Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Nizozemí

Obsah zajišťuje
Nizozemí
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Den Haag

Telefon: 070-4142000
Fax: 070-4142001

E-mail: info@schadefonds.nl
Webové stránky: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Poštovní adresa:
Postbus 71
NL-2501 CB
Den Haag

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Na požádání vám zašleme formulář žádosti pro příslušný zahraniční fond. Jakmile Fond pro odškodnění za násilné trestné činy od vás obdrží vyplněný formulář žádosti a veškeré průvodní dokumenty, necháme je v případě potřeby přeložit a postoupíme je dotčenému orgánu.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Náš orgán, Fond pro odškodnění za násilné trestné činy, nechá v případě potřeby dokumenty přeložit na své vlastní náklady.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 18/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.