Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Kneuterdijk 1
2514 EM
's-Gravenhage

Tlf.: +31 070-4142000
Fax: +31 070-4142001

E-mail: info@schadefonds.nl
Websted: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Postadresse:
Postbus 71
2501 CB
's-Gravenhage

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Hvis du anmoder om det, sender vi dig et ansøgningsskema til den relevante udenlandske fond. Så snart Schadefonds Geweldsmisdrijven har modtaget det udfyldte ansøgningsskema og eventuelle bilag, sørger vi for en eventuel oversættelse og sender skemaet videre til den relevante myndighed.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Vores myndighed, Schadefonds Geweldsmisdrijven, sørger i givet fald for at oversætte dokumenterne og dækker omkostningerne hertil.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 18/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website