Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky je oprávněno podávat k příslušným orgánům ostatních členských států Evropské unie žádosti občanů Litevské republiky a dalších osob, které mají zákonný a obvyklý pobyt v Litevské republice, o náhradu škody vzniklé následkem násilného trestného činu spáchaného na území jiného členského státu Evropské unie. Ministerstvo spravedlnosti dále poskytuje informace o podmínkách a postupech náhrady škody vzniklé následkem násilných trestných činů, jak jsou stanoveny příslušnými orgány členských států Evropské unie.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky v případě potřeby poskytne pomoc s překladem předkládaných dokladů. Oběť trestného činu není povinna nést náklady na překlad.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, žádné poplatky se neplatí.

Poslední aktualizace: 22/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.