Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Η Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων.

Storgatan 49
Umeå, Σουηδία

Τηλέφωνο: +(46)90708200
Φαξ: +(46)90178353

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Δικτυακός τόπος: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Ταχυδρομική θυρίδα 470
SE-901 09
Umeå, Σουηδία

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Ως αρχή συνδρομής, η Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ότι η αίτηση προς την αρχή απόφασης σε άλλη χώρα της ΕΕ έχει υποβληθεί ορθά και ότι η αίτηση έχει σταλεί στην αρχή απόφασης. Η Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων διαβιβάζει επίσης πληροφορίες και μηνύματα μεταξύ του αιτούντος και της αρχής απόφασης, για παράδειγμα όταν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία από τον αιτούντα για να ληφθεί μια απόφαση.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Ναι· θα γίνουν οι αναγκαίες μεταφράσεις. Με το κόστος μετάφρασης θα επιβαρυνθεί η Σουηδική Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Εγκλημάτων.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.