az államkincstár szükség esetén általános iránymutatással szolgál, hogy miként válaszoljon a megkeresésre, és küldje meg a kiegészítő információkat a kártérítést nyújtó megkereső hatóságnak.

Az államkincstár továbbá hivatalos segítséget nyújt a másik tagállam kártérítést nyújtó hatóságának, ennek keretében megszervezi annak lehetőségét, hogy konzultáljon a kérelmezővel, tanúkkal, szakértőkkel vagy egyéb, Finnországban tartózkodó személyekkel. Ezenkívül az államkincstár e személyekkel maga is konzultálhat, és a konzultációról készített jelentését megküldheti a kártérítést nyújtó hatóságnak.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Az államkincstár gondoskodik a kérelem és az ahhoz csatolt dokumentumok olyan nyelvre történő lefordításáról, amelyet a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti ország elfogad. A dokumentumok lefordításával összefüggésben nem számítanak fel Önnek díjat.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

A kérelem megküldésével összefüggésben nem számítanak fel Önnek díjat.

Utolsó frissítés: 12/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Svédország

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság

Storgatan 49
Umeå, Svédország

Tel: +(46)90708200
Fax: +(46)90178353

E-mail: A link új ablakot nyit megregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postai cím:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Svédország

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

A bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság mint segítséget nyújtó hatóság segíthet abban, hogy a más uniós tagállam kártérítést nyújtó hatóságának címzett kérelmet hiánytalanul terjesszék elő, és a kérelem a határozathozatalra illetékes hatóságnak kerüljön megküldésre. A bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság ezen felül információkat és üzeneteket közvetít a kérelmező és a határozathozatalra illetékes hatóság között, például amikor a határozathozatalhoz a kérelmező részéről kiegészítő információkra vagy bizonyítékokra van szükség.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Igen; szükség esetén elkészítik a fordításokat. A fordítás költségeit a bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság viseli.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

Nem.

Utolsó frissítés: 26/03/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Anglia és Wales

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) (a bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésért felelős hatóság)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0300 003 3601

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Segítséget nyújtunk az Egyesült Királyság azon lakosainak, akik valamely másik uniós országban sérülést szenvedtek, hogy kártérítést igényeljenek attól az országtól.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Intézkedni tudunk az igazoló dokumentumok lefordítása iránt, és viselni tudjuk annak költségeit.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

A szolgáltatásaink nem díjkötelesek, nem viseljük azonban a kérelem benyújtásának költségeit, amennyiben valamely másik uniós ország ilyen díjat számít fel.

Utolsó frissítés: 16/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Észak-Írország

Az alábbi kérdések nem alkalmazandók az észak-írországi programra.


Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

-

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

-

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

-

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

-

Utolsó frissítés: 15/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Ha a kárigényemet ebből az országból egy másik EU-országba kell küldeni - Skócia

Melyik hatóság fog számomra segítséget nyújtani a kártérítési igényem másik uniós tagállamba történő megküldésében?

A Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) (a bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésért felelős hatóság)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0044 0300 003 3601

Weboldal: A link új ablakot nyit meghttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Milyen szerepe van a segítséget nyújtó hatóságnak?

Segítséget nyújtunk az Egyesült Királyság azon lakosainak, akik valamely másik EU-országban sérülést szenvedtek, hogy kártérítést igényeljenek attól az országtól.

Lefordítja-e ez a hatóság az igazoló dokumentumokat, ha a kérelem külföldre küldéséhez ez szükséges? Ha igen, ki viseli ennek költségeit?

Intézkedni tudunk az igazoló dokumentumok lefordítása iránt, és viselni tudjuk annak költségeit.

Kapcsolódnak-e adminisztratív vagy egyéb díjak a kérelem külföldre küldéséhez?

A szolgáltatásaink nem díjkötelesek, nem viseljük azonban a kérelem benyújtásának költségeit, amennyiben valamely másik uniós ország ilyen díjat számít fel.

Utolsó frissítés: 14/11/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.