Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
2514 EM
Den Haag

Tel: 070-4142000
Faks: 070-4142001

E-post: info@schadefonds.nl
Veebisait: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Postiaadress:
Postbus 71
2501 CB
Den Haag

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Teie palvel saadame Teile asjaomasele välisriigi fondile esitatava hüvitistaotluse vormi. Pärast seda, kui vägivallakuritegude hüvitamise fond on saanud Teilt täidetud taotlusvormi ja kõik tõendavad dokumendid, laseme need vajaduse korral tõlkida ning edastame asjaomasele ametiasutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Vajaduse korral laseb vägivallakuritegude hüvitamise fond dokumendid omal kulul tõlkida.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.

Viimati uuendatud: 18/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta