Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Η Επιτροπή Προστασίας Θυμάτων Εγκλημάτων (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes – CPCV).

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Η «αρχή συνδρομής» στην Πορτογαλία είναι η Επιτροπή Προστασίας Θυμάτων Εγκλημάτων, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Βοηθά στην παροχή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση της αίτησης
  • Διαβιβάζει τις αιτήσεις στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη
  • Παρέχει καθοδήγηση στους αιτούντες αν απαιτούνται επιπλέον έγγραφα
  • Διοργανώνει ακρόαση αν η αρχή λήψης της απόφασης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ το κρίνει αναγκαίο.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στα πορτογαλικά ή στα αγγλικά. Αν απαιτηθεί η μετάφρασή τους, το κόστος αναλαμβάνει η CPCV.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.