Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilken myndighed kan bistå mig med at fremsende en ansøgning til en anden EU-medlemsstat?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Tlf.: +49 228 99527 2680
Fax: +49 228 99527 4134

E-mail: IVc2@bmas.bund.de
Internetadresse: http://www.bmas.de/

Hvilken rolle spiller kontaktpunkterne?

Såfremt der her menes de bistandsydende myndigheder, bistår disse ansøgerne med videreformidling af ansøgningerne til de kompetente besluttende myndigheder.

Bliver de vedlagte dokumenter oversat af denne myndighed, hvis det er nødvendigt? I bekræftende fald, hvem bærer omkostningerne?

Selv om der desværre mangler en bestemmelse herom i direktiv 2004/80/EF, betaler den tyske bistandsydende myndighed i mange tilfælde omkostningerne til oversættelse, såfremt denne er nødvendig.

Opkræves der administrationsgebyrer elle andre gebyrer, hvis ansøgningen fremsendes til udlandet?

Der opkræves ingen gebyrer i den forbindelse.

Sidste opdatering: 12/12/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website