Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Tijelo za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelima (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0300 003 3601

Internetska stranica: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Pomažemo osobama s boravištem u Ujedinjenoj Kraljevini, a pretrpjele su ozljedu u drugoj državi članici EU-a da zatraže naknadu od te države.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Možemo zatražiti i platiti prijevod popratne dokumentacije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne naplaćujemo svoje usluge, no ne snosimo troškove podnošenja zahtjeva kada tu naknadu naplaćuje druga država članica EU-a.

Posljednji put ažurirano: 16/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici