På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022
Denne side er stadig under oversættelse. Vi beklager

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website