Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Χάγη

Τηλέφωνο: 070-4142000
Φαξ: 070 -4142001

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@schadefonds.nl
Δικτυακός τόπος: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Postbus 71
NL-2501 CB
Χάγη

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Θα σας αποστείλουμε ένα έντυπο αίτησης για το σχετικό αλλοδαπό ταμείο, κατόπιν αιτήματός σας. Μόλις παραλάβει το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων τη συμπληρωμένη αίτησή σας και τα δικαιολογητικά έγγραφα που τυχόν έχετε επισυνάψει σε αυτή, θα τα μεταφράσει, εφόσον είναι αναγκαίο, και θα τα διαβιβάσει στην οικεία αρχή.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Η αρμόδια αρχή μας, το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκληματικών Πράξεων, θα μεταφράσει τα έγγραφά σας, εφόσον είναι αναγκαίο, με δικά της έξοδα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο