Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende en ansøgning til en anden EU-medlemsstat?

Denne information er i øjeblikket ikke tilgængelig.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed giver dig den nødvendige information om erstatning samt ansøgningsformular og hjælp til at udfylde denne, hvorefter den omgående sendes til den relevante myndighed i en anden EU-medlemsstat, som træffer afgørelse i sagen.

Den bistandsydende myndighed samarbejder med de besluttende myndigheder i andre stater, som er medlemmer af Den Europæiske Union, og som behandler ansøgninger om erstatning til personer med fast ophold i Polen. Som led i samarbejdet overdrager den bistandsydende myndighed i samråd med de personer, som søger erstatning, supplerende oplysninger og dokumenter, afhører de af de bistandsydende myndigheder angivne personer samt hjælper med at organisere afhøring af de angivne personer ved hjælp af teknisk udstyr, som muliggør fjernafhøring.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Såfremt der opstår et sådan behov, træffer den bistandsydende myndighed på det offentliges regning beslutning om oversættelse af dokumenter, som overdrages til de besluttende myndigheder i andre lande, som er medlemmer af Den Europæiske Union.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Der er ingen gebyrer for at få sendt en ansøgning om erstatning til udlandet.

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website