Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Хага

Телефон: 070-4142000
Факс: 070-4142001

Адрес на електронна поща: info@schadefonds.nl
Уебсайт: https://www.schadefonds.nl/english-information/

Пощенски адрес:
Postbus 71
NL-2501 CB
Хага

Каква е ролята на органа за помощ?

При поискване ще Ви изпратим формуляр на искова молба за съответния чуждестранен фонд. След като Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления получи от Вас попълнената искова молба и други съпътстващи документи, ние ще ги възложим за превод, ако е необходимо, и ще ги придвижим към съответния орган.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Нашият орган — Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления — възлага превода на документите, ако е нужно, за своя сметка.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт