Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom, Ministarstvo socijalnih pitanja (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice) – Podružnica u Beču
Babenbergerstraße 5
A-1010 Beč

Tel.: 0043 158831
Telefaks: 0043(0)10599882516

E-pošta: post.wien@sozialministeriumservice.at

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Zadaće pomoćnog tijela utvrđene su u Direktivi Vijeća 2004/80/EZ. Navedene su i u članku 9.a Zakona o naknadi žrtvama kaznenih djela (Verbrechensopfergsetz).

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

U skladu s člankom 11. Direktive Vijeća 2004/80/EZ, žrtva ne snosi takve troškove.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Žrtva ne snosi nikakve troškove.

Posljednji put ažurirano: 19/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici