Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Sljedeća pitanja nisu primjenjiva na Program u Sjevernoj Irskoj.


Koje će mi tijelo pomoći sa slanjem zahtjeva u drugu državu EU-a?

-

Koja je uloga pomoćnog tijela?

-

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

-

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

-

Posljednji put ažurirano: 15/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici