Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-pošta: info@schadefonds.nl

Poštanska adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja na zahtjev će vam poslati obrazac zahtjeva za relevantni strani fond. Kad Fond od vas primi ispunjeni obrazac zahtjeva i popratne dokumente, ti će dokumenti prema potrebi biti prevedeni i potom proslijeđeni dotičnom tijelu.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja prevest će dokumente prema potrebi i o vlastitom trošku.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 28/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici